เรียงตาม : 

โทรศัพท์มือถือ GNET - จีเนท รุ่นเปิดตัวปี 2014

3.75"
GNET - G714

โทรศัพท์มือถือ GNET - จีเนท รุ่นเปิดตัวปี 2013