0
SHARES


Goophone I5 - กูโฟน


goophone I5

ไม่ระบุขนาด
ไม่ระบุน้ำหนัก


* ข้อมูลมือถือเปิดตัวล่วงหน้า [ โปรดอ่าน ]
- Preliminary information -

Goophone

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : Goophone I5 - กูโฟน I5

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : Goophone I5 - กูโฟน I5