0
SHARES


i-mobile 1010 - ไอโมบาย


i-mobile 1010

ไม่ระบุขนาด
ไม่ระบุน้ำหนัก


* ข้อมูลมือถือเปิดตัวล่วงหน้า [ โปรดอ่าน ]
- Preliminary information -

i-mobile

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : i-mobile 1010 - ไอโมบาย 1010

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : i-mobile 1010 - ไอโมบาย 1010