0
SHARES


VIEWSi-mobile i-STYLE 713

ຂະຫນາດ: 143 × 73.8 × 9.75 ມິລິເມັດ
ນ້ຳຫນັກ 150 ກະລ້າມ

i-mobile i-STYLE 713

i-mobile i-STYLE 713

i-mobile i-STYLE 713


* Catalog information is release [ ໂປດອ່ານ ]
- Preliminary information -

i-mobile

NETWORK
ຂໍ້ມູນຕົວເຄື່ອງ
ລະບົບປະຕິບັດການ (OS, CPU)
ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່
ໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດ
ຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ (Messaging)

ຟັ່ງຊັ້ນມັດຕິມິເດຍ

ການໂທແລະຟັ່ງຊັ້ນພື້ນຖານ
ແບດເຕີຣີ້

ໂທລະສັບມືຖືລຸ້ນອື່ນໆ : i-mobile i-STYLE 713 - ไอโมบาย i-STYLE 713