0
SHARES


VIEWSmoto Moto C

ຂະຫນາດ: 145.5 × 73.6 × 9 ມິລິເມັດ
ນ້ຳຫນັກ 154 ກະລ້າມ

moto Moto C


* Catalog information is release [ ໂປດອ່ານ ]
- Preliminary information -

Moto

NETWORK
ຂໍ້ມູນຕົວເຄື່ອງ
ລະບົບປະຕິບັດການ (OS, CPU)
ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່
ໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດ
ຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ (Messaging)

ຟັ່ງຊັ້ນມັດຕິມິເດຍ

ການໂທແລະຟັ່ງຊັ້ນພື້ນຖານ
ແບດເຕີຣີ້

ໂທລະສັບມືຖືລຸ້ນອື່ນໆ : Moto C - โมโต C