เรียงตาม : 
  =  Review  
  =  Hands-on

โทรศัพท์มือถือ Moto - โมโต รุ่นเปิดตัวปี 2017

5.2"
 - X4
X4
5.2"
 - G5S
G5S
5.5"
 - G5S Plus
5"
 - E4
E4
5.5"
 - E4 Plus

5.5"
 - Z2 Play
5"
 - Moto C
C
5.2"
 - G5 Plus

โทรศัพท์มือถือ Moto - โมโต รุ่นเปิดตัวปี 2016

5.5"
 - M
5.5"
 - Z Play
5.5"
 - Z Force
5.5"
 - Z
5.5"
 - G4 Plus

5.5"
 - G4
G4
5"
 - G4 Play
5.5"
 - X Play
5.4"
 - X Force
5.7"
 - X Style