เรียงตาม : 

โทรศัพท์มือถือ Noktel - นกเทล รุ่นเปิดตัวปี 2009

2"
Noktel - D2
D2
1.8"
Noktel - D98
D98

โทรศัพท์มือถือ Noktel - นกเทล รุ่นเปิดตัวปี 2008

2.4"
Noktel - D450
1.5"
Noktel - N72
N72
2.4"
Noktel - A168
1.7"
Noktel - M19
M19
1.7"
Noktel - M9
M9

1.5"
Noktel - N90
N90
n/a
Noktel - DS95