0
SHARES


OPPO Soulide A2019 - ออปโป้


oppo A2019

ขนาด: 52.2 × 112 × 16 มม.
น้ำหนัก 136 กรัม

oppo A2019

oppo A2019

oppo A2019

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

OPPO

- โซลเชี่ยวเน็ตเวิร์คกับโฟโต้ไม่ซ้ำใคร -
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)


oppo A2019
 

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : OPPO Soulide A2019 - ออปโป้ A2019

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : OPPO Soulide A2019 - ออปโป้ A2019