0
SHARES


OPPO A201T - ออปโป้


oppo A201T

ขนาด: 51.16 × 108 × 16 มม.
น้ำหนัก 139 กรัม

oppo A201T

oppo A201T

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

OPPO

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)


oppo A201T
 

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : OPPO A201T - ออปโป้ A201T

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : OPPO A201T - ออปโป้ A201T