เรียงตาม : 
  =  Review  
  =  Hands-on

โทรศัพท์มือถือ SKY - สกาย รุ่นเปิดตัวปี 2007

2"
SKY - U210
2"
SKY - R200
2"
SKY - U200
2.2"
SKY - S230
1.8"
SKY - S200K

2.2"
SKY - U170

โทรศัพท์มือถือ SKY - สกาย รุ่นเปิดตัวปี 2006

2"
SKY - U150
1.8"
SKY - IM-S150
2.6"
SKY - U160
2.2"
SKY - R110
2"
SKY - S130

2"
SKY - U130
2.6"
SKY - U140
2.2"
SKY - R100
n/a
SKY - S110
n/a
SKY - S100

n/a
SKY - U110
2.6"
SKY - U100