เรียงตาม : 
  =  Review  
  =  Hands-on

โทรศัพท์มือถือ SKY - สกาย รุ่นเปิดตัวปี 2007

2"
 - U210
2"
 - R200
2"
 - U200
2.2"
 - S230
1.8"
 - S200K

2.2"
 - U170

โทรศัพท์มือถือ SKY - สกาย รุ่นเปิดตัวปี 2006

1.8"
 - IM-S150
2"
 - U150
2.6"
 - U160
2.2"
 - R110
2"
 - S130

2"
 - U130
2.6"
 - U140
2.2"
 - R100
n/a
 - S110
n/a
 - S100

2.6"
 - U100
n/a
 - U110