เรียงตาม : 

โทรศัพท์มือถือ Telego - เทเลโก รุ่นเปิดตัวปี 2012

2.2"
Telego - F202
3.2"
Telego - T868
3.5"
Telego - T98
T98
2.2"
Telego - C5
C5
2.4"
Telego - T8000

2.4"
Telego - V608
1.8"
Telego - X1
X1
2"
Telego - T6700
2.4"
Telego - V601