เรียงตาม : 
  =  Review  
  =  Hands-on

โทรศัพท์มือถือ Vivo - วีโว่ รุ่นเปิดตัวปี 2016

5.5"
 - x9
X9
5.88"
 - X9 Plus
5.46"
 - Xplay6
5.5"
 - V5
5.2"
 - Y55

5.7"
 - X7 Plus
5.2"
 - X7
X7
4.7"
 - Y31L
5.5"
 - V3 Max
5"
 - V3

4.7"
 - Y31A
5.43"
 - XPlay 5

โทรศัพท์มือถือ Vivo - วีโว่ รุ่นเปิดตัวปี 2015

4.5"
 - Y21
Y21
5"
 - Y51
Y51
5.7"
 - X6Plus
5.2"
 - X6
X6
4.7"
 - Y31
Y31

5.5"
 - Y37
5"
 - Y35
5.5"
 - V1 Max
5.2"
 - X5 Pro
4.7"
 - Y27
Y27

4.7"
 - Y28
5"
 - X5