0
SHARES


S wellcom W3331 - เอส เวลคอม


wellcom W3331

ขนาด: 59 × 110.4 × 15 มม.
น้ำหนัก 100 กรัม

wellcom W3331

wellcom W3331

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

S wellcom

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)


wellcom W3331
 

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : S wellcom W3331 - เอส เวลคอม W3331

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : S wellcom W3331 - เอส เวลคอม W3331