0
SHARES


S wellcom W8118 - เอส เวลคอม


wellcom W8118

ขนาด: 55.5 × 102.2 × 16 มม.
น้ำหนัก 113 กรัม

wellcom W8118

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

S wellcom

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : S wellcom W8118 - เอส เวลคอม W8118

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : S wellcom W8118 - เอส เวลคอม W8118