การขออนุญาตจัดทำ และ พิมพ์ซ้ำ

เว็บไซต์ สยามโฟน ดอท คอม (http://www.siamphone.com) ขอสงวนสิทธิ์ในบทความหรือภาพประกอบทั้งหมด รูปแบบเนื้อหา โครงสร้างตาราง การจัดเรียง และ/หรือบางส่วนที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฎในเว็บไซต์ Siamphone.com นี้ ตามประมวลกฎหมายปี 2537 ว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ทำซ้ำ คัดลอก ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่ารูปแบบใด หรือสื่ออย่างใด โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

การรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้า

เนื่องจาก Siamphone.com ไม่สามารถประกาศความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่มากให้ครบถ้วน สมบูรณ์ อีกทั้งความนิยมในลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า มักเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทางฝ่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ จะประกาศความเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ในทุกๆส่วนที่มีปรากฎบนเว็บไซต์ http://www.siamphone.com ทั้งหมด และในบทความประกอบบนเนื้อหาของบทความนั้นๆ และถ้าสิทธิ์ดังกล่าวเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปแล้ว ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่ จะไม่กล่าวซ้ำ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเนื้อหาและการนำเสนอให้กระชับ และน่าสนใจ

ในกรณีที่ต้องการนำส่วนหนึ่งส่วนใดของ เว็บไซต์ Siamphone.com ไปใช้ กรุณาติดต่อกับ Webmaster หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@siamphone.com ที่นี่ [ Contact ]

Designated trademarks and brands are the property of their respective owners