หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

I/O

ย่อ มาจาก Input/Output, การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องกับผู้ใช้ ที่ทำให้ข้อมูลย้ายจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่ง, การโอนย้ายข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ช่องสำหรับใส่ดิสก์เทอร์มินอล และเครื่องพิมพ์ (ดูที่ input และ output)

ICON

ไอ คอน, ใน GUI เป็นภาพเล็ก ๆ บนจอแทนสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ใช้จัดการได้ โปรแกรมหลายโปรแกรมแสดงไอคอนเป็นทางลัดเพื่อเลือกคำสั่งผ่านทางเมนูแทนที่จะ เลือกคำสั่งบนเมนู

นอกจากนี้ไอคอนอาจแทนเอกสาร Embedded and Linked Object ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ หรือโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมที่รวมกันเป็นกลุ่มไอคอน 22

ICQ

หรือ I Seek You, โปรแกรม ICQ พัฒนาโดยบริษัท Mirabilis ซึ่งเป็นของชาวอิสราเอล ปัจจุบันถูกซื้อไปโดยบริษัท America Online, เป็นโปรแกรมสื่อสารบนอินเตอร์เน็ตที่ใช้ส่งข้อความร่วมวงสนทนา (CHAT) รับส่งอีเมล์ ขณะออนไลน์อินเตอร์เน็ต

IDD Prefix

เพื่อ ใช้ฟังก์ชันการเดาหมายเลข และสามารถแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ได้ในขณะที่กำลังโทรออก อีกทั้งยังสามารถป้องกัน (Block) หมายเลขที่ไม่ต้องการรับสายได้

iDen

เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมโทรศัพท์มือถือ ระบบเครือข่ายดิจิตอล จะช่วยให้โทรศัพท์มือถือเป็นวิทยุสื่อสาร

IMAP

เป็นโพรโทคอลในอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการรับอีเมลการทำงานของ IMAP

IMAP4

คือ โปรโตคอลที่ใช้ในการอ่านอ่านอีเมล์ มีจุดเด่นคือสามารถอ่านเมล์จากหลายๆ ที่ได้พร้อมกัน โดยเก็บเมล์ทุกฉบับไว้ที่เซิร์ฟเวอร์จึงทำให้เปลืองเนื้อที่ ต้องเชื่อมต่อออนไลน์กับเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลา หากลบอีเมล์จากเครื่องลูกข่ายที่เซริฟ์เวอร์ก็จะถูกลบด้วย และไม่สามารถอ่านเมล์แบบออฟไลน์ได้

import

อิมพอร์ต, นำเข้า, การส่งผ่านข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, การนำแฟ้มที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมอื่นเข้ามาใช้งาน

IMS

มาตรฐานทางเทคโนโลยีที่รองรับการเชื่อมโยงกันระหว่างโทรศัพท์มือถือและเครือ ข่ายอินเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่รองรับเทคโนโลยีพื้นฐานอย่าง Voice over ip (VOIP), Push-To-View, Video Calling, และ Video Sharing ในแบบ Real Time ทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระหว่างบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบซึ่งประกบไปด้วยระบบเสียงข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ

information

สารสนเทศ, ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับ

Infrared

เทคโนโลยีการโอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สายชนิดหนึ่ง เมื่อต้องการใช้งานต้องนำโทรศัพท์มือถือที่มีอินฟาเรดไปจ่อใกล้ ๆ กับพอร์ทของ
อุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ ซึ่งค่อนข้างจำกัดกว่าบลูทูธที่สามารถเชื่อมต่อได้ในระยะไกลกว่า

input

ข้อมูล ที่นำเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล โดยจะรับข้อมูลผ่านได้หลายทาง เช่น แป้นพิมพ์, เม้าท์, โมเด็ม, ไมโครโฟน, หรือ จอภาพแบบสัมผัส เป็นต้น

Insert key

ปุ่ม Insert หรือ Ins, หน้าที่ของปุ่มนี้ขึ้นอยู่กับระบบงานที่คุณใช้อยู่ ในบางโปรแกรมอาจจะให้ใส่ตัวอักขระเข้าไปในตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ ในบางโปรแกรมใช้สลับสภาวะ Insert และป้อนทับในโปรแกรมที่คุณป้อนข้อความเข้าไป

install

การ จัดโครงร่าง หรือจัดเตรียมฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานครั้งแรก ระบบงานสำเร็จรูปหลาย ๆ ระบบมีโปรแกรมติดตั้งของตัวเอง โดยจะคัดสำเนาฟ้าที่ต้องการทั้งหมดจากฟลอปปีดิสก์หรือซีดีที่จัดส่งมาให้ลง ไปในไดแรกทอรีที่เหมาะสม และจากนั้นจะช่วยคุณจัดเตรียมโปรแกรมทำงานได้ตามต้องการ เช่น โปรแกรม SETUP ที่ใช้ติดตั้งไมโครซอฟท์วินโดวส์

integrated software

โปรแกรม เดียวที่ทำงานได้หลายหน้าที่ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ ได้แก่ โปรแกรมที่รวมเอาเวิร์ดโปรเซสเซอร์ สเปรดชีต ฐานข้อมูล และสื่อสารเข้าไว้ในตัวเดียวกันหมด คุณจึงไม่ต้องศึกษาโปรแกรมเหล่านี้ทีละโปรแกรม แต่ศึกษารวบเอาทีเดียวหมดเลย เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ดของไมโครซอฟต์ และ ClarisWorks จาก Claris

interactive

อินเตอร์ แอกทีฟ, โปรแกรมแบบตอบรับทันที, โปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ที่ตอบรับออกมาทันทีเมื่อผู้ใช้กดปุ่ม หรือทำอะไรบางอย่างที่คอมพิวเตอร์ควรจะตอบรับออก การใช้โปรแกรมแบบตอบรับทันทีนี้คล้ายกับการดำเนินการสนทนา การตอบรับจากผู้ใช้จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของระบบ ตรงข้ามกับโปรแกรมแบบไม่ตอบรับทันทีจะอยู่เฉย ๆ และทำเฉพาะสิ่งที่อยากทำเท่านั้น

interface

อินเตอร์ เฟซ, การเชื่อมประสาน, จุดที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนของระบบที่ต่างกัน 2 ส่วน เช่น ระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 2 ตัว ระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการ หรือ ระหว่างโปรแกรม 2 โปรแกรม

ในฮาร์ดแวร์ตัวเชื่อมประสาน หมายถึง การเชื่อมต่อทางตรรกะและทางกายภาพที่ใช้ เช่น RS-232-C และมักจะถือว่ามีความหมายเหมือนกับคำว่า พอร์ต (port) การเชื่อมประสานกับผู้ใช้ประกอบด้วยวิธีการที่โปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้ ได้แก่ บรรทัดรับคำสั่ง เมนู กรอบสนทนา ระบบช่วยเหลือแบบออนไลน์ เป็นต้น การเชื่อมประสานกับผู้ใช้แบ่งออกเป็นแบบตัวหนังสือธรรมดา เลือกตามเมนูหรือแบบกราฟิก แป้นพิมพ์เป็นตัวเชื่อมเช่นเดียวกันมอนิเตอร์

การเชื่อมประสานซอฟต์แวร์ คือ Application Program Interface (API) ซึ่งโปรแกรมจะใช้คำสั่งและข่าวสารเพื่อติดต่อกันอยู่เบื้องหลัง

internal hard disk

ช่อง ใส่ฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และติดเข้าด้วยกัน แทนที่จะเป็นช่องใส่ฮาร์ดดิสก์อยู่ภายนอกที่มีกล่อง สาย และตัวจ่ายไฟเอง

Internet

อิน เทอร์เน็ต, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของเครือข่าย เพราะอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายย่อยเป็นจำนวนมากต่อเชื่อมเข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานเดียวกันจนเป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่

อินเทอร์เน็ตมาจากความต้องการของงานวิจัยในกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แต่ได้เติบโตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วโลก ให้บริการแก่ทุกองค์กร อินเทอร์เน็ตใช้โปรโตคอล TCP/IP และเครื่องแม่ข่ายบนอินเทอร์เน็ตส่วนมากใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

สิ่งที่มีใช้งานหลัก ๆ บนอินเทอร์เน็ต ได้แก่

- E-mail อีเมล์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, คุณจะส่งจดหมายไปยังผู้รับที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ กว่า 150 ประเทศที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับส่งไปยังสมาชิกในผู้ให้บริการออ นไลน์ เช่น America Online, CompuServe, Delphi , GEnie และ Prodigy

- IRC chat งานบริการที่ให้ต่อกับผู้ใช้จำนวนมากในเวลานั้นเพื่อรวมกลุ่มพูดคุยหรืออภิปรายกัน

- Mailing lists กลุ่มอภิปรายส่วนตัวที่ใช้ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

- USENET newsgroups กลุ่มอภิปรายกลุ่มใหญ่ที่สนใจหัวข้อบางหัวข้อ เช่น posts และ threads ที่ผู้อ่านเข้าไปดูได้

- Gopher ระบบที่ใช้เมนูอันทันสมัยเพื่อดูทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ตซึ่งทำได้ไม่ต้อง เข้าใจส่วนที่เป็นกลไกในอินเทอร์เน็ต

- World Wide Web ระบบที่ใช้ไฮเปอร์เท็กซ์เพื่อหาและใช้ทรัพยากรในอินเทอร์เน็ต, WWW เป็นระบบงานระบบหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเป็นบริการที่มีผู้ใช้มากที่สุดรองจากอีเมล์

- ftp ระบบงานแบบที่ผู้ใช้และผู้ให้บริการใช้โอนย้ายแฟ้มไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายบนอินเทอร์เน็ต, นอกจากนี้ ftp ยังเป็นชื่อของโปรโตคอลในการโอนย้ายแฟ้มที่ใช้ทำงานนี้ด้วย

- telnet ระบบงานแบบที่ผู้ใช้และผู้ให้บริการเพื่อเข้าไปใช้งานยังคอมพิวเตอร์ที่อยู่ ไกล ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เราสามารถเทลเน็ตจากเครื่องที่อยู่กรุงเทพฯ ไปใช้ข้อมูลในเครื่องที่อยู่เชียงใหม่ได้ เป็นต้น

ข้อมูลจำนวนมหาศาลมีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตเป็นกลุ่มของเครือข่ายขนาดมหึมา ดังนั้นการกำหนดที่อยู่ของข้อมูลที่ต้องการนั้นซึ่งเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องความปลอดภัยของเครือข่ายความเป็นส่วนตัว การป้องกันลิขสิทธิ์ และสิทธิในการใช้งาน

การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตทำได้ทั้งแบบผ่านเครือข่ายที่ต่อกันถาวร อย่างเช่นผ่านระบบแลนของบริษัทหรือสถานศึกษา หรือการหมุนโทรศัพท์เข้าไปยังผู้ให้บริการหรือ ISP ด้วยตนเองโดยสมัครสมาชิกกับ ISP ที่ถูกใจหรือซื้อชุดคิท (kit) ที่มีขายอยู่ทั่วไปได้

internet

ย่อ มาจาก internetwork, การเชื่อมต่อครือข่าย ตั้งแต่ 2 เครือข่ายเข้าด้วยกัน, ชุดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มาจากดเครือข่ายเล็ก ๆ มากมายต่อเข้าด้วยกัน โดยใช้โปรโตคอลที่ต่างกัน

IP

ย่อ มาจาก Internet Protocol, โปรโตคอลสื่อสารที่ใช้บนอินเทอร์เน็ต, IP ให้แพ็คเกตข้อมูลเดินทางข้ามเครือข่ายก่อนที่จะมาถึงปลายทางสุดท้ายได้

IP multicasting

เป็น เทคโนโลยี การใช้แบนด์วิธ อย่างมีประสิทธิภาพที่ช่วยลด ทราฟฟิก ด้วยการ ส่งผ่านข้อมูล แบบทางเดียว กระจายไปยังผู้รับ หลายรายตาม องค์กรต่างๆ และผู้รับตามบ้าน โดยเทคโนโลยีนี้ สามารถใช้ให้ เกิดประโยชน์ กับแอพพลิเคชันในด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประชุมทางจอภาพ (video conferencing) การสื่อสาร ในองค์กร (corporate communications) การเรียนทางไกล (distance learning) และการ กระจายการใช้งาน ซอฟต์แวร์ (distribution of software) การดูหุ้น แบบออนไลน์ และการส่งข่าวสาร เป็นต้น

IP VPN

เป็น เครือข่ายประเภทหนึ่งของ VPN ที่มีการ เอ็นแคปซูเลท (encapsulated) ในแบบโปรโตคอล IP packet บนโครงข่ายสาธารณะ โดยมีส่วนสำคัญหลักที่ทำให้เกิดบริการ IP แก่ผู้ใช้ทั่วไป การสร้าง IP VPN สามารถทำได้ บนโครงข่ายสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น อินเทอร์เน็ต และเฟรมรีเลย์ เป็นต้น

IP-address

ชื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปของชื่อโดเมนช่วยให้ผู้ใช้จดจำและเรียกใช้งานได้ สะดวก แต่ในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นจริง คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้เลขที่อยู่ประจำเครื่องในรูปของรหัสตัวเลข โฮสต์ทุกเครื่องที่ต่อเชื่อมเข้ากับอินเทอร์เน็ตจึงต้องมีหมายเลขประจำตัว ที่ไม่ซ้ำกับเครื่องอื่นใด เช่น 203.144.44.0

IR

คือบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ที่คุณสามารถนำอุปกรณ์การสื่อสารที่มีอยู่ไปใช้งานยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกด้วยหมายเลขการติดต่อเดิม
โดยอัตราค่าบริการแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและผู้ให้บริการเครือข่าย (Operator)

IrDA

โพรโทคอลใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ และไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยใช้แสงอินฟราเรดในการติดต่อสื่อสาร และมีความเร็วในการส่งข้อมูลอยู่ระหว่าง 115 Kbps ถึง 4 Mbps ผ่านพอร์ตไออาร์ดีเอ นิยมใช้โพรโทคอลนี้ในระบบเครือข่ายส่วนบุคคลแบบไร้สาย

ISDN

ย่อ มาจาก Integrated Services Digital Network, มาตรฐานการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ สายโทรศัพท์ทำให้คุณส่งข้อมูลภาพ และเสียงไปในสายเส้นเดียวกัน

มาตรฐานการเชื่อมประสานมีดังนี้

- Basic Rate Interface รับส่งข้อมูลในช่องทาง B2 ช่องทางที่ความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาที รวมกับช่องทาง D ที่ใช้ควบคุมข้อมูลที่ความเร็ว 16 กิโลบิตต่อวินาที

- Primary Rate Interface ช่องทาง B23 ช่องทางรับส่งข้อมูลและมีช่องทาง D ที่ใช้ควบคุมข้อมูลที่ความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาที โดยให้มีความสามารถในการส่งรวมได้ 1.544 เมกะบิตต่อวินาที

ISO

ย่อ มาจาก International Standards Organization, องค์กรนานาชาติ ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มคนที่พยายามกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท, ISO ตั้งข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับปาสคาลมักเรียกว่า ISO Pascal แต่ปาสคาลรุ่นที่นิยมใช้กันมากคือเทอร์โบปาสคาล ซึ่งไม่ค่อยเป็นไปตามมาตรฐาน ISO

IT

ย่อ มาจาก Information Technology, เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือไอที ซึ่งหมายถึง ความรู้ในวิธีการประมวลผล จัดเก็บรวบรวม เรียกใช้ และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงานไอที คือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์ ดาวเทียม หรือเคเบิลใยแก้วนำแสง

IVR

การให้บริการข้อมูลผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ เช่นเวลาที่โทรไปดาวน์โหลดเพลงหรือเกม โดยการกด (*) และตามด้วยหมายเลขของ เพลงหรือเกมนั้น ๆ จะมีเสียงตอบรับจากปลายสายว่า "ขอบคุณ ที่ใช้บริการค่ะ"

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther