หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

I/O

ย่อ มาจาก Input/Output, การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องกับผู้ใช้ ที่ทำให้ข้อมูลย้ายจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่ง, การโอนย้ายข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ช่องสำหรับใส่ดิสก์เทอร์มินอล และเครื่องพิมพ์ (ดูที่ input และ output)

ICON

ไอ คอน, ใน GUI เป็นภาพเล็ก ๆ บนจอแทนสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ใช้จัดการได้ โปรแกรมหลายโปรแกรมแสดงไอคอนเป็นทางลัดเพื่อเลือกคำสั่งผ่านทางเมนูแทนที่จะ เลือกคำสั่งบนเมนู

นอกจากนี้ไอคอนอาจแทนเอกสาร Embedded and Linked Object ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ หรือโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมที่รวมกันเป็นกลุ่มไอคอน 22

ICQ

หรือ I Seek You, โปรแกรม ICQ พัฒนาโดยบริษัท Mirabilis ซึ่งเป็นของชาวอิสราเอล ปัจจุบันถูกซื้อไปโดยบริษัท America Online, เป็นโปรแกรมสื่อสารบนอินเตอร์เน็ตที่ใช้ส่งข้อความร่วมวงสนทนา (CHAT) รับส่งอีเมล์ ขณะออนไลน์อินเตอร์เน็ต

IDD Prefix

เพื่อ ใช้ฟังก์ชันการเดาหมายเลข และสามารถแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ได้ในขณะที่กำลังโทรออก อีกทั้งยังสามารถป้องกัน (Block) หมายเลขที่ไม่ต้องการรับสายได้

iDen

เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมโทรศัพท์มือถือ ระบบเครือข่ายดิจิตอล จะช่วยให้โทรศัพท์มือถือเป็นวิทยุสื่อสาร

IMAP

เป็นโพรโทคอลในอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการรับอีเมลการทำงานของ IMAP

IMAP4

คือ โปรโตคอลที่ใช้ในการอ่านอ่านอีเมล์ มีจุดเด่นคือสามารถอ่านเมล์จากหลายๆ ที่ได้พร้อมกัน โดยเก็บเมล์ทุกฉบับไว้ที่เซิร์ฟเวอร์จึงทำให้เปลืองเนื้อที่ ต้องเชื่อมต่อออนไลน์กับเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลา หากลบอีเมล์จากเครื่องลูกข่ายที่เซริฟ์เวอร์ก็จะถูกลบด้วย และไม่สามารถอ่านเมล์แบบออฟไลน์ได้

import

อิมพอร์ต, นำเข้า, การส่งผ่านข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, การนำแฟ้มที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมอื่นเข้ามาใช้งาน

IMS

มาตรฐานทางเทคโนโลยีที่รองรับการเชื่อมโยงกันระหว่างโทรศัพท์มือถือและเครือ ข่ายอินเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่รองรับเทคโนโลยีพื้นฐานอย่าง Voice over ip (VOIP), Push-To-View, Video Calling, และ Video Sharing ในแบบ Real Time ทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระหว่างบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบซึ่งประกบไปด้วยระบบเสียงข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ

information

สารสนเทศ, ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับ

Infrared

เทคโนโลยีการโอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สายชนิดหนึ่ง เมื่อต้องการใช้งานต้องนำโทรศัพท์มือถือที่มีอินฟาเรดไปจ่อใกล้ ๆ กับพอร์ทของ
อุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ ซึ่งค่อนข้างจำกัดกว่าบลูทูธที่สามารถเชื่อมต่อได้ในระยะไกลกว่า

input

ข้อมูล ที่นำเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล โดยจะรับข้อมูลผ่านได้หลายทาง เช่น แป้นพิมพ์, เม้าท์, โมเด็ม, ไมโครโฟน, หรือ จอภาพแบบสัมผัส เป็นต้น

Insert key

ปุ่ม Insert หรือ Ins, หน้าที่ของปุ่มนี้ขึ้นอยู่กับระบบงานที่คุณใช้อยู่ ในบางโปรแกรมอาจจะให้ใส่ตัวอักขระเข้าไปในตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ ในบางโปรแกรมใช้สลับสภาวะ Insert และป้อนทับในโปรแกรมที่คุณป้อนข้อความเข้าไป

install

การ จัดโครงร่าง หรือจัดเตรียมฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานครั้งแรก ระบบงานสำเร็จรูปหลาย ๆ ระบบมีโปรแกรมติดตั้งของตัวเอง โดยจะคัดสำเนาฟ้าที่ต้องการทั้งหมดจากฟลอปปีดิสก์หรือซีดีที่จัดส่งมาให้ลง ไปในไดแรกทอรีที่เหมาะสม และจากนั้นจะช่วยคุณจัดเตรียมโปรแกรมทำงานได้ตามต้องการ เช่น โปรแกรม SETUP ที่ใช้ติดตั้งไมโครซอฟท์วินโดวส์

integrated software

โปรแกรม เดียวที่ทำงานได้หลายหน้าที่ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ ได้แก่ โปรแกรมที่รวมเอาเวิร์ดโปรเซสเซอร์ สเปรดชีต ฐานข้อมูล และสื่อสารเข้าไว้ในตัวเดียวกันหมด คุณจึงไม่ต้องศึกษาโปรแกรมเหล่านี้ทีละโปรแกรม แต่ศึกษารวบเอาทีเดียวหมดเลย เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ดของไมโครซอฟต์ และ ClarisWorks จาก Claris

interactive

อินเตอร์ แอกทีฟ, โปรแกรมแบบตอบรับทันที, โปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ที่ตอบรับออกมาทันทีเมื่อผู้ใช้กดปุ่ม หรือทำอะไรบางอย่างที่คอมพิวเตอร์ควรจะตอบรับออก การใช้โปรแกรมแบบตอบรับทันทีนี้คล้ายกับการดำเนินการสนทนา การตอบรับจากผู้ใช้จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของระบบ ตรงข้ามกับโปรแกรมแบบไม่ตอบรับทันทีจะอยู่เฉย ๆ และทำเฉพาะสิ่งที่อยากทำเท่านั้น

interface

อินเตอร์ เฟซ, การเชื่อมประสาน, จุดที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนของระบบที่ต่างกัน 2 ส่วน เช่น ระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 2 ตัว ระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการ หรือ ระหว่างโปรแกรม 2 โปรแกรม

ในฮาร์ดแวร์ตัวเชื่อมประสาน หมายถึง การเชื่อมต่อทางตรรกะและทางกายภาพที่ใช้ เช่น RS-232-C และมักจะถือว่ามีความหมายเหมือนกับคำว่า พอร์ต (port) การเชื่อมประสานกับผู้ใช้ประกอบด้วยวิธีการที่โปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้ ได้แก่ บรรทัดรับคำสั่ง เมนู กรอบสนทนา ระบบช่วยเหลือแบบออนไลน์ เป็นต้น การเชื่อมประสานกับผู้ใช้แบ่งออกเป็นแบบตัวหนังสือธรรมดา เลือกตามเมนูหรือแบบกราฟิก แป้นพิมพ์เป็นตัวเชื่อมเช่นเดียวกันมอนิเตอร์

การเชื่อมประสานซอฟต์แวร์ คือ Application Program Interface (API) ซึ่งโปรแกรมจะใช้คำสั่งและข่าวสารเพื่อติดต่อกันอยู่เบื้องหลัง

internal hard disk

ช่อง ใส่ฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และติดเข้าด้วยกัน แทนที่จะเป็นช่องใส่ฮาร์ดดิสก์อยู่ภายนอกที่มีกล่อง สาย และตัวจ่ายไฟเอง

Internet

อิน เทอร์เน็ต, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของเครือข่าย เพราะอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายย่อยเป็นจำนวนมากต่อเชื่อมเข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานเดียวกันจนเป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่

อินเทอร์เน็ตมาจากความต้องการของงานวิจัยในกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แต่ได้เติบโตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วโลก ให้บริการแก่ทุกองค์กร อินเทอร์เน็ตใช้โปรโตคอล TCP/IP และเครื่องแม่ข่ายบนอินเทอร์เน็ตส่วนมากใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

สิ่งที่มีใช้งานหลัก ๆ บนอินเทอร์เน็ต ได้แก่

- E-mail อีเมล์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, คุณจะส่งจดหมายไปยังผู้รับที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ กว่า 150 ประเทศที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับส่งไปยังสมาชิกในผู้ให้บริการออ นไลน์ เช่น America Online, CompuServe, Delphi , GEnie และ Prodigy

- IRC chat งานบริการที่ให้ต่อกับผู้ใช้จำนวนมากในเวลานั้นเพื่อรวมกลุ่มพูดคุยหรืออภิปรายกัน

- Mailing lists กลุ่มอภิปรายส่วนตัวที่ใช้ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

- USENET newsgroups กลุ่มอภิปรายกลุ่มใหญ่ที่สนใจหัวข้อบางหัวข้อ เช่น posts และ threads ที่ผู้อ่านเข้าไปดูได้

- Gopher ระบบที่ใช้เมนูอันทันสมัยเพื่อดูทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ตซึ่งทำได้ไม่ต้อง เข้าใจส่วนที่เป็นกลไกในอินเทอร์เน็ต

- World Wide Web ระบบที่ใช้ไฮเปอร์เท็กซ์เพื่อหาและใช้ทรัพยากรในอินเทอร์เน็ต, WWW เป็นระบบงานระบบหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเป็นบริการที่มีผู้ใช้มากที่สุดรองจากอีเมล์

- ftp ระบบงานแบบที่ผู้ใช้และผู้ให้บริการใช้โอนย้ายแฟ้มไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายบนอินเทอร์เน็ต, นอกจากนี้ ftp ยังเป็นชื่อของโปรโตคอลในการโอนย้ายแฟ้มที่ใช้ทำงานนี้ด้วย

- telnet ระบบงานแบบที่ผู้ใช้และผู้ให้บริการเพื่อเข้าไปใช้งานยังคอมพิวเตอร์ที่อยู่ ไกล ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เราสามารถเทลเน็ตจากเครื่องที่อยู่กรุงเทพฯ ไปใช้ข้อมูลในเครื่องที่อยู่เชียงใหม่ได้ เป็นต้น

ข้อมูลจำนวนมหาศาลมีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตเป็นกลุ่มของเครือข่ายขนาดมหึมา ดังนั้นการกำหนดที่อยู่ของข้อมูลที่ต้องการนั้นซึ่งเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องความปลอดภัยของเครือข่ายความเป็นส่วนตัว การป้องกันลิขสิทธิ์ และสิทธิในการใช้งาน

การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตทำได้ทั้งแบบผ่านเครือข่ายที่ต่อกันถาวร อย่างเช่นผ่านระบบแลนของบริษัทหรือสถานศึกษา หรือการหมุนโทรศัพท์เข้าไปยังผู้ให้บริการหรือ ISP ด้วยตนเองโดยสมัครสมาชิกกับ ISP ที่ถูกใจหรือซื้อชุดคิท (kit) ที่มีขายอยู่ทั่วไปได้

internet

ย่อ มาจาก internetwork, การเชื่อมต่อครือข่าย ตั้งแต่ 2 เครือข่ายเข้าด้วยกัน, ชุดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มาจากดเครือข่ายเล็ก ๆ มากมายต่อเข้าด้วยกัน โดยใช้โปรโตคอลที่ต่างกัน

IP

ย่อ มาจาก Internet Protocol, โปรโตคอลสื่อสารที่ใช้บนอินเทอร์เน็ต, IP ให้แพ็คเกตข้อมูลเดินทางข้ามเครือข่ายก่อนที่จะมาถึงปลายทางสุดท้ายได้

IP multicasting

เป็น เทคโนโลยี การใช้แบนด์วิธ อย่างมีประสิทธิภาพที่ช่วยลด ทราฟฟิก ด้วยการ ส่งผ่านข้อมูล แบบทางเดียว กระจายไปยังผู้รับ หลายรายตาม องค์กรต่างๆ และผู้รับตามบ้าน โดยเทคโนโลยีนี้ สามารถใช้ให้ เกิดประโยชน์ กับแอพพลิเคชันในด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประชุมทางจอภาพ (video conferencing) การสื่อสาร ในองค์กร (corporate communications) การเรียนทางไกล (distance learning) และการ กระจายการใช้งาน ซอฟต์แวร์ (distribution of software) การดูหุ้น แบบออนไลน์ และการส่งข่าวสาร เป็นต้น

IP-address

ชื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปของชื่อโดเมนช่วยให้ผู้ใช้จดจำและเรียกใช้งานได้ สะดวก แต่ในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นจริง คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้เลขที่อยู่ประจำเครื่องในรูปของรหัสตัวเลข โฮสต์ทุกเครื่องที่ต่อเชื่อมเข้ากับอินเทอร์เน็ตจึงต้องมีหมายเลขประจำตัว ที่ไม่ซ้ำกับเครื่องอื่นใด เช่น 203.144.44.0

IR

คือบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ที่คุณสามารถนำอุปกรณ์การสื่อสารที่มีอยู่ไปใช้งานยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกด้วยหมายเลขการติดต่อเดิม
โดยอัตราค่าบริการแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและผู้ให้บริการเครือข่าย (Operator)

IrDA

โพรโทคอลใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ และไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยใช้แสงอินฟราเรดในการติดต่อสื่อสาร และมีความเร็วในการส่งข้อมูลอยู่ระหว่าง 115 Kbps ถึง 4 Mbps ผ่านพอร์ตไออาร์ดีเอ นิยมใช้โพรโทคอลนี้ในระบบเครือข่ายส่วนบุคคลแบบไร้สาย

ISDN

ย่อ มาจาก Integrated Services Digital Network, มาตรฐานการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ สายโทรศัพท์ทำให้คุณส่งข้อมูลภาพ และเสียงไปในสายเส้นเดียวกัน

มาตรฐานการเชื่อมประสานมีดังนี้

- Basic Rate Interface รับส่งข้อมูลในช่องทาง B2 ช่องทางที่ความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาที รวมกับช่องทาง D ที่ใช้ควบคุมข้อมูลที่ความเร็ว 16 กิโลบิตต่อวินาที

- Primary Rate Interface ช่องทาง B23 ช่องทางรับส่งข้อมูลและมีช่องทาง D ที่ใช้ควบคุมข้อมูลที่ความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาที โดยให้มีความสามารถในการส่งรวมได้ 1.544 เมกะบิตต่อวินาที

ISO

ย่อ มาจาก International Standards Organization, องค์กรนานาชาติ ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มคนที่พยายามกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท, ISO ตั้งข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับปาสคาลมักเรียกว่า ISO Pascal แต่ปาสคาลรุ่นที่นิยมใช้กันมากคือเทอร์โบปาสคาล ซึ่งไม่ค่อยเป็นไปตามมาตรฐาน ISO

IT

ย่อ มาจาก Information Technology, เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือไอที ซึ่งหมายถึง ความรู้ในวิธีการประมวลผล จัดเก็บรวบรวม เรียกใช้ และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงานไอที คือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์ ดาวเทียม หรือเคเบิลใยแก้วนำแสง

IVR

การให้บริการข้อมูลผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ เช่นเวลาที่โทรไปดาวน์โหลดเพลงหรือเกม โดยการกด (*) และตามด้วยหมายเลขของ เพลงหรือเกมนั้น ๆ จะมีเสียงตอบรับจากปลายสายว่า "ขอบคุณ ที่ใช้บริการค่ะ"

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther