หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

A2DP

คือ Profile อีกรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยี Bluetooth ที่พัฒนาและออกแบบมาเพื่อส่งข้อมูลเสียงในแบบสเตอริโอ ดังนั้นหากหูฟัง Bluetooth รุ่นใดมีเขียนบอกว่ารองรับ A2DP ก็หมายความว่าหูฟัง Bluetooth นั้นสามารถรองรับการฟังเพลงแบบสเตอริโอ ซึ่งหูฟังปกติเสียงจะออกมาเป็นเสียงโมโน ซึ่งทำให้เสียงเหมือนกันทั้งสองข้างไม่มีการแยกเสียงใดๆทำให้มิติอรรถรสใน การฟังเพลงหมดไปอย่างชัดเจน (ดูที่ Bluetooth)

AAC

เป็นรูปแบบการบีบอัดเสียง โดยใช้มาตรฐาน MPEG-2 ถ้าเปรียบเทียบกับ MP3 แล้ว ACC จะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า และมีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่า MP3 ราว 30 เปอร์เซ็นต์ หรือ ไฟล์เพลงอีกประเภท ที่มีระบบเสียงดีขึ้น เพราะอัดข้อมูลเพลงให้วิ่งในอัตรา 96 กิโลบิตต่อวินาที ขณะที่ไฟล์ MP3 อัดที่ 128 กิโลบิตต่อวินาที AAC เป็นไฟล์แบบที่แอปเปิลจำหน่ายผ่านร้านไอจูนส์ (iTunes) โดยมีการผนวกเทคโนโลยี DRM เข้าไปในไฟล์ด้วย แอปเปิลเรียกโปรแกรม DRM ว่า FairPlay มีการกำหนดว่าเพลงที่ซื้อเพลงละ 99 เซ็น และอัลบั้มละ 9.95 ดอลลาร์ สามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์ห้าเครื่อง ที่มี iTunes software และสามารถบันทึกหรือ burned ลงบนซีดีได้เจ็ดครั้ง แต่ถ้าจะเปิดบนเครื่องเล่นเพลงแบบมือถือ ไฟล์แบบ AAC ที่ซื้อมาจากเว็บของแอปเปิลนี้เล่นได้แต่บนเครื่อง iPod เท่านั้น ส่วนไฟล์เสียงที่เล่นบนมือถือจากทางโนเกียจะเป็นไฟล์เสียงคนละแบบกับของทาง แอปเปิลแม้ว่าจะมีเป็นนามสกุลแบบเดียวกันก็ตาม

ACCelerometer

เป็นตัวเร่งความเป็นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตัวที่วัดความเอียง ความเคลื่อนไหวและใช้ในการตรวจจับการหมุนทิศทางต่าง ๆ

accessory

อุปกรณ์เสริม, อุปกรณ์ประกอบภายนอกหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น เม้าส์ โมเด็ม เป็นต้น

account

แอก เคานต์, บัญชีผู้ใช้ซึ่งใช้เก็บข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ และเจ้าของบัญชีจะมีสิทธิ์ใช้บริการได้ตามที่กำหนด, บัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ผู้ดูแลเครื่องจะจัดเตรียมบัญชีให้กับผู้ใช้ระบบ ซึ่งประกอบด้วยชื่อบัญชี (user name) รหัสผ่าน (password) และเนื้อที่ดิสก์สำหรับใช้เป็นที่เก็บข้อมูล

Acrobat

ฟอร์ แมตของเอกสารรูปแบบหนึ่งของบริษัท Adobe เอกสารฟอร์แมตอะโครแบทนี้นิยมใช้ในระบบ WWW แฟ้มที่เก็บในฟอร์แมตนี้จะมีนามสกุล . pdf ผู้ใช้โปรแกรมเบราเซอร์สามารถอ่านเอกสารแบบอะโครแบทได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat (ดูที่ Adobe Acrobat Reader)

active matrix

จอแสดง ผลแบบ LCD ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก ที่ใช้ได้ดีกว่า และแพงกว่าแบบ passive matrix จอแสดงผลแบบนี้มีทรานซิสเตอร์แยกไปควบคุมจุดต่าง ๆ บนจอภาพเพื่อให้มีคุณสมบัติดังนี้คือ มีสีตัดกันอย่างเด่นชัด มองภาพในมุมกว้างได้ มีสีชัดเจน เป็นจอภาพที่มีอัตราการแสดงผลซ้ำได้เร็ว และไม่แสดงผลเป็นเส้น ๆ หรือเงาที่มักเป็นกันในจอภาพที่ใช้เทคโนโลยี LCD ราคาถูก คำนี้มักใช้คำว่า active matrix screen (ดูที่ passive matrix)

Active Server Page

ใช้ คำย่อว่า ASP, เว็บเพจที่บรรจุโค้ดโปรแกรมซึ่งเขียนด้วย VBScript หรือ Jscript พัฒนาโดยไมโครซอฟท์, เป็นสคริปต์ที่ทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์, ASP นั้นมีหัวใจอยู่ที่ออบเจ็กต์ หรือคอมโพเนนต์ ซึ่งมีทั้งออบเจ็กต์มาตรฐานของ IIS (Internet Information Server) ปัจจุบันเริ่มมีการใช้ ASP แทน CGI เพิ่มขึ้น

active window

ช่อง หน้าต่างใช้งาน, ในระบบปฎิบัติการหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่แสดงช่องหน้าต่างบนจอภาพได้หลายๆ ช่องพร้อมกัน มีช่องหน้าต่างบนจอภาพที่ใช้งานอยู่ขณะนั้นคือ

add-on program

โปรแกรมที่ทำงานร่วมหรือช่วยเพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมอื่น

address

แอด เดรส, ตำแหน่งที่อยู่, การอ้างหรือจัดการกับตำแหน่งต่าง ๆ บนอุปกรณ์เก็บข้อมูล, ตำแหน่งในหน่วยความจำหรือดิสก์ซึ่งมีข้อมูลเก็บอยู่โดยที่หน่วยความจำจะมี ตำแหน่งกำกับทุกไบต์ ขณะที่บนดิสก์จะมีตำแหน่งกับกับทุกเซกเตอร์

Address Book

ไฟล์ ที่เก็บรวบรวมรายชื่อ อีเมล์แอดเดรสของผู้ที่คุณติดต่ออยู่เสมอ สามารถเพิ่มรายชื่อ เปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อหรืออีเมล์แอดเดรสใน Address Book ได้ ปัจจุบันมีโปรแกรมอีเมล์หลายตัวที่มีคุณลักษณะนี้ บางโปรแกรมเมื่อคุณพิมพ์ชื่อผู้รับลงในอีเมล์ฉบับใหม่ มันสามารถที่จะปรากฏชื่อและใส่อีเมล์แอดเดรสให้คุณได้ทันที เช่น Outlook Express

admin

ย่อมาจาก administrator, ผู้ดูแลเครือข่าย, ชื่อบัญชีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้ดูแลเครื่อง (system administrator)

ADN

ที่อยู่เว็บ จุดเชื่อมต่อ GPRS EDGE สำหรับเชื่อมต่อ

Adobe Acrobat Reader

ผลิต โดยบริษัท Adobe System เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องสำหรับการสร้างและเปิดดูเอกสาร ซึ่งเอกสารที่สร้างจาก Acrobat จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF (Portable Document Format) เอกสารที่อยู่ในฟอร์แมตนี้ สามารถเปิดอ่านได้จากคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader โดยที่เนื้อหา รูปแบบ ตัวอักษร และภาพจะเหมือนกับต้นฉบับ สามารถส่งผ่านอีเมล์หรือนำเสนอข้อมูลบนเว็บเพจได้เช่นเดียวกับเอกสารทั่วๆ ไป ทั้งบนระบบปฎิบัติการวินโดว์ แมคอินทอช และยูนิกซ์

ADSL

ย่อมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Line, เทคโนโลยีที่ใช้ส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านสายโทรศัพท์ด้วยความเร็วสูง

AirAlbum คืออะไร?

แค ตตาล็อคที่รวบรวมเพลงดังจากศิลปินระดับโลกมากมาย อาทิ Coldplay, Gorillaz, Norah Jones, Kylie Minogue, Fort Minor และอีกกว่าพันเพลงจากค่ายเพลงที่พร้อมเปิดให้บริการทั้ง EMI, Warner Music, Universal Music, Sony BMG ที่รวบรวมเพลงจากค่ายอินดี้ เช่น UBC Fantasia, Love Is, Smallroom และอีกมากมายนับไม่ถ้วน นับเป็นสิทธิพิเศษสุดที่มอบให้เฉพาะผู้ใช้โนเกียได้เลือกซื้อเพลงจากหลาก หลายค่ายเพลงในที่เดียวกัน

พบกับ AirAlbum* เทคโนโลยีแห่งเสียงเพลงบนมือถือ
คุณสามารถพบ AirAblum* ได้ในโทรศัพท์มือถือโนเกีย ซึ่งในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือโนเกียที่มี AirAlbum* ได้แก่ N91 N80 N71 และโนเกีย 3250 โดยที่คุณสามารถทดลองฟังเพลงได้ประมาณ 10-15 วินาที และถ้าต้องการซื้อเพลงเก็บไว้ในเครื่องก็สามารถซื้อได้ในทันที ซึ่งแอพพลิเคชั่น AirAlbum* นั้น ใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่าการดาวน์โหลดเพลงแบบเดิมๆ โดยใช้ระบบ SMS ในการปลดล็อคไฟล์เพลง ผู้ซื้อไม่ต้องรอดาวน์โหลดมาทั้งไฟล์ เพราะไฟล์เพลงนั้นอาจมีขนาดใหญ่ถึง 1-3 เมกะไบต์ และสำหรับผู้ใช้โนเกียรุ่นอื่น* สามารถดาวน์โหลด AirAlbum* ทั้งแอพพลิเคชั่นและอัลบั้มได้ที่ www.airalbum.net

การ เลือกซื้อเพลงจาก AirAlbum ทำได้อย่างง่ายดาย เพียงกดเปิดไอคอน AirAlbum* คุณจะพบกับเพลงมากมายที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่ตามสไตล์เพลงต่างๆ เช่น Pop, Rock, Hip Hop, Classic จากนั้นคุณสามารถเข้าไปค้นหาเพลงที่อยากฟัง โดยคุณอาจเลือกค้นหาจากภาพหน้าปกอัลบั้ม ค้นหาจากชื่อเพลง หรือ ชื่อศิลปิน ก็ทำได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณสนใจเพลงไหน ก็สามารถเปิดฟังเพลงตัวอย่างได้ฟรี และหากคุณชอบก็สามารถกดสั่งซื้อเพลงนั้นมาเก็บไว้ในเครื่องได้ทันที

รายละเอียด Nokia - Air Album* อาณาจักรดนตรีดิจิตอลในมือคุณ

Airplane Mode/Flight Mode

โหมดตัดคลื่นสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติเพื่อไม่ ให้ไปรบกวนการทำงานของคลื่นวิทยุที่ใช้ในการบิน และระบบนำทางแต่ยังสามารถใช้งานเมนูอื่นๆ ที่ไม่ต้องใช้คลื่นสัญญาณ เช่น ออร์แกนไนเซอร์ การเล่นเกมแบบไม่ออนไลน์ได้ (ดูที่ Flight Mode)

Alarm Clock

นาฬิกาปลุกบนโทรศัพท์มือถือ

alphabet

ตัวอักษร, ชุดของตัวอักษร

alphanumeric characters

ตัว อักขระทั้งหมดที่เป็นได้ทั้งตัวอักษร (a, b, c,…) ตัวเลข (1, 2, 3,...) สัญลักษณ์พิเศษ ช่องว่าง และเครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ (#, 4,…)

amp

ย่อมาจาก AMPerp, หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า

AMR

ไฟล์ เสียงในมาตรฐานใหม่ที่ได้รับการยอมรับในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสื่อสารไร้ สายยุคใหม่ ส่วนมากเราจะเห็นไฟล์เสียงแบบ AMR ในโทรศัพท์มือถือที่รองรับบริการ MMS อยู่ในเครื่อง เพราะไฟล์เสียงแบบ AMR นั้นเป็นหนึ่งในฟอร์แมทไฟล์เสียงที่ใช้กับ MMS หรือเป็นเสียงที่เราบันทึกเองจากโทรศัพท์โดยจะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ฟอร์แมต .amr

analog

แอ นะล็อก, การที่อุปกรณ์ใดก็ตามแสดงค่าที่เปลี่ยนไปตามคุณสมบัติทางกายภาพที่เปลี่ยน แปลงอย่างต่อเนื่องได้ เช่น แรงดันไฟฟ้าในวงจร แรงดันของการไหล ระดับของเหลว เป็นต้น อุปกรณ์แอนะล็อกจะเก็บค่าต่าง ๆ ที่อยู่ในช่วงนั้น ตรงข้ามกับอุปกรณ์ดิจิตอลที่จัดการกับค่าตายตัว เช่น เทอร์โมมิเตอร์ ปรอทธรรมดาเป็นอุปกรณ์แอนะล็อก แสดงผลต่อเนื่องตามช่วงของปรอท ต่างจากเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลที่จะแสดงอุณหภูมิได้เพียงครั้งละค่าเดียวตาม จังหวะเวลาที่วัดค่า (ดูที่ digital)

analog display

ความ สามารถของจอแสดงผลที่กระจายสีเป็นช่วงต่อเนื่องตามระดับความเข้มของสีเทา หรือสีทั่วไป ต่างจากการแสดงผลแบบดิจิตอล ซึ่งจะกระจายสีได้ในขอบเขตจำกัดทั้งสีเทาหรือสีทั่วไป จอ VGA แสดงผลแบบแอนะล็อก ขณะที่จอ EGA แสดงผลเป็นดิจิตอล

analog network

เครือข่ายแอนะล็อก, วงจรข่ายแอนะล็อก

analog signal

สัญญาณแอนะล็อก, สัญญาณซึ่งมีค่าต่อเนื่องกันโดยตลอด

analog-to-digital converter

ใช้ คำย่อว่า ADC หรือ A-D converter, อุปกรณ์แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล เมื่อสัญญาณแอนะล็อกแปลงเป็นดิจิตอลแล้ว จึงส่งมาให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล วิเคราะห์ แสดงผล และส่งข้อมูลได้ ประเด็นสำคัญของตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิตอล คือ ปริมาณข้อมูลดิจิตอลที่ได้มาจากสัญญาณแอนะล็อก ความถูกต้องของการแปลงสัญญาณนี้ ขึ้นกับความถี่ในการสุ่มจับข้อมูลแอนะล็อกแต่ละครั้งและข้อมูลที่เก็บบันทึก ไว้ แผ่นวงจรเสียงที่ทันสมัยสามารถสุ่มจับข้อมูลและเล่นย้อนกลับได้ที่ความถี่ 44.1 กิโลเฮิรตซ์ โดยใช้ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิตอลขนาด 16 บิต

android os

Android คือ ระบบปฏิบัติการ (OS) หรือแพลตฟอร์ม ที่จะใช้ควบคุมการทำงานบนอุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์ต่างๆ สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา โดยมี กูเกิล อิงก์, ที-โมบาย, เอชทีซี, ควอลคอมม์, โมโตโรลา และบริษัทชั้นนำอีกมากมายร่วมพัฒนาโปรเจ็กต์ แอนดรอยด์ ผ่านกลุ่มพันธมิตรเครื่องมือสื่อสารระบบเปิด (Open Handset Alliance) ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรชั้นนำระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อ สารเคลื่อนที่ ซึ่ง Android ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่จำเป็นในการพัฒนา ซึ่งเทียบเท่ากับ Windows Moble, Palm OS, Symbian, OpenMoko และ Maemo ของโนเกีย โดยใช้องค์ประกอบที่เป็นโอเพนซอร์สหลายอย่าง เช่น Linux Kernel, SSL, OpenGL, FreeType, SQLite, WebKit และเขียนไลบรารีเฟรมเวิร์คของตัวเองเพิ่มเติม ซึ่งทั้งหมดจะโอเพนซอร์ส ใช้ (Apache License) 

ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้า หมายในการส่งเสริมนวัตกรรมบนเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าได้รับ ประสบการณ์ที่เหนือกว่าแพลตฟอร์มโมบายทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การนำเสนอมิติใหม่ของแพลตฟอร์มระบบเปิดให้แก่นักพัฒนาจะทำช่วยให้กลุ่มคน เหล่านี้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย แอนดรอยด์ จะช่วยเร่งและผลักดันบริการระบบสื่อสารรูปแบบใหม่ไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างที่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรเครื่องมือสื่อสารระบบเปิด (Open Handset Alliance)
Aplix (www.aplixcorp.com), Ascender Corporation (www.ascendercorp.com), Audience (www.audience.com), Broadcom (www.broadcom.com), China Mobile (www.chinamobile.com), eBay (www.ebay.com), Esmertec (www.esmertec.com), Google (www.google.com), HTC (www.htc.com), Intel (www.intel.com), KDDI (www.kddi.com), Living Image (www.livingimage.jp), LG (www.lge.com), Marvell (www.marvell.com), Motorola (www.motorola.com), NMS Communications (www.nmscommunications.com), Noser (www.noser.com), NTT DoCoMo, Inc. (www.nttdocomo.com), Nuance (www.nuance.com), Nvidia (www.nvidia.com), PacketVideo (www.packetvideo.com), Qualcomm (www.qualcomm.com), Samsung (www.samsung.com), SiRF (www.sirf.com), SkyPop (www.skypop.com), SONiVOX (www.sonivoxrocks.com), Sprint Nextel (www.sprint.com), Synaptics (www.synaptics.com), TAT - The Astonishing Tribe (www.tat.se), Telecom Italia (www.telecomitalia.com), Telefonica (www.telefonica.com), Texas Instruments (www.ti.com), T-Mobile (www.t-mobile.com), Wind River (www.windriver.com)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มพันธมิตรเครื่องมือสื่อสารระบบเปิดสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.openhandsetalliance.com

animation

การ ใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพเคลื่อนไหว ตามภาพที่วาดหรือสร้างไว้, การทำให้ภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยการแสดงผลภาพชุดหนึ่งที่เร็วมาก ๆ จนเรามองเป็นภาพต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละภาพจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แอนิเมชันนี่เองที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่องระบบงานแบบหลายสื่อ รวมไปถึงเกมในคอมพิวเตอร์ด้วย เทคนิคที่ใช้ก็คล้ายกับการสร้างภาพยนตร์การ์ตูน

anonymous

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม, ชื่อบัญชีกลางสำหรับให้ผู้ใช้รายใดก็ได้ เข้าสู่ศูนย์บริการ FTP เพื่อขอถ่ายโอนแฟ้ม (ดูที่ FTP)

ANT

เป็นโปโตคอลไร้สายสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระยะสั้นๆ

Antenna

อุปกรณ์ทางกายภาพที่ใช้สำหรับส่ง/รับคลื่นวิทยุ

Antenna

อุปกรณ์ทางกายภาพที่ใช้สำหรับส่ง/รับคลื่นวิทยุ

antivirus

โปรแกรม ป้องกันไวรัส ซอฟต์แวร์เอื้อประโยชน์ที่ใช้กวาดหาและตรวจจับไวรัสหรือซอฟต์แวร์อันตราย ซึ่งอาจแอบแฝงอยู่ภายในเครื่องของคุณ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจะยับยั้งการแพร่เชื้อ ลบไวรัสออกจากฮาร์ดดิสก์ และปกป้องพีซีของคุณจากการติดเชื้อต่าง ๆ แต่เมื่อมีข้อดีก็มีข้อเสีย โดยคุณต้องเลือกระหว่างถูกซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสรบกวน กับการทำให้เครื่องพีซีของคุณตกอยู่ในภาวะอันตราย

โปรแกรม ป้องกันไวรัสจะทำงานอยู่และบอกประเภทไวรัส ด้วยการคอยดูคุณสมบัติตามรูปแบบหรือกิจกรรมในระบบที่น่าสงสัย เช่น การเข้าใช้ดิสก์ที่ผิดปกติ หรือแฟ้ม .EXE มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ โปรแกรมนี้จะรู้ว่าพบไวรัสได้จากการเปรียบเทียบข้อมูลของระบบ กับข้อมูลของไวรัสที่โปรแกรมรู้จักและเก็บไว้บนดิสก์ วิธีการเยียวยาไวรัสที่มักจะทำกันคือ ลบแฟ้มที่ติดไวรัสทั้งไป และนำแฟ้มที่เก็บสำรองไว้ก่อนหน้านี้กลับมาใช้แทน

สิ่งที่คุณควรระวังหลายประการ เพื่อให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการยุ่งเกี่ยวกับไวรัส มีดังต่อไปนี้

- เก็บสำรองข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์เป็นประจำ

- อย่าติดตั้งซอฟต์แวร์ที่คุณไม่รู้ว่าเป็นซอฟต์แวร์อะไรและมาจากไหน

- ควรโอนย้ายแฟ้มจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งผ่านเครือ ข่าย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือต่อโมเด็มโดยตรงแทนการใช้ฟลอปปีดิสก์ ไวรัสที่อันตราย มักอยู่ที่บูตแซกเตอร์บนฟลอปปีดิสก์

- จัดให้มีการป้องกันการเขียนทับข้อมูลบนดิสก์ทันทีเมื่อใช้งานเสร็จ

any key

ปุ่ม ใด ๆ บนแป้นพิมพ์ โดยมากมักจะเป็นกลุ่ม Enter หรือแคร่ยาว (Spacebar) โปรแกรมเมอร์มักใช้คำว่า “ ปุ่มใด ๆ any key” เพื่อให้คุณทำงานได้ง่ายเข้า

APGS

เพื่อเพิ่มความเร็วซึ่งเริ่มจากระบบตำแหน่ง GPS เช่น เมื่อสัญญาณอ่อน A-GPS จะช่วยได้

app

ย่อมาจาก application, คำนี้มักใช้กับโปรแกรม เช่น App program บางครั้งอาจใช้ appl program (ดูที่ application)

Apple ios

ระบบปฏิบัติการบนมิอถือ

application

ใช้ คำย่อว่า app, ระบบงาน, โปรแกรมซึ่งทำหน้าที่ช่วยผู้ใช้งานเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง, คำนี้มักนำมาประกอบกับคำว่า application เป็นคำใหม่ คือ application program หรือนิยมเรียกว่า โปรแกรมประยุกต์ หรือเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของโปรแกรมที่มักจะออกแบบเฉพาะงานได้แก่ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ สเปรดชีตฐานข้อมูล

คำว่า “ ระบบงาน ” หมายถึง สิ่งที่ทำให้งานเสร็จหรือเป็นไปตามเป้าหมาย ขณะที่บางคนรู้สึกกับคำว่าโปรแกรมเหมือนกับงานที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ โดยทั่วไปโปรแกรมระบบงานจะแตกต่างจากซอฟต์แวร์ระบบ ตัวอย่างชองซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ หรือโปรแกรมที่นำแฟ้มที่ลบไปแล้วกลับมาใช้งาน และภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อสร้างระบบงานใหม่

APTX

ตัวแปลงสัญญาณเสียงบีบอัดตัวแปลงสัญญาณที่เป็นกรรมสิทธิ์

AR

AR หรือ Aungmented Reality คือเทคโนโลยีที่เสริมข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้าไปในโลกความจริงผ่านอุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถทำได้โดยการพิมพ์ หรือการนำกราฟฟิกเสมือนมาแสดงในโลกจริง

array

อา ร์เรย์, แถวลำดับ, ชุดข้อมูลชนิดเดียวกัน (ตัวเลข, ตัวหนังสือ, หรือ สตริง อย่างใดอย่างหนึ่ง) ค่าหลายๆ ค่าเก็บในตัวแปรเดียวกัน และ หมายเลขประจำตำแหน่งในอาร์เรย์อ้างถึงค่าต่างๆ แต่การกำหนดตัวแปรอาจต่างกันไปตามภาษาที่ใช้งาน

attach

การแนบแฟ้มไปกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

attached file

แฟ้มที่แนบไปกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

audio

อุปกรณ์ผสมเสียงหรือสร้างเสียงในระบบงานแบบหลายสื่อ เสียงจะสร้างขึ้นมาได้หลายวิธี ได้แก่ CD-DA Waveform audio หรือ MIDI audio

- CD-DA คือ CD-digital มีรูปแบบและคุณภาพเช่นเดียวกับเครื่องเล่นซีดีตามบ้าน คอมพิวเตอร์จะส่งคำสั่ง เช่น เล่น เริ่มเล่น หยุดชั่วคราว หรือหยุด ให้แก่ตัวเล่นซีดี ลำโพงจะเสียบโดยตรงเข้าไปยังตัวเล่นซีดี

- Waveform audio ให้คุณบรรทุกหรือเล่นเสียงซ้ำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีระบบหลาย สื่ออยู่ด้วย เสียงแบบแอนะล็อกจะสุ่มจากไมโครโฟนผ่านทางตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล ที่อยู่บนแผ่นวงจรออดิโอ ความชัดเจนของเสียงขึ้นอยู่กับขนาดของการสุ่มและอัตราและมีอัตราการสุ่ม แฟ้ม Waveform audio จะสุ่มทีละ 8 บิต หรือ 16 บิตก็ได้ และมีอัตราสุ่มที่ 11.025, 22.05 หรือ 44.1 เมกะเฮิรตซ์ และยังเป็นสเตอริโอ หรือโมโนก็ได้

ข้อมูลดิจิตอลที่นำมาเล่นซ้ำจะมีการนำมาแปลงเป็นเสียง ด้วยวงจรแปลงดิจิตอลเป็นแอนะล็อกที่อยู่บนแผ่นวงจรออดิโอ และจะส่งผ่านทางลำโพง Waveform audio จะใช้เพื่อบันทึกเสียงทั่วไป ไปรษณีย์รับฝากเสียง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการบรรยายข้อความ แฟ้ม Waveform audio มีนามสกุล .WAV

- MIDI audio ไม่ได้สร้างเสียงด้วยตัวเอง แต่จะควบคุมการรับและส่งจาก MIDI ไปยังเครื่องสังเคราะห์เสียงและเครื่องดนตรีอื่น ๆ

ออดิโอครอบคลุมช่วงความถี่ที่หูมนุษย์ได้ยินจาก 15 เฮิรตซ์ไปจนถึงประมาณ 20,000 เฮิรตซ์

authentication

การตรวจสอบเพื่อยืนยันสิ่งที่ส่ง

Auti-Focus

เพิ่มการมุ่งเน้นโฟกัสแบบอัตโนมัติเพิ่มคุณภาพของกล้องดิจิตอลเพิ่มการโคลอัพ

auto answer

คุณสมบัติของโมเด็มที่สามารถทำหน้าที่รับโทรศัพท์และสร้างการเชื่อมต่อกับผู้เรียกต้นทา

auto dial

คุณสมบัติของโมเด็มที่สามารถทำหน้าที่เปิดสายโทรศัพท์และหมุนหมายเลขเพื่อขอเชื่อกับปลายทางได้เองโดยอัตโนมัติ

AV

AV หรือ Aungmented Virtuality คือเทคโนโลยีที่นำภาพในโลกจริงเข้าไปแสดงผลในโลกเสมือน หรือการนำภาพในโลกจริงไปแสดงในกราฟฟิกเสมือน

AV IN - OUT

AV ย่อมาจาก Audio and Video และ AV IN-OUT ก็คือช่องสำหรับต่อสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ดิจิตอลต่าง ๆ เข้ากับโทรศัพท์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในการรับชมไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอจากโทรทัศน์

AV, Aperture

ค่า ความกว้างของรูรับแสงที่จะเปิดให้แสงเข้าไปที่ฟิล์มหรือเซนเซอร์รับแสง โดยส่วนใหญ่จะมีค่าเริ่มตั้งแต่ 1.4, 2.8, 4, 5.6, 8, 16, 32 ซึ่งความกว้างของรูรับแสงจะเรียงลำดับจากกว้างมาก (ตัวเลขน้อย อย่าง 1.4, 2.8) ไปหาความกว้างน้อย (ตัวเลขมาก อย่าง 16,32) ค่ารูรับแสงนี้จะสัมพันธ์กับความไวชัตเตอร์ ตัวอย่างเช่น หากเปิดความไวชัตเตอร์ต่ำก็ต้องปรับให้ค่ารูรับแสงตกกระทบที่ฟิล์มมีความพอดีไม่อย่างนั้นภาพที่ได้จะโอเวอร์หรืออันเดอร์

AVI

เป็น รูปแบบที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ เรียกว่า Video for Windows มีนามสกุลเป็น .avi ปัจจุบันมีโปรแกรมแสดงผลติดตั้งมาพร้อมกับชุด Microsoft Windows คือ Windows Media Player

AVRCP

เป็นรายละเอียดบลูทูตเพื่อช่วยให้ในการควบคุมระยะของสื่อ

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther