หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

cable

สาย เคเบิล, เคเบิลที่ใช้ต่อเข้ากับส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้ทำงานให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น เคเบิลต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์ต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ และต่อโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ หัวต่อของสายเคเบิลนั้นจะมีลักษณะพิเศษช่วยให้ต่อเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

cache

แค ช เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลสำรองไว้เรียกใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำ งาน แคชจึงเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลที่อยู่ระหว่างจุดเรียกใช้จริงกับจุดที่เก็บ ข้อมูลจริง เช่น แคชที่เป็นส่วนหนึ่งในหน่วยความจำที่คอมพิวเตอร์ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว เพื่อหลีกเลี่ยงการดึงข้อมูลซ้ำ ๆ จากฮาร์ดดิสก์หรือฟลอปปีดิสก์ ซึ่งทำงานช้าเรียกว่า แรมแคช (RAM cache) คอมพิวเตอร์บางรุ่นมีแคชติดมาด้วย คุณจะติดแคชออกจากหน่วยความจำของคุณได้โดยใช้โปรแกรมเอื้อประโยชน์พิเศษมา ช่วย เช่น PC Tools Deluxe สถาปัตยกรรมของแคชมีหลายชนิด ได้แก่
- Fully associative cache ข้อมูลจากแรมที่เก็บเป็นชุด และชุดเหล่านี้อาจจะมีได้หลายตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งจะเก็บข้อมูลบล็อกหนึ่ง แต่ละบล็อกอาจจะอยู่ในชุดใดก็ได้ แต่จะมีเพียงตำแหน่งเดียวในชุดนั้น เวลาในการค้นหาจะสั้นลงและข้อมูลที่ใช้บ่อยมากจะมีการเขียนทับน้อย แคชแบบนี้มีได้ 2, 4 หรือ 8 ชุด

- Direct-mapped cache ตำแหน่งในแคชที่ตรงกับตำแหน่งในหน่วยความจำที่กำหนดไว้หลายตำแหน่ง ดังนั้น เมื่อโปรเซสเซอร์หาข้อมูลที่ต้องการ แคชจะกำหนดตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากมีแรมหลายบล็อกที่ตรงกับตำแหน่งเดียวกันของแคช แคชจึงอาจจะใช้เวลาในการกระตุ้นตัวเองและเรียกหน่วยความจำหลัก

แค ชของหน่วยความจำ (memory cache) และแคชของดิสก์ มีความหมายต่างกัน แคชของหน่วยความจำจะเร่งความเร็วในการเข้าใช้หน่วยความจำ ส่วนแคชของดิสก์เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์

cache memory

ชิ ปหน่วยความจำเฉพาะหรือส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่ใช้เป็นแคช เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น มักจะเป็นแรมแบบสถิต (static RAM) ซึ่งกันไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือคำสั่งชั่วคราว ซึ่งโปรเซสเซอร์ต้องการใช้ต่อไป

Cakewalk

เป็น โปรแกรมที่ใช้สำหรับแต่งเพลง ทำเพลงประกอบภาพยนตร์ เพลงประกอบวิดีโอ สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักแต่งเพลง นักดนตรี ครูผู้สอนวิชาดนตรี

Calculator

เป็นฟังก์ชั่นพื้นฐาน เครื่องคิดเลขบนโทรศัพท์ทั่วไป

Calendar

เป็นฟังก์ชั่นปฏิทินมีบนโทรศัพท์ทั่วไป

Call alert

เป็นการแจ้งเตือนกิจกรรม เช่น ข้อความเข้า สายเรียกเข้า

call barring

เป็นฟังค์ชั่นที่ป้องกันการโทรออกหรือรับสายจากบุคคลอื่น ๆ ที่เราไม่ต้องการให้ใช้งาน โดยฟังค์ชั่นนี้มีในโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรุ่นเป็น
เหมือนกับเมนูมาตรฐาน วิธีการใช้งานเพียงเข้าไปที่เมนู Call barring และตั้ง Code Lock ตามเงื่อนไขที่เครื่องให้เลือก เช่น ห้ามโทร
ออกต่างประเทศหรือห้ามโทรออกทุก ๆ กรณี และถ้ามีผู้อื่นมาใช้งานก็จะติดรหัส Lock เอาไว้ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

call waiting

การ รอสาย, ทางเลือกหนึ่งในการใช้โทรศัพท์ที่ส่งเสียงเตือนเมื่อมีคนพยายามต่อเข้ามาหา คุณขณะที่ใช้โทรศัพท์อยู่ ซึ่งคุณสามารถพักสารที่ใช้อยู่ไปคุยกับอีกคนหนึ่งโดยไม่ต้องวางหูโทรศัพท์ ถ้าคุณคุยโทรศัพท์อยู่ การรอสายทำได้สะดวกง่ายดาย แต่ถ้าคุณสื่อสารผ่านโมเด็ม การรอสายจะทำให้การติดต่อนั้นหยุดไป

Calling Plan

การบริการไร้สายเป็นแพคเกจ แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการโทร

Camera

ฟังก์ชั่นกล้องดิจิตอลที่มีบนโทรศัพท์

cancel

ยกเลิก, การทำงานย้อนหลังหรือย้อนกลับ, กรอบแสดงการโต้ตอบบนช่องหน้าต่างมักจะมีคำสั่ง Cancel เป็นทางเลือก

Capacitive Touchscreen

หน้าจอแบบสัมผัสแทนแป้นปุ่ม ซึ่งมีความทนทาน

capture

การจัดเก็บหรือการบันทึกภาพขอจอภาพลงในฟลอปปีดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์ มักใช้กับโปรแกรมเดสก์ทอปพับลิชชิงและการติดต่อสื่อสาร

Car kit

อุปกรณ์เสริมพิเศษ

card

การ์ด, แผ่นวงจรพิมพ์ลาย หรืออะแดปเตอร์ที่คุณเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อให้ใส่ชิ้นส่วนของ ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมที่ไม่มีมากับคอมพิวเตอร์เข้าไปได้

Card Reader

เป็น อุปกรณ์ในการอ่านและเขียนข้อมูล รวมถึงการโอนถ่ายข้อมูลลงในการ์ดอ่านความจำได้อย่างรวดเร็ว ส่วนมากใช้งานร่วมกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ตั้งแต่ 95 ขึ้นไป รวมทั้งเครื่องแมคอินทอชทุกรุ่นที่มีพอร์ต USB แต่สำหรับเครื่องที่ใช้ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 95 และ 98 นั้น จะต้องติดตั้งไดร์วเวอร์เพิ่มเติมด้วย

Carl Zeiss

คือ แบรนด์ (ยี่ห้อ) ของเลนส์กล้องดิจิตอลคุณภาพดีที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งนิยมใช้กับกล้องดิจิตอลระดับ High-End ปัจจุบันนำมาใช้กับกล้อง
ดิจิตอลบนโทรศัพท์มือถือด้วย เช่น Nokia N91 และ Nokia N93

Carrier

ผู้ให้บริการ

CAT

ย่อมาจาก Computer Association of Thailand, สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1972

ย่อมาจาก Communication of Thailand , การสื่อสารแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านไปรษณีย์โทรเลข และการสื่อสาร

catalog , catalogue

บัญชีรายชื่อ, สารบัญแฟ้ม, รายการของข้อมูลซึ่งจัดไว้เป็นลำดับ

CCD

เซน เซอร์รับภาพชนิดหนึ่ง ให้คุณภาพของภาพที่สูง มีความไวในการรับภาพสูง มีอัตราการสูญเสียเม็ดสีน้อย สามารถรองรับการถ่ายภาพในที่ๆ มีแสงน้อยได้ดี แต่ข้อด้อยก็คือ มีต้นทุนในกระบวนการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากกว่า
โดยภาพที่ได้จาก CCD จะถูกบันทึกภาพลงในหน่วยความจำภายในกล้องเป็นลำดับต่อไป แต่มีโทรศัพท์มือถือติดกล้องดิจิตอลเพียงบางรุ่นเท่านั้น ที่ใช้เซ็นเซอร์แบบ CCD เพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทุนในการผลิตสูงกว่าเซ็นเซอร์จับภาพแบบ CMOS หรือ ตัวเซนเซอร์ในการรับภาพของกล้องติดมือถือ กล้องดิจิทัลหรือกล้องวิดีโอที่ทำจากแผ่นซิลิกอน สามารถรับภาพได้ไวกว่าแบบ CMOS
และมีอัตราการสูญเสียของเม็ดสีน้อยกว่า จึงทำให้สามารถถ่ายได้ในสถานที่ที่มีแสงน้อย แต่ใช้กระแสไฟค่อนข้างสูง จึงทำให้แบตหมด
เร็ว โดยสามารถรับภาพได้ถึง 10 ล้านพิกเซล ใช้ในมือถือที่มีความละเอียดของกล้องระดับล้านพิกเซล เช่น Sony Ericsson S700I,
Sagem My x-8

CD

คำ สั่งในดอสและโอเอส/ทู ที่ใช้เปลี่ยนไดแรกทอรีขณะนั้น ไปยังที่ไดแรกทอรีอื่น เนื่องจากเป็นตัวอย่างของคำสั่ง และใช้เปลี่ยนไดแรกทอรีได้ง่ายกว่าใช้ CHDIR, การป้อนคำสั่ง CD จะย้ายไปยังไดแรกทอรีราก, ป้อน CD… เปลี่ยนไปยังไดแรกทอรีที่อยู่เหนือขึ้นไป, ป้อน CD จะแสดงชื่อแรกทอรีที่คุณอยู่ขณะนั้น

โครสร้างของไดแรกทอรีทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์จะมีลักษณะเป็นต้นไม้ เริ่มจากไดแรกทอรีเดียวคือไดแรกทอรีราก คุณจะจัดที่อยู่ของฟ้าบนฮาร์ดดิสก์ได้ โดยสร้างไดแรกทอรีใหม่สำหรับโปรแกรมที่สำคัญ ๆ และแฟ้มที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคุณก็ย้ายจากไดแรกทอรีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ด้วยการใช้คำสั่งนี้ เพื่อใช้งานงานโปรแกรมต่าง ๆ ที่คุณสร้างไว้

ย่อมาจาก Compact Disc, คอมแพคดิสก์ เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลดิจิตอล หรือเพลง (ดูที่ CD-ROM)

CD-ROM

ย่อ มาจาก Compact Disc-Read Only Memory, คำนี้มักใช้พูดถึงช่องใส่ซีดีรอม ซึ่งเป็นช่องใส่ดิสก์ชนิดพิเศษที่อ่านจากคอมแพคดิสก์ได้อย่างเดียว คอมพิวเตอร์ที่มีช่องใสซีดีรอมมักจะเล่นคอมแพคดิสก์ที่มีเพลงได้ด้วย ซีดีรอมเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมหาศาล (ข้อมูล, ข้อความ, กราฟิก, วิดีโอ หรือเสียงขนาด 650 เมกะไบต์หรือมากกว่า) คอมแพคดิสก์เป็นแผ่นกลมแบนสีเงิน

ซีดีรอมเป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องพีซีที่ใช้งานแบบหลายสื่อได้ (multimedia) และใช้เก็บสารานุกรม พจนานุกรม และงานอ้างอิงข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บฟอนต์และคลิปต์อาร์ตสำหรับเดสก์ทอปพับลิ ชชิง และยังใช้เป็นกลไกจัดส่งชุดซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ด้วย แทนที่จะเสียงแผ่นฟลอปปีดิสก์เข้า ๆ ออก ๆ 20 ถึง 30 แผ่น คุณจะใส่โปรแกรมทั้งหมด หรือระบบปฏิบัติการไว้ในคอมพิวเตอร์เพียงแผ่นเดียวได้

ซีดีรอมใช้วิธีการเข้ารหัสแบบความเร็วคงที่เพื่อเก็บข้อมูลในการแทรกแบบวง เดียวต่อเนื่อง แบ่งเป็นส่วน ๆ ที่มีความยาวเท่า ๆ กัน เมื่ออ่านข้อมูล ช่องใส่ซีดีรอมต้องเพิ่มความเร็วในการหมุนเมื่อหัวอ่านเข้าใกล้ศูนย์กลางของ ดิสก์และลดลงเมื่อหัวอ่านเลื่อนออก เวลาในการดึงข้อมูลจากซีดีรอมทั่วไปจะใช้เวลาตั้งแต่ 0.3 ถึง 1.5 วินาที ซึ่งยังช้ากว่าฮาร์ดดิสก์มาก ซีดีรอมถือว่าเป็นอุปกรณ์แบบ WORM (เขียนครั้งเดียว อ่านหลายครั้ง)

CD-ROM disk drive

ช่อง ใส่ดิสก์ซึ่งใช้เทคโนโลยีของคอมแพคดิสก์เพื่อเก็บข้อมูล อุปกรณ์ชนิดนี้ออกแบบสำหรับคอมพิวเตอร์ใช้งานที่มีราคาแพงกว่าเครื่องเล่นซี ดีเพลง เพราะต้องมีความคงทนสูง ถ้าเครื่องเล่นซีดีอ่านข้อมูลผิดพลาดเล็กน้อย หูของมนุษย์อาจจะไม่รู้ถึงความแตกต่าง ในขณะที่ถ้าช่องใส่ซีดีรอมอ่านโปรแกรมผิดพลาดเพียงไม่กี่ไบต์ โปรแกรมจะไม่ทำงานเลย ช่องใส่ซีดีรอมนี้ยังมีช่องเสียบหูฟัง ช่องเสียบลำโพง และปุ่มควบคุมความดังค่อยมาด้วย ช่องใส่ซีดีรอมมีอยู่หลายประเภทโดยแบ่งตามอัตราการส่งข้อมูล

- Single-speed มีอัตราการส่งข้อมูลไม่เกิน 150 กิโลไบต์ต่อวินาที เป็นช่องใส่ซีดีรอมรุ่นแรกสุด

- Double-speed มีอัตราการส่งข้อมูลไม่เกิน 300 กิโลไบต์ต่อวินาที เป็นรุ่นที่ใช้กันมากในปัจจุบัน

- Quad-speed มีอัตราการส่งข้อมูล 600 กิโลไบต์ต่อวินาที และเวลาที่ใช้ในการดึงข้อมูล 140 มิลลิวินาที มีไว้รองรับกับระบบงานแบบหลายสื่อ และเกมที่ต้องการความเร็วมาก ๆ ปัจจุบันอัตราการส่งข้อมูลนี้มีไปถึง 50-60 X แล้ว

แผ่นวงจรต่อช่องใส่ซีดีรอมที่นิยมใช้กันมากมี 2 ชนิด ได้แก่ SCSI หรือ ATAPI (AT Attachment Packet Interface) ATAPI นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด IDE เพิ่มเติมที่ Western Digital ได้นำเสนอออกมาในปี 1994 และทำให้คุณเสียบช่องใส่ซีดีรอมแบบ IDE โดยตรงกับตัวต่อตัว IDE บนแผ่นวงจรหลักของระบบได้เลย ช่องใส่ซีดีรอมอีกชนิดหนึ่งอาจจะใช้พอร์ตขนานของคอมพิวเตอร์หรือตัวเชื่อม PCMCIA

CDMA

วิธี การสื่อสารที่รอบรับผู้ใช้บริการหลายๆ รายในเวลาเดียวกัน โดยการแบ่งช่องสัญญาณออกเป็นสล็อตเล็กๆ ส่วนการเข้ารหัสสัญญาณเสียงยังคงใช้วิธีการบีบอัดสัญญาณเสียงให้เหลือ แถบกว้างต่ำๆ โดยช่องสัญญาณเสียงที่แปลงเป็นดิจิทัลแล้วจะใช้ขนาดเพียง 9 kbps คุณภาพของสัญญาณเสียงในระบบมือถือจึงด้วยลง แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพราะสัญญาณรับส่งเป็นแบบดิจิทัล จึงมีความเพี้ยนหรือสัญญาณสอดแทรกได้ต่ำ

หรือ เป็นเทคนิคการเข้าถึงแบบหลายทาง ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่รองรับกับผู้ใช้บริการหลาย ๆ รายในเวลาเดียวกัน ในระบบเดียวกันโดยช่อง
ความถี่มีลักษณะเป็นแบบ Band กว้าง ซึ่งมี Bandwidth ประมาณ 1.25 เมกะเฮิรตซ์

CDMA 2000

เทคโนโลยีไร้สาย เพิ่มอัตราการส่งข้อมูลตลอดในการให้บริการ

CDMA2000 1xEV-DO

1x EV-DO ย่อมาจาก First Evolution, Data Optimized

ระบบ 1x EV-DO เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่มีระบบการส่งสัญญาณข้อมูลแบบแพคเก็ตที่มี ประสิทธิภาพและ ความเร็วสูง ต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับผู้บริโภคทั่วไป รวมถึงผู้ใช้ที่ต้องการรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่อินเตอร์เน็ตแบบไร้สายได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างไกล

1xEV-DO เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี CDMA 2000 และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีตระกูล CDMA 2000 ที่ได้รับการยอมรับจาก สมาพันธ์โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU ) ให้เป็นเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานการสื่อสารไร้สายยุค 3G

CDMA 20001xEV-DO ให้บริการรับ-ส่งข้อมูลไร้สายที่มีประสิทธิภาพและความเร็วสูง พร้อมด้วยรูปแบบการใช้งานที่ง่าย โดยมีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย อุปกรณ์การสื่อสารที่รองรับระบบ 1xEV-DO ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายประเภทอื่นๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ เครื่องพีดีเอ ที่รองรับการทำงานทั้งข้อมูลและเสียง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รวมถึงโมเด็มสำหรับรับ-ส่งข้อมูล ได้แก่ การ์ด PCMCIA และโมเด็มแบบ stand-alone

การใช้งานเทคโนโลยี 1xEV-DO เชิงพาณิชย์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2545 จวบจนกระทั่งในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการการสื่อสารเคลื่อนที่ระบบ 1xEV-DO มากกว่า 9 ล้านคน และคาดว่าจะผู้เปิดให้บริการระบบนี้อีกหลายเครือข่ายภายในปีนี้และปีหน้า

สำหรับผู้ที่ต้องการบริการส่งข้อมูลความเร็วสูง หรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข้อมูล ระบบ CDMA2000 1xEV-DO จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่า 2 Mbps โดยมีค่าเฉลี่ยความเร็วมากกว่า 700 kbps เทียบเท่ากับการส่งสัญญาณด้วยสายแบบ DSL และมีความเร็วเพียงพอที่จะรองรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพในการส่ง ข้อมูลความเร็วสูง อาทิ ภาพวิดีโอ และการดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งนี้ การส่งข้อมูลด้วยระบบ CDMA2000 1xEV-DO นับเป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลที่มีต้นทุนต่ำสุด เมื่อคิดเป็นต้นทุนต่อเมกะไบต์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตไร้สายเป็นที่ แพร่หลายอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ 1xEV-DO ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบแพคเก็ท "always-on" ซึ่งช่วยให้การใช้ระบบไร้สายมีความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น กว่าที่เคยเป็นมา

CELL

เครือข่ายไร้สายที่มีองค์ประกอบของเซลล์ที่ซับซ้อนกัน

Central Processing Unit

ใช้ คำย่อว่า CPU, บางครั้งเรียกว่า ซีพียูหรือโปรเซสเซอร์, หน่วยประมวลผลกลาง, ซิปเล็ก ๆ ในเครื่องพีซีที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ทั้งหมด บางครั้งอาจเรียกว่า “ สมอง ” ของคอมพิวเตอร์ เพราะการคำนวณขั้นพื้นฐาน หน่วยประมวลผลกลางในเครื่องเมนเฟรมอาจจะมีแผ่นวงจรหลาย ๆ แผ่น บนเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ก็อาจจะมีแผ่นวงจรหลาย ๆ แผ่นเช่นกัน แต่บนเครื่องพีซีมีไมโครโปรเซสเซอร์ที่ทรงประสิทธิภาพมาก ๆ อยู่เพียงตัวเดียว

certificate authority

ผู้ออกใบรับรองลายเซ็นดิจิตอล, องค์กรหรือบริษัท ซึ่งเชื่อถือได้ และพิสูจน์ว่าเราเป็นบุคคลที่อ้างจริงหรือไม่

CGA

ย่อ มาจาก Color Graphics Adapter, มาตรฐานการแสดงผลแบบสีของไอบีเอ็มและเครื่องพีซีแบบเก่า สำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ เปลี่ยนไปใช้จอภาพแบบ VGA หรือ SVGA แทน (ดูที่ EGA, VGA, และ SVGA)

channel

ช่อง ทาง, เส้นทางการเชื่อมต่อในเรื่องการสื่อสารที่นำข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ หรืออาจจะหมายถึงสื่อทางกายภาพ เช่น สายโคแอกเชียล นอกจากนี้หมายถึง ความถี่ที่กำหนดภายในช่องทางที่ใหญ่กว่า

character

ตัวอักขระใด ๆ ที่คุณป้อนไปทางแป้นพิมพ์ ได้แก่ ตัวอักษร, ตัวเลข, สัญลักษณ์ $ @ _^

character code

รหัส ตัวอักขระ, สัญลักษณ์ที่รวบรวมเข้าไว้เป็นชุดตามข้อตกลงที่จะแทนสิ่งใด ๆ ส่วนมากจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือตัวอักขระควบคุม ตารางแอสกีเป็นที่รวมรหัสตัวอักขระ มาตรฐาน EBCDIC ที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง โปรแกรมหลายโปรแกรม เช่น เวิร์ดเพอร์เฟ็กต์ใช้รหัสตัวอักขระที่ผสมอยู่กับตัวอักษรปกติ เพื่อแทนเส้นใต้ ตัวห้อย หรือตัวหนา

character graphics

สัญลักษณ์ ที่คุณสร้างขึ้นมาเมื่อกดปุ่มบนแป้นพิมพ์การสร้างตัวกราฟิกบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม กดปุ่ม Alt และป้อนหมายเลขบนแป้นตัวเลข เช่น จะแสดงตัว �� ? ให้กด Alt ค้างไว้ และตามด้วย 155 เป็นต้น

character set

ราย ชื่อสัญลักษณ์ที่จัดหมวดหมู่ไว้ เช่น รหัสแอสกี, กลุ่มตัวอักษร, ตัวเลข, เครื่องหมายควบคุม และเครื่องหมายวรรคตอนมาตรฐานที่คอมพิวเตอร์ใช้ เช่น ASCII, extended ASCII character set และ EBCDIC (ดูที่ unicode)

chat

แชท, การสนทนาบนอินเทอร์เน็ต, การพูดคุยหรือสนทนาผ่านทางเครือข่าย ซึ่งได้รับความนิยมมากเนื่องจากเป็นการสนทนาโต้ตอบกันได้ทันที

chat room

แชทรูม, ห้องสนทนาบนเครือข่ายเพื่อให้ผู้ใช้เข้าไปพูดคุยโต้ตอบกันได้ มีเว็บจำนวนมากที่ให้บริการสนทนาผ่านทางแชทรูมนี้

Chipset

กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำงานเป็นหน่วย

CHTML

เหมาะกับการทำทางเข้าเว็บจัดหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการเชื่อมโยง

CIF

คือ ขนาดของไฟล์วีดีโอที่ 288x352 พืกเซล ที่ใช้มาตรฐานการบีบอัด H.261 จาก ITU (International Telecom Union) ในการทำวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ที่ความเร็ว 30 เฟรมต่อวินาทีี้

Clamshell Phone

โทรศัพท์ที่มีลักษณะเป็นแบบฝาพับ ลักษณะการใช้งานส่วนใหญ่จะต้องมีการเปิดผ่าพับด้านหน้าขึ้นก่อนถึงจะสามารถ ใช้งานต่าง ๆ ได้
แต่การใช้งานบางอย่างก็สามารถแสดงผลที่หน้าจอด้านนอกได้ (ในกรณีเป็นชนิด Dual Display) เช่น ฟังก์ชันถ่ายภาพ การแสดงเวลา
หรือแสดงสถานะต่าง ๆ เป็นต้น

CLI

คือการบอกชื่อของสายที่โทรเข้าหรือการแสดงหายเลขโทรศัพท์ โดยคุณสามารถรับรู้ได้โดยทันทีว่าใครโทรหาคุณจากหมายเลขที่แสดงบนหน้าจอ
โทรศัพท์หากเราเพิ่มคำว่า Picture (CLI Picture) ต่อท้ายเข้าไปก็หมายความว่าเวลามีสายเรียกเข้า ไม่เพียงแต่เบอร์โทรเท่านั้นที่จะ
แสดงแต่รูปภาพที่เราบันทึกไว้ก็จะแสดงขึ้นตามมาด้วย

click

คลิก, การกดและปล่อยปุ่มบนเมาส์อย่างรวดเร็วทันที เพื่อเลือกหรือใช้งานตัวเลือก คำสั่ง หรือปุ่มที่คลิกนั้น

 

client
ไคลเอ็นต์, ผู้ขอให้บริการ, ซอฟต์แวร์ที่ใช้ขอเชื่อต่อหรือขอบริการข้อมูลจากผู้ให้บริการ

- ในเรื่อง LAN คือ คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่ขอใช้บริการข้อมูลจากตัวให้บริการ อาจจะเป็นเครื่องพีซีหรือสถานีงานบนเครือข่าย เช่น ระบบงานในตัวให้บริการแฟ้ม และยังทำงานเป็นอิสระจากตัวให้บริการเครือข่ายได้โดยระบบงานที่ตัวผู้ใช้ บริการ เช่น เวิร์ดโปรเซสเซอร์ที่มี่อยู่ในเครือข่าย โดยโปรแกรมที่อยู่บนผู้ใช้บริการนี้จะไม่แบ่งข้อมูลให้ใช้กันระหว่างผู้ใช้ ได้อย่างสะดวกนัก

- โปรแกรมบนวินโดวส์ที่รับข้อมูลผ่าน DDE (ดูที่ DDE)

client application
ระบบงานของผู้ใช้บริการ

- โปรแกรมที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในเครือข่ายเท่านั้น เป็นโปรแกรมที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายจะมอง “ ไม่เห็น ” ในเครือข่ายส่วนมาก คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่มักจะเก็บโปรแกรมที่ทุกคนต้องการใช้ (ดูที่ File Server) ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นทำงานไม่ได้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ก็ทำงานไม่ได้ด้วย เนื่องจากระบบงานของผู้ใช้บริการจะทำงานบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเท่านั้น และเครื่องอื่น ๆ บนเครือข่ายจะเข้ามาใช้งานไม่ได้ เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของเครือข่ายเกิดความเสียหายก็จะไม่มีผลต่อระบบงานของ ผู้ใช้บริการ (ถ้าส่วนของเครือข่ายที่เสียไปนั้น ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่เก็บระบบงานของผู้ใช้บริการนั้น) และระบบงานผู้ใช้บริการนี้ก็ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ทุกคนในเครือข่ายมาใช้ งานได้

- เอกสารของโปรแกรมบนวินโดวส์ ซึ่งได้รับสิ่งต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงหรือฝังเข้ามาได้ โดยใช้ OLE หรือ Object Linking and Embedding

- ในเรื่อง DDE (Dynamic Data Exchange) คือ ระบบงานที่รับการเชื่อมโยงที่ปะเข้ามา

client-server

เป็น รูปแบบหนึ่งของการทำงานร่วมกันบนเครือข่าย ระบบไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์จะประกอบด้วยคอมพิวเตอร์สองประเภททำงานร่วมกัน คือ เครื่องไคลเอ็นต์เป็นเครื่องที่ของบริการข้อมูลจากเครื่องอื่น ส่วนเครื่องที่ให้บริการเรียกว่า เครื่องเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์ เป็นเครื่องในเครือข่ายที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ถ้าให้บริการโปรแกรมหรือข้อมูลทั่วไปก็จะเรียกว่า ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ ถ้าให้บริการด้านการพิมพ์ก็จะเรียกว่า พรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หรือหากให้บริการด้านการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลก็จะเรียกว่า ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์

เครื่องไคลเอ็นต์จะเป็น คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะการคำนวณอยู่ในตัวเอง และสามารถปฏิบัติงานได้โดยเป็นอิสระ แต่เมื่อต้องการข้อมูลหรือบริการอื่นที่อยู่นอกเหนือขีดความสามารถของตัวเอง มันก็จะร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้น

โดย หลักการของระบบไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์ จะแบ่งแยกหน้าที่ในการประมวลผลออกเป็นสองส่วน คือ เครื่องไคลเอ็นต์มีสมรรถนะการทำงานของตัวเองอยู่ระดับหนึ่ง การประมวลผลข้อมูลจริงจะเกิดขึ้นที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ โดยที่เครื่องไคลเอ็นต์ส่งคำสั่งร้องขอบริการไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเซิร์ฟเวอร์รับคำขอบริการ และเมื่อประมวลผลเสร็จสิ้นก็จะส่งผลลัพธ์กลับไปให้ไคลเอ็นต์

รูป แบบเช่นนี้มีข้อได้เปรียบเหนือระบบรวมศูนย์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์กลางต่อกับ ดัมบ์เทอร์มินัล ในรูปแบบนี้เซิร์ฟเวอร์ต้องรับภาระงานทุกอย่าง ในขณะที่เทอร์มินัลเป็นเพียงอุปกรณ์ป้อนข้อมูล และแสดงผลสำหรับผู้ใช้เท่านั้น แต่ระบบไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์สามารถแบ่งเบาภาระงานบางส่วนจากเซิร์ฟเวอร์มา อยู่ที่ตัวไคลเอ็นต์ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบดีกว่า

client/server network

หมาย ถึงเครือข่ายแบบผู้ให้บริการเครือข่ายที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มไว้ใน คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อไว้ใช้งานร่วมกัน แต่คอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ามารกับเครือข่ายก็ทำงานตัวเองได้

Color depth

จำนวนสีสูงสุดที่หน้าจอสามารถแสดงผลได้

comment

คอมเมนต์, คำอธิบาย, คำนี้รู้จักกันดีในอีกชื่อว่า หมายเหตุข้อความอธิบายที่อยู่ในรหัสต้นฉบับของโปรแกรมหรือแฟ้มแบตซ์ ที่พยายามอธิบายการทำงานแต่ละขั้นที่จะเกิดขึ้นในโปรแกรม โปรแกรมเมอร์มักจะบันทึกย่อใส่เอาไว้เพื่อช่วยให้โปรแกรมคนอื่นหรือตัวเขา เองเข้าใจว่าโปรแกรมทำอะไรและทำงานได้อย่างไร ภาษาโปรแกรมส่วนมากจะมีไวยากรณ์ที่ใช้สร้างคำอธิบาย เพื่อให้ข้ามไปขณะคอมไพล์รหัสต้นฉบับของโปรแกรม หรือขณะที่แฟ้มแบตซ์ทำงาน

communications

คำ ที่ใช้เรียกว่า telecommunications หรือ data communications อย่างสั้น ๆ มักใช้อธิบายการส่งข้อมูลไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ผ่านโมเด็มหรือเครือข่าย

Concatenated SMS

การตัดแบ่งข้อความ

Convergence

คือการรวบรวมรูปแบบการสื่อสารทั้งไร้สายและมีสายเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งรวมเครือข่าย (Network Convergence) บริการ (Sevice Convergence) และอุปกรณ์สื่อสาร (Terminal Convergence) ไว้ด้วยกัน โดยการใช้งานอุปกรณ์ไร้สายอย่าง มือถือ พีดีเอ หรือโน้ตบุ๊ค ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ได้อย่างอิสระโดยแยกออกจากอุปกรณ์ผ่านคู่สายเช่น โมเด็ม เราท์เตอร์ หรือโมเด็มแบบ DSL ที่ต้องอยู่กับที่ตลอดเวลา จึงช่วยให้การติดต่อสะดวกรวดเร็วขึ้น เพียงแต่มีอุปกรณ์ไร้สายชิ้นเดียวก็สามารถเชื่อมต่อข้อทมูลที่ต้องการได้ทุก ที่ ทุกเวลาแล้ว

Copyright

ลิขสิทธิ์, การคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์, (สิทธิ์ในการทำสำเนา) ข้อตกลงทางกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ของผลงาน เช่น หนังสือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

Corning Gorilla Glass

เป็นกระจกสำหรับโทรศัพท์มือถือ ทนทานต่อรอยขีดข่วนและมีความแข็ง สามารถป้องกันหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

Coverage

พื้นที่ที่มีสัญญาณวิทยุเครือข่ายครอบคลุม และโทรศัพท์ของคุณสามารถใช้งานเพื่อการรับสายและโทรออกได้ในพื้นที่นั้น ๆ

CPU

ย่อมาจาก Central Processing Unit, หน่วยประมวลผลกลาง (ดูที่ Central Processing Unit)

cracker

แค รกเกอร์, บุคคลที่ตั้งใจบุกรุกเข้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย เพื่อทำลายข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ผู้ที่เป็นแครกเกอร์ (cracker) ต่างจากแฮกเกอร์ (hacker) ตรงที่เจตนาหลักแฮกเกอร์จะไม่มีเจตนาในการทำลาย (ดูที่ hacker)

Crosstalk

เป็นพารามิเตอร์ของคุณภาพเสียง

CSD

เป็น รูปแบบของการส่งข้อมูลพื้นฐานของระบบดิจิทัลในยุคแรกๆ มีความเร็วในการส่งสูงสุดประมาณ 9.6 กิโลบิตต่อวินาที ซึ่งในปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่ การที่จะใช้ระบบ CSD ในการเชื่อมต่อได้จะต้องมีมือถือระบบดิจิทัลที่มีโมเด็มอยู่ในตัว ถ้ารุ่นใดไม่มีก็จะต้องหาอุปกรณ์เสริมมาต่อพ่วง เช่น PCMCIA หรือ Cable Interface

CSTN

(ดูที่ STN)

CTIA

สมาคมระหว่างประเทศสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย

Custom ringtone

การกำหนดเสียงเรียกเข้าด้วยตนเอง

Cyanogenmod

เฟิร์มแวร์ชนิดหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยจะทำให้โทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพดีขึ้น และกลายเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากขึ้น

Cyberspace

ไซ เบอร์สเปซ, คำซึ่งใช้ในความหมายทางจินตภาพของระบบเครือข่าย และมักใช้สื่อหมายถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ, พื้นที่อิเล็กทรอนิกส์ หรือภูมิประเทศเสมือนที่อยู่บนการสื่อสารแบบออนไลน์ คำนี้มีที่มาจากนวนิยายที่วิลเลี่ยม กิปสัน เขียนไว้เรื่อง Neuromancer ในปี 1984 เป็นสถานที่เกิดเหตุในความคิดที่นำพามาโดยโมเด็ม อยู่ในโลกของคอมพิวเตอร์ออนไลน์และสังคมที่ใช้คอมพิวเตอร์, ขอบเขตหรือบริเวณเชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ อินเทอร์เน็ต

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther