หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

e-banking

ย่อมาจาก electronic banking, ระบบการทำงานธุรกรรมต่าง ๆ กับธนาคารผ่านทางอินเตอร์เน็ต

e-book

ย่อ มาจาก electronic book, เป็นหนังสือออนไลน์สามารถดาวน์โหลดมาอ่านผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ เช่น ปาล์ม หรือพ็อกเก็ตพีซีได้ มีการทำนายว่าจะเข้ามาทดแทนสื่อที่เป็นหนังสือ แต่ปัจจุบันผู้ใช้ยังไม่นิยมอ่านหนังสือในลักษณะ e-book นี้มากนัก

e-business

ย่อมาจาก electronic business, ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต, การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ดูที่ e-commerce)

e-card

ย่อ มาจาก electronic card, อีการ์ด, อิเล็กทรอนิกส์การ์ด, เป็นการ์ดหรือโปสการ์ดที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ อีการ์ดนี้ นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังอาจอยู่ในรูปแบบมัลติมีเดียอีกด้วย เช่น เป็นภาพเคลื่อนไหว มีเสียงเพลงประกอบ เป็นต้น, e-greeting ก็เรียก

e-cash

ย่อมาจาก electronic cash, เงินสดอีเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ชำระค่าสินค้าแทนเงินสด

e-check

ย่อ มาจาก electronic check, การส่งเช็คผ่านอีเมล์ วิธีนี้ต่างจากวิธี check by net ตรงที่ใช้ส่งเช็คผ่านทางอีเมล์ เป็นวิธีที่ถือว่าสะดวกสำหรับการขายส่งระหว่างธุรกิจ และการขายปลีกให้กับคนทั่วไป แต่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

e-commerce

ย่อ มาจาก electronic commerce, อีคอมเมิร์ซ, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การทุกธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตหรือการซื้อขาย แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต

e-learning

ย่อ มาจาก electronic learning, การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์, การศึกษาทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์, เป็นการเรียนทางไกล (distance learning) แบบหนึ่ง แต่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรืออื่น ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง และมีการโต้ตอบกันได้ เนื่องจากการนำเสนอเป็นรูปแบบของมัลติมีเดียจึงเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น

e-mail

ย่อ มาจาก electronic mail, อีเมล์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, ข่าวสารที่รับ-ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ต้องพิมพ์ลงกระดาษเลย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งข้อความไปยังผู้ใช้คนอื่นที่อยู่ต่างเครือ ข่ายกันได้ ผู้ใช้จะส่งข้อความไปยังผู้ใช้แต่ละคน กลุ่มผู้ใช้ที่กำหนดไว้ หรือผู้ใช้ทุกคนในระบบก็ได้ เมื่อรับข้อความมาแล้วจะอ่าน พิมพ์ ส่งต่อ ตอบกลับ หรือลบทิ้งไปก็ได้เช่นกัน

e-mail address

อี เมล์แอดเดรส, ที่อยู่ประจำตัวของผู้ใช้ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้สำหรับการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตัวผู้ให้บริการเปรียบเสมือนเป็นที่ทำการไปรษณีย์ทำหน้าที่เก็บข่าวสารได้จน กว่าจะมีเจ้าของมาดึงไปข้อมูลตำแหน่งที่อยู่นี้ใช้ในการส่งข้อความทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ไปถึงผู้รับได้อย่างถูกต้อง ผู้ให้บริการออนไลน์แต่ละรายจะมีหมายเลขที่อยู่ไม่ซ้ำกัน โดยจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ชื่อผู้ใช้, เครื่องหมาย @ และชื่อโดเมน (domain name) ของเครื่องแม่ข่ายที่เราใช้บริการอยู่ เช่น [email protected] เป็นต้น ซึ่งที่อยู่อีเมล์นี้จะเขียนติดกันตลอด ไม่มีเว้นวรรค

E-mail Client

ถ้าโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนที่รองรับ E-mail Client ก็จะสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของอีเมล์แบบ POP และ/หรือ IMAP โดยผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลแบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย

e-wallet

ย่อมาจาก Electronic Wallet

eAAC+

ไฟล์เสียงชนิดหนึ่งที่ให้คุณภาพระดับสเตอริโอ จึงเสียงดีกว่า MP3 รวมทั้งมีขนาดไฟล์เล็กกว่าด้วย โดยพัฒนาต่อจาก AAC+ (ดูที่ AAC)

EDGE

เป็น ระบบที่พัฒนาต่อเนื่องจาก GPRS (General Packet Radio Service) ให้สามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น ทำให้โทรศัพท์มือถือสามารถใช้บริการด้านมัลติมีเดียต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น เช่น VDO Conference , Transfer Data การต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตผ่านทางเครื่องโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านทางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คหรือเครื่องพีซี ระบบ EDGE นี้ใช้ได้ทั้งระบบ GSM และ TDMA ซึ่งเป็นระบบดิจิทัลด้วยกันทั้งคู่ แต่แตกต่างกันเรื่องระบบ Cellular และโครงสร้างภายในบ้างเล็กน้อย โดยที่ EDGE มีความเร็วสูงถึง 236 กิโลบิตต่อวินาทีจึงมากกว่า GPRS ถึง 4 เท่า โดยโทรศัพท์มือถือจะปรับการเชื่อมต่อให้รวดเร็วขึ้นได้ด้วยตัวเองเมื่อเข้า สู่เครือข่าย

EDR

เป็นส่วนเสริมของสเปคบลูทูธ ทำให้อัตราการส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น ส่งผลต่อแบตเตอรี่เราดีขึ้น

edutmentain

มา จากคำว่า education กับ entertainment ผสมกัน คำนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทหลายสื่อ (multimedia) ที่ทำให้ดูสนุกสนานในการใช้งานและยังมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เพิ่มเติมอีก ด้วย บางครั้งใช้คำว่า “ เพลิน ” มาจากคำว่า Play and Learn

EGA

ย่อ มาจาก Enhanced Graphics Adapter, มาตรฐานการแสดงผลกราฟิกที่ใช้คอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม ไอบีเอ็มได้แนะนำ EGA ออกมาในปี 1984 แสดงผลได้ 16 สีพร้อมกันจากสีทั้งหมด 64 สี โดยมีความละเอียดในแนวนอน 640 พิกเซล กับแนวตั้งอีก 350 พิกเซล ในขณะนี้คอมพิวเตอร์ส่วนมากใช้มาตรฐาน VGA หรือ SVGA ที่ใหม่กว่าแทนการใช้ EGA เพราะแสดงสีได้จำนวนที่มากกว่า และมีความละเอียดในการแสดงผลที่คมชัดกว่า (ดูที่ CGA, VGA และ SVGA)

EGPRS

เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75 G ในเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เป็นเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลที่กำหนดโดย ITU คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่สูงกว่า 4 เท่า

EGSM

ขนาดความถี่ของ GSM 900 ให้สามารถจุได้มากขึ้น

electronic mail

ใช้ คำย่อว่า e-mail, อิเล็กทรอนิกส์, อีเมล์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, การเชื่อมคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่ายช่วยให้ส่งข้อความถึงกันได้, การส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้บนเครือข่าย (ดูที่ e-mail)

electronic wallet

ใช้คำย่อว่า e-wallet, กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

embedded object

วัตถุ ฝังตัว, ในเรื่อง Object Linking and Embedding (OLE) ได้พูดถึงเอกสารซึ่งสร้างไว้ในระบบงานระบบหนึ่งและไปใส่ในอีกระบบหนึ่ง สิ่งที่ผนึกเข้าไปนี้มักจะแสดงเป็นไอคอน และการเชื่อมโยงแบบไดนามิกจะยังคงอยู่ระหว่างเอกสารต้นฉบับและเอกสารปลายทาง เมื่อคุณผนึกเข้าไปแล้วก็แก้ไขได้เต็มที่ ถ้าคุณดับเบิลคลิกที่ไอคอน ระบบงานที่ผู้ให้บริการที่ใช้สร้างสิ่งนั้นขึ้นมาจะทำงานเพื่อให้คุณแก้ไข ข้อมูลได้ เมื่อเสร็จสิ้นการแก้ไขแล้วให้เลือกทางเลือก Update จากเมนู File เพื่อบันทึกการแก้ไขกลับลงไป แต่เอกสารต้นฉบับจะไม่มีผลกระทบจากการทำงานเช่นนี้

emoticon

ย่อ มาจาก Emotional Icon, ชุดอักขระที่ใช้กันในระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มข่าว USENET เพื่อแสดงอารมณ์ออกมาเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งมีอยู่มากมายอาจจะเป็นสัญลักษณ์ง่าย ๆ เช่น <g> หรือ <grin> ในข้อความที่บอกว่าผู้เขียนพูดเล่น หรือแทนใบหน้าที่มีความซับซ้อน ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้คุณอาจจะต้องตะแคงคออ่าน (ดูที่ smiley)

EMS

เป็นพัฒนาการอีกขั้นของการส่ง SMS ที่ไม่เพียงแค่ตัวอักษร เสียง ทำนองเพลง และรูปภาพ ไปในการส่งข้อความเพียงครั้งเดียว

encode

การ เข้ารหัส, การลงรหัสเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลจากแบบหนึ่งไปยังอีกแบบหนึ่ง, การแปลงข้อมูลโดยใช้รหัสหรือชุดของอักขระ เพื่อให้แปลงรหัสนั้นกลับมาสู่รูปแบบของข้อมูลเดิมได้

end user

ผู้ ใช้ท้ายสุด, ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่ผู้อื่นออกแบบมาให้ผู้ใช้ท้ายสุดนี้รับ ผลลัพธ์มาจากคอมพิวเตอร์และนำมาใช้งาน ในยุคที่ใช้เมนเฟรมนั้นผู้ใช้ประเภทนี้ไม่เคยเห็นคอมพิวเตอร์เลย และเรียนรู้ที่จะใช้งานด้วยตัวเองน้อยมาก ปัจจุบันคำนี้หมายถึงผู้ที่ใช้โปรแกรมระบบงานเพื่อนสร้างผลลัพธ์ของเขาเอง ผู้ใช้ท้ายสุดในทุกวันนี้มักจะเขียนแมโครเพื่อจัดการงานที่ซับซ้นและซ้ำซาก ได้เอง รวมถึงเขียนโพรซีเยอร์โดยใช้ภาษาคำสั่งเองด้วย (ดูที่ program) ผู้ใช้ท้ายสุดยังหมายถึง ผู้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีให้ใช้คือ อยู่ในฐานะผู้ใช้แต่อย่างเดียว เช่น ใช้งานพิมพ์เอกสาร ตารางคำถาม การนำเสนอผลงานการใช้โปรแกรมสืบถาม ส่งข้อความระหว่างกัน

Equalizer

คือโหมดปรับแต่งเสียงในมือถือ ที่ช่วยปรับระดับความทุ้มแหลมของเสียงได้ตามความต้องการ ในมือถือบางร่นสามารถปรับได้ทั้งเสียงเพลง MP3 และเสียงริงโทน

Eudora

โปรแกรม จดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนวินโดวส์และแมคอินทอช มีผู้นิยมใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากใช้งานง่ายและมีจุดเด่นมาก เช่น ระบบ offline mail reader และ Post Office Protocol

EV-DO

เป็นเครือข่ายสำหรับ GSM ความเร็วในการดาวน์โหลด 2.4 Mbps

EV-DV

เป็นส่วนหนึ่งกับ CDMA EVDO แต่ต่างกันตรง IV-DV สนับสนุนการโทรออกด้วยเสียง

expand

การ ขยายแฟ้มที่ถูกย่อขนาดแล้ว เพื่อให้คอมพิวเตอร์นำมาใช้งานได้ แฟ้มส่วนใหญ่ในเครื่องไอบีเอ็มจะถูกย่อขนาดโดยใช้โปรแกรม PKZIP ส่วนเครื่องแมคอินทอชใช้โปรแกรม Stufflt, การแสดงไดแรกทอรีย่อยทั้งหมดเป็นภาพไดแรกทอรีทรี (directory tree) แบบกราฟิก (ดูที่ compression ZIP)

expanded memory

หน่วย ความจำขยาย, กลไกของดอสที่ให้ระบบงานเข้ามาใช้หน่วยความจำได้มากกว่า 640 กิโลไบต์ ที่มีไว้ให้ใช้ตามปกติสถาปัตยกรรมของโปรเซสเซอร์ 8086 และ 8088 จำกัดการใช้หน่วยความจำของไอบีเอ็มพีซีรุ่นเก่า ให้ใช้ได้เพียง 1 เมกะไบต์ ให้ใช้สำหรับโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ 640 กิโลไบต์ และที่เหลืออีก 384 กิโลไบต์ กันไว้ให้ระบบใช้งาน ได้แก่ ไบออสและระบบแสดงผล เนื่องจากในเวลานั้นหน่วยความจำขนาด 640 กิโลไบต์ มีมากกว่าหน่วยความจำในพีซีอื่นเกิน 10 เท่า แต่ทั้งระบบงานและดอสเติบโตเร็วมากจนเกินที่มี

expansion card

แผ่น วงจรที่ได้รับการออกมาให้เสียบเข้าไปในช่องทางส่งข้อมูลขยายโดยเฉพาะ แผ่นวงจรขยายนี้ทำให้คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำเพิ่มขึ้น ใส่เพิ่มโมเด็มภายในเพิ่มได้ หรือทำให้ใช้งานซีดีรอมได้ (ดูที่ expansion slot)

expansion slot

ช่อง เปิดให้แผ่นวงจรเพิ่มเสียบเข้าไปในช่องทางส่งข้อมูลขยายภายในคอมพิวเตอร์ได้ คุณจะใส่อะแดปเตอร์เพิ่มเข้าไปมากเท่าไรก็ได้ ตราบเท่าที่จะมีช่องให้เสียบ

extended memory

หน่วย ความจำขยาย, หน่วยความจำที่เกิน 1 เมกะไบต์บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้โปรเซสเซอร์อินเทล 80386 ขึ้นไป และไม่ได้ทำเป็นหน่วยความจำขยาย (expanded memory), คอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรเซสเซอร์อินเทล 8086 และ 8088 จะใช้หน่วยความจำได้ 1 เมะไบต์เท่านั้น โดยที่ 640 กิโลไบต์ ให้โปรแกรมระบบงานใช้ ส่วนที่เหลืออีก 384 กิโลไบต์ กันไว้สำหรับดอส ไบออส และส่วนแสดงผล

โปรเซสเซอร์รุ่นหลัง ๆ จะใช้หน่วยความจำได้มากกว่า แต่ใน 80386 ที่กำหนดตำแหน่งของหน่วยความจำได้ถึง 4 กิกะไบต์นั้นใช้หน่วยความจำเพิ่มนี้ได้จริง ๆ ซึ่งมากับตัวจัดการหน่วยความจำบนวินโดวส์ชื่อว่า HIMEM.SYS ที่ให้วินโดวส์ใช้หน่วยความจำเพิ่มทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำนี้ใช้ได้โดยโปรแกรมบนดอสที่มีศักยภาพสูง หรือด้วยระบบปฏิบัติการจำพวกวินโดวส์ โอเอส/ทู หรือยูนิกซ์ ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากหน่วยความจำเพิ่มนี้ได้อย่างเต็มที่ (ดูที่ expanded memory)

External Antenna Jack

ตัวเชื่อมต่อที่ใช้ช่องเสาอากาศภายนอก เชื่อมต่อกัยโทรศัพท์เพื่อปรับปรุงสัญญาณภายในอาคาร

External Display

จอภาพที่มีคุณภาพต่ำกว่าจอแสดงผลหลัก อาจใช้เป็นการเตือน Caller-ID

external modem

โมเด็ม ที่แยกออกมาจากคอมพิวเตอร์ และต่อเข้าไปโดยใช้สายอนุกรม ไฟ LED ที่ด้านหน้าของตัวโมเด็มจะบอกสถานะของโมเด็ม และมีไว้ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสาร โมเด็มภายนอกนี้จะดีถ้าคุณต้องใช้โมเด็มกับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องในเวลาต่าง ๆ หรือคอมพิวเตอร์ต่างชนิดกัน

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther