หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

LAN

ย่อ มาจาก Local area Network, กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันทางช่องทางการ สื่อสาร เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน ใช้แฟ้มร่วมกัน หรือทรัพยากรอื่น ๆ ระหว่างผู้ใช้หลายคน LAN ที่นิยมใช้กันได้แก่ Novell, LANtastic และ Banyan (ดูที่ network, wide area network)

Land Line

การเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไม่ไร้สาย

landscape

แลนด์สเคป, วิธีในการวางแนวประดาษแบบที่มีด้านกว้างมากกว่าความสูง

language

ภาษา, วิธีที่กำหนดการใช้คำและสัญลักษณ์ เพื่อส่งคำสั่งแก่คอมพิวเตอร์และบอกสิ่งที่ต้องการให้ทำ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดสร้างขึ้นโดยใช้ภาษาโปรแกรม (ดูที่ program)

LCD

ย่อ มาจาก Liquid Crystal Display, ส่วนแสดงผลที่ใช้กันในเครื่องคิดเลขพกพา นาฬิกาข้อมือ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก ส่วนแสดงผลแบบ LCD กินไฟน้อยกว่ามอนิเตอร์แบบธรรมดา

จอ LCD เป็นเทคโนโลยีส่วนแสดงผล ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อจัดเรียงคริสตัลในของเหลวชนิดพิเศษ คริสตัลมีรูปร่างคล้ายคันเบ็ดอยู่ระหว่างขั้ว 2 ขั้ว และเมื่อมีกระแสไฟฟ้าวิ่ง จะเปลี่ยนสถานะเดิมโดยสร้างพื้นที่ที่มืดลง จอ LCD หลายประเภทใช้ back-lit หรือ side-lit เพื่อทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นและลดการเพ่งสายตาลงไป (ดูที่ monitor)

LED

ย่อ มาจาก Light-Emitting Diode, อุปกรณ์กึ่งตัวนำขนาดเล็กที่เปล่งแสงเมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน นาฬิกาแบบดิจิตอลใช้ LED เพื่อแสดงตัวเลข นอกจากนี้ยังใช้เป็นไฟบอกการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์และโมเด็ม

Li-Ion

ชนิดของแบตเตอรี่ มีความหนาแน่นของพลังงานสูง ในการใช้ครั้งแรกไม่ต้องชาร์จก่อน และการปลดปล่อยพลังงานต่ำมาก

Li-Polymer

แบตเตอรี่ชนิดหนึ่งที่ใช้ตัวนำไฟฟ้าที่เป็นพลาสติก ทำให้มีน้ำหนักเบาและสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้หลายแบบ สำหรับแบตเตอรี่ Lithium polymer โดยทั่วไป จะมีการสูญเสียกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าแบตเตอรี่ Lithium-ion เมื่อมีการชาร์จไฟเกินพิกัด ซึ่งนั้นหมายถึงว่า ต้องมีการใช้วงจรพิเศษเข้ามาด้วย

LiMo OS

เป็นระบบปฏิบัติสมาร์ทโพน เป็นระบบปฏิบัติการที่สร้างบนพื้นฐานของ Linux ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือแบบพกพา

Line-In

ช่องเสียบรับสัญญาณเสียงที่บันทึกไว้จากแหล่งต่างๆ อย่างเช่น เครื่องเล่นซีดี เครื่องเสียงโฮมสเตอริโอ การ์ดเสียง (sound card) จากคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ใช้สำหรับรับสัญญาณเสียงซึ่งโดยมากจะเป็นสัญญาณแบบอานาล็อก มาบันทึกไว้ ซึ่งเครื่องเล่น MP3 ที่มีช่อง Line-In จะสามารถรับเพลงจากเครื่องเล่นเพลงชนิดอื่น ๆ มาเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องเล่น MP3 ได้ เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ ทั้งนี้ ในเครื่องเล่น MP3 จะต้องมีฟังค์ชันสำหรับแปลงไฟล์เสียงที่เป็นสัญญาณอานาล็อกให้เป็นสัญญาณ ดิจิตอล เพื่อให้รองรับกับการเล่นไฟล์เพลงดิจิตอลของเครื่องเล่น MP3 ด้วย

Line-Out

ช่องเสียบสำหรับส่งสัญญาณเสียงไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งก็คือ ช่อง Line-In บนเครื่องเล่น MP3 นอกจากส่งสัญญาณเสียงไปเพื่อบันทีกเก็บไว้แล้ว ช่อง Line-Out ยังใช้สำหรับส่งสัญญาณเสียงเพื่อต่อเข้ากับลำโพงหรือหูฟังอีกด้วย

link

ลิงก์, การเชื่อมโยง

- การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน ผ่านทางโมเด็ม สายเคเบิล หรือเครือข่าย

- การใช้วินโดวส์หรือโอเอส/ทู เชื่อมแฟ้ม 2 แฟ้มเข้าด้วยกัน เพื่อให้ใช้ข้อมูลร่วมกัน ถ้าคุณแก้ไขข้อมูลที่แฟ้มหนึ่ง การเชื่อมโยงแบบฮอต (hot link) จะแก้ไขข้อมูลที่เก็บในแฟ้มที่สองให้อัตโนมัติ ส่วนการเชื่อมโยงแบบโคลด์ (cold link) จะแก้ไขในแฟ้มหนึ่ง แต่ไม่แก้ไขข้อมูลเดียวกันนั้นในแฟ้มที่สอง

- การรวมแฟ้มที่เป็นภาษาเครื่องจากหลาย ๆ ภาษาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างโปรแกรมเพียงโปรแกรมเดียว ใช้ในระบบคอมไพเลอร์เพื่อสร้างไฟล์ที่เรียกใช้งานได้

- การสร้างการอ้างอิงในเรื่อง Object Linking and Embedding (OLE) จากเอกสารปลายทางไปยังสิ่งที่อยู่ในเอกสารต้นฉบับ การเชื่อมโยงทำได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือทำเองก็ได้

- ในเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ ส่วนประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคำ วลี ภาพกราฟิก หรือวีดีโอย่อนั้น จะต่อเชื่อมกันไปยังส่วนประกอบอื่น ๆ ในเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์เดียวกันหรือต่างกันก็ได้ (ดูที่ network)

Linux OS

คือระบบปฏิบัติการหนึ่งที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันนำมาใช้บนโทรศัพท์มือถือของโมโตโรล่าได้แล้ว โดยที่นักพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ สามารถพัฒนาให้มีความสามารถมากขึ้นได้ แต่ยังไม่เป้นที่นิยมเท่าที่ควรจึงทำให้โปรแกรมที่รองรับได้มีน้อยกว่าซิ มเบียน

liquid crystal display

(ดูที่ LCD)

list

ลิสต์, รายการ, ที่เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจัดไว้ตามลำดับ โปรแกรมมักจะเก็บรายการไว้เป็นอาร์เรย์ หรือลิงก์ลิสต์ สมุดโทรศัพท์เป็นที่เก็บรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ รายการสิ่งของก็เป็นลิสต์เหมือนกัน (ดูที่ array, database, link)

lite

รุ่น ที่ขาดคุณสมบัติบางอย่างจากรุ่นเต็มรูปแบบ เช่น เวิร์ดโปรเซสเซอร์อาจจะมีรุ่น lite ซึ่งยังคงใช้ด้วยกันได้ แต่จะขาดความสามารถบางส่วนและมีราคาถูกกว่าแบบเต็ม

Lithium

เป็นแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักเลาเล็กกว่าแบตฯ ชนิดอื่น ๆ มีแรงดันไฟฟ้ามากถึง 3.6 โวลต์ ซึ่งสูงกว่าแบตฯแบบ Ni-MH ถึง 3 เท่า นอกจากนี้คุณภาพในการจ่ายไฟของ Li-ion ก็ดีกว่าคือ มีแรงดันไฟฟ้าสม่ำเสมอแม้ในขณะที่แบตฯ ใกล้หมด

load

การโอนย้ายข้อมูลในคอมพิวเตอร์จากที่เก็บไปไว้ในหน่วยความจำเพื่อให้เรียกทำงานได้

lock

ล็อค, การป้องกันการเข้ามาใช้อะไรบางอย่าง คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีกุญแจป้องกันไม่ให้คนอื่นมาใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ ฟลอปปีดิสก์ 3.5 นิ้ว ทุกแผ่นมีตัวเลื่อนที่ป้องกันการเขียนทับลงดิสก์ (ดูที่ password)

Lock Code

รหัสป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาติของโทรศัพท์มือถือ ใช้ได้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน

login

กระบวน การเข้าใช้ยูนิกซ์, การต่อเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เพื่อเข้าไปใช้ข้อมูล ระบบส่วนมากต้องให้ใส่หมายเลขประจำตัวหรือรหัสผ่านก่อนที่จะเข้ามาใช้ได้ (ดูที่ logon)

logon

การเริ่มต้นต่อเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ (ดูที่ login)

logout

การ ออกจากระบบ, การยกเลิกการใช้คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย, อาจจะรู้จักว่าเป็น logoff- การยกเลิก หรือหยุดการติดต่อระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการส่งสัญญาเลิกติดต่อไป คอมพิวเตอร์อาจจะส่งข้อความกลับไปว่าระหว่างการติดต่อใช้ทรัพยากรไปเท่าไร หรือช่วงเวลาระหว่างการ login และ logout นานเท่าไร แต่ไม่เหมือนกับ shutting down หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

Long SMS

การส่งข้อความได้ยาวต่อเนื่อง

Loudspeaker

เป็นลำโพงขนาดเล็ก ติดตั้งภายในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ

low resolution

ความ คมชัดต่ำ, คำว่า low resolution บนเครื่องพิมพ์หรือมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์ คือภาวะที่สร้างผลอย่างรวดเร็ว แต่ภาพที่ได้จะมีคุณภาพต่ำ ซึ่งจะมีผลเสียต่อสายตาและทำให้คุณปวดหัวเวลาเปิดเครื่อง (ดูที่ high resolution, monitor, printer, resolution)

LTE

LTE หรือ 3.9G เป็นชื่อโครงการของระบบสื่อสารโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถือเป็นก้าวสุดท้ายก่อนจะพัฒนาเป็น 4G โดยมีเป้าหมายในการออกแบบให้สามารถส่งผ่านข้อมูลได้มากขึ้นและเร็วขึ้น LTE ตามทฤษฎีแล้วมีความสามารถดาวน์โหลดได้สูงถึง 100Mbps ความเร็วอัำพโหลด 50Mbps และปิงต่ำกว่า 10 มิลลิวินาที โดยมีแบนด์วิทธ์อยู่ในช่วงระหว่างช่วง 1.4 เมกกะเฮิร์ตถึง 20 เมกกะเฮิร์ต

LTE

เป็นชื่อโครงการของระบบสื่อสารโทรศัพท์มือถือ 4G โดยมีเป้าหมายในการออกแบบให้สามารถส่งผ่านข้อมูลได้มากขึ้นและเร็วขึ้น แอลทีอีได้มีการเปิดตัวในชื่อโทรศัพท์มือถือ 4G LTE มีความสามารถดาวโหลดได้สูงถึง 100Mbps ความเร็วอับโหลด 50Mbps และปิงต่ำกว่า 10 มิลลิวินาที โดยมีแบนด์วิทธ์อยู่ในช่วงระหว่างช่วง 1.4 เมกกะเฮิร์ตถึง 20 เมกกระเฮิร์ต

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther