หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

M-Commerce

เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอุปกรณ์ไร้สาย เช่น การทำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการรับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าว, ข้อมูล หุ้น ซึ่งคล้ายกับการทำ E-Commerce ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

Macro

อธิบายถึงโหมดการทำงาน Macro ของกล้อง ช่วยให้ถ่ายภาพในระยะที่สั้นมาก

Macro Focus

คือฟังค์ชันหนึ่งในกล้องดิจิตอลทั่วไปและโทรศัพท์มือถือ เพื่อการถ่ายภาพในระยะใกล้ได้ชัดเจน มากขึ้น ซึ่งปกติแล้วหากไม่มีฟังค์ชั่นนี้ การถ่ายภาพระยะใกล้จะทำให้ภาพเบลอหรือมัว ไม่ชัดเจน และหาจุดโฟกัสได้ยาก

Maemo OS

เป็นหน่วยปฏิบัติการ Open Source สำหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พัฒนาโดยโนเกีย

mAh

เป็นหน่วยของการจ่ายกระแสไฟเป็นแอมป์ชั่วโมง

mailbox

เมล์ บ็อกซ์, ชื่อบัญชีในระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่อยู่ที่ให้คุณส่งข่าวสารไปยังผู้ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือ คอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล เป็นที่ว่างส่วนหนึ่งในฮาร์ดดิสก์ซึ่งให้เก็บจดหมายจนกว่าคุณจะเข้ามาเปิด อ่าน บนจอภาพจะปรากฏข้อความว่าคุณได้รับจดหมาย (You have mail) ตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไว้เช่นเดียวกับตู้ จดหมายหน้าบ้านของคุณ (ดูที่e-mail,network,e-mail address)

Mass Storage Mode

โหมดมาตรฐานช่วยให้โทรศัพท์รับรองการเชื่อมต่อพอร์ด USB ของคอมพิวเตอร์

matrix

แมทริกซ์, วิธีการจัดเก็บข้อมูลในสิ่งที่ดูคล้ายกับตารางเพื่อให้นำข้อมูลแต่ละตัวมาใช้งานได้ง่าย การเก็บจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ของคุณแต่ละเดือนใน 1 ปีต้องใช้แมทริกซ์ 1 มิติที่มี 12 ช่อง แต่ละช่องแทนแต่ละเดือนใน 1 ปี การเก็บจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อาหาร แก๊ส และอื่น ๆ ต้องใช้แมทริกซ์ 2 มิติที่มีชื่อใบแจ้งหนี้อยู่ด้านที่อ่านลงมา และเดือนอยู่ข้างบน การเก็บค่าเหล่านี้หลาย ๆ ปีต้องใช้แมทริกซ์ 3 มิติ โดยที่ 1 ตารางแทนแต่ละปี (ดูที่array)

MB

ย่อ มาจาก Megabyte, เมกะไบต์, ในกรณีขยายความจำมีความจุด 1 MB จะมีความจะเท่ากับ 1024 x1024 ไบต์ ในกรณีของฮาร์ดดิสก์ความจะ 1 MB จะมีการเก็บข้อมูลเท่ากับ 1,000,000 ไบต์ (ดูที่megabyte,byte,bit)

Mb

ย่อ มาจาก Megabit, ข้อมูลจำนวน 1,000,000 บิต ให้สังเกตว่าจะใช้ตัว b เล็ก เพราะตัว B ใหญ่ คือไบต์ ส่วนตัว b เล็กคือบิต ซึ่งต่างกันในระบบสื่อสาร ถ้าอัตราสื่อสาร 64 กิโลบิตต่อวินาทีหมายถึง 64,000 บิต ต่อวินาที และถ้า 2 เมกะบิตต่อวินาที หมายถึง 2,048,000 บิตต่อวินาที (ดูที่megabit,bit)

Mbps

หน่วยที่ใช้วัดอัตราความเร็วในการส่งหรือรับข้อมูลต่อ 1 วินาที ซึ่งหมายถึงหนึ่งล้านบิตต่อวินาที เป็นการวัด Bandwidth (การไหลรวมของสารสนเทศในเวลากำหนด) บนตัวกลางโทรคมนาคม

MeeGo OS

เป็นระบบปฏิบัติการมาตรฐานใหม่ของโนเกียมารวมกับโมบลิน ของอินเทล สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เน็ตบุ๊ค แท็บเล็ต และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตพกราหรือ MID

Mega Pixel

เป็นหน่วยในการวัดความละเอียดของภาพ

mega-

คำ นำหน้าที่มีค่าเท่ากับ 1 ล้าน หน่วยวัดในมาตราแมทริกซ์ หรือ 2 20 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,048,576 นอกจากนี้ยังเป็นศัพท์แสลงที่ใช้กับสิ่งที่มากมาย ใหญ่มากล้นเหลือ เช่น mega-fun (สนุกมาก) เมกะโปรเจ็กต์ (โครงการใหญ่มาก) (ดูที่megabyte,megahertz,MB)

megabit

ใช้คำย่อว่า Mb, เมกะบิต (ดูที่Mb)

megabyte

ใช้ คำย่อว่า MB, ค่าประมาณ 1 ล้านไบต์ อันที่จริง 1 เมกะไบต์มีค่าเท่ากับ 1,024 กิโลไบต์ หรือ 1,048,576 ไบต์ มักใช้กับหน่วยความจำคอมพิวเตอร์และความจุของฮาร์ดดิสก์ (ดูที่MB,byte,Mb,bit)

megahertz

ใช้ คำย่อว่า MHz, ค่า 1 ล้านเฮิรตซ์ (MHz) หรือ 1 ล้านรอบต่อวินาที ชิปไมโครโปรเซสเซอร์จะสลับกระแสไฟฟ้าที่ความเร็วระดับหนึ่งในหน่วยรอบต่อ วินาที นอกจากความเร็วของสัญญาณนาฬิกาแล้ว การออกแบบภายในโปรเซสเซอร์จะกำหนดความเร็วรวมทั้งหมดด้วย

memory

หน่วยความจำ, คำนี้มักจะหมายถึงชิปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เอาไว้เก็บข้อมูล หน่วยความจำภายในมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่

- Read-Only Memory (Rom - รอม) ซึ่งเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์อย่างถาวร เช่น BIOS

- Random Access Memory (Ram - แรม) เก็บข้อมูลที่คุณใช้อยู่ เช่น ตัวอักษรในเอดิเตอร์หรือแผนภาพ

ขณะที่ข้อมูลในรอบเป็นแบบถาวร ข้อมูลในแรมจะหายไปถ้าคุณปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการจะบรรจุโปรแกรมและข้อมูลจากดิสก์เข้าไปในแรมเท่าที่ต้องการ ให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างราบรื่น หลังจากนั้นผลที่ได้จะเขียนกลับลงไปในดิสก์ โดยทั่วไปคุณมีแรมมากยิ่งดี เพราะทำให้ใช้โปรแกรมที่มีขนาดใหญ่และจำนวนหลาย ๆ โปรแกรมได้ รวมทั้งใช้แฟ้มขนาดใหญ่ที่สุดได้ด้วย แต่ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์วินโดวส์ คุณมีแรมมากเกินไปไม่ได้ (ดูที่RAM,ROM)

memory card

บัตร หรือ การ์ดหน่วยความจำ, หน่วยเก็บสายนอกขนาดใหญ่ ประกอบด้วยแถบลำดับตั้งฉากขนาด 960 บิต บนการ์ด

Memory Card Slot

สำหรับใส่การหน่วยความจำ

Memory Effect

เกิดจากการที่เราเอาถ่านชาร์จประเภท Ni-Cd (นิกเกิ้ลแคดเมียม)และ Ni-MH (นิกเกิ้ลเมทัลไฮดรายด์)มาชาร์จซ้ำในขณะที่ประจุถ่านยังไม่หมดก้อน ประจุใหม่ที่เราชาร์จเข้าไปนั้นจึงเข้าไปได้ไม่เต็มก้อน เมื่อเรานำถ่านมาใช้งานอีกครั้ง ประจุที่ใช้งานได้จะเป็นส่วนของประจุที่ชาร์จเข้าไปใหม่เท่านั้น ทำให้ถ่านมีความจุลดลง การใช้งานสั้นลง

Memory Stick Duo

การ์ดหน่วยความจำรุ่นใหม่ ที่ออกมาเพื่อรองรับอุปกรณ์ของค่าย Sony โดยเฉพาะ ซึ่งมีขนาดครึ่งหนึ่งของ Memory Stick แบบเดิม เหมือนกับ RS-MMC ที่มีขนาดครึ่งหนึ่งของ MMC Card และเมื่อจะใช้งานกับ Memory Stick แบบเดิมก็สามารถใส่ Adapter เข้าไปเพื่อใช้งานร่วมกัน

Memory Stick Micro (M2)

เป็นการ์ดหน่วยความจำในตระกูล Memory Stick ที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง 2 บริษัทคือ Sony และ SanDisk โดยที่ขนาดของของการ์ด Memory Stick Micro นั้นจะเล็กเพียง 1 ใน 4 ของ Memory Stick Duo Pro และมีความหนาเพียง 1.2 มิลลิเมตรเท่านั้น

menu

เมนู, รายชื่อคำสั่งหรือทางเลือกที่อยู่ภายในโปรแกรม เมื่อมีทางเลือกหลายทางอยู่ในขณะนั้น โปรแกรมมักจะแสดงทางเลือกเหล่านั้นไว้ในเมนูบนจอภาพ โดยจะแสดงทางเลือกทุกทางที่มี และใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์เลือกคำสั่งจากเมนู โปรแกรมเช่นนี้มักจะเรียกว่า โปรแกรมตามเมนู (menu-driven programs)

Messaging

เป็นการสร้าง, เก็บ ,แลกเปลี่ยน , และจัดการข้อความ, ภาพ, เสียง, เทเลกซ์, fax, e-mail, paging และ EDI ( electronic data interchange ) บนเครือข่ายการสื่อสาร

MHL

มาตรฐานใหม่ของการเชื่อมต่อสมาร์โฟนเข้ากับหน้าจอ LCD / LED TV ที่เป็นแบบ HDTV โดยใช้สาย MHL ในการเชื่อมต่อ ซึ่ง MHL สามารถส่งสัญญาณได้ทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน เช่นเดียวกับ HDMI แต่จะต่างกันตรงที่ MHL สามารถชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนได้ในตัว จึงไม่ต้องกังวลว่าแบตสมาร์ทโฟนของคุณจะหมดเมื่อไหร่

MHz

ย่อ มาจาก MegaHertz, เมกะเฮิรตซ์, ในคอมพิวเตอร์ จำนวน MHz บอกคุณว่าไมโครโปรเซสเซอร์มีความเร็วเพียงใด หรือทางเทคนิคคือ ความเร็วในการหยุดและหมุนมากน้อยเท่าไร ดังนั้นไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีอัตรา 8 MHz จึงช้ากว่าโปรเซสเซอร์ที่วิ่งด้วยอัตรา 90 MHz (ดูที่megahertz)

Micro SD

การ์ดหน่วยความจำ ใช้จัดเก็บข้อมูลหลายชนิด เช่น ภาพ วิดีโอ บนมือถือ

Micro SDHC

High Capacity ความจุสูงกว่า 4GB ขึ้นไป

Micro USB

ประเภทของข้อต่อ USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

Microsoft

บริษัท ไมโครซอฟท์, บริษัทซอฟต์แวร์ที่ยิ่งใหญ่ก่อตั้งขึ้นมาในปี 1975 โดยบิลล์ เกตต์ และพอล อัลเลน อยู่ในเมืองริชมอนด์ มลรัฐวอชิงตัน ผลิตดอส วินโดวส์ และโปรแกรมระบบงานสำหรับเครื่องพีซี และแมคอินทอชหลาย ๆ ชุดที่ขายดี

Microsoft Exchange

การส่งข้อความการทำงานร่วมกันโดยมี Microsoft เป็น Server

MIDI

ย่อ มาจาก Musical Instrument Digital Interface, โปรโตคอลหรือมาตรฐานสำหนับการเข้ารหัสเสียงจากเครื่องดนตรีให้มาอยู่ในรูป ของดิจิตอล ความแตกต่างของเสียงร้องกับเสียงดนตรี จะวัดและจัดเก็บได้โดยใช้มาตรฐาน MIDI แล้วจึงส่งข้อมูลแบบดิจิตอลไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องมือที่เป็น MIDI เช่น คีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นเมื่อคุณเล่นดนตรีด้วยคีย์บอร์ดที่ต่อเข้ามาทางพอร์ต MIDI เครื่องคอมพิวเตอร์จะนำเสียงดนตรีนั้นมาบนจอภาพ

ที่มีนามสกุล .mid เป็นไฟล์ข้อมูลดนตรีที่ถูกบันทึกหรือโปรแกรมเอาไว้ เช่น เสียงเครื่องดนตรีต่างๆ ตัวโน๊ต ความเร็วจังหวะ ฯลฯ สำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์ดนตรี เช่น ซาวด์การ์ด หรือ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เมื่อข้อมูลถูกส่งจากคอมพิวเตอร์เข้าสู่อุปกรณ์ ดนตรีจะทำให้ อุปกรณ์ดนตรีจะเล่นดนตรีตามข้อมูลในไฟล์ เหมือนกับคนอื่นมาเล่นดนตรีให้คุณฟังในวงการดนตรี MIDI คือลักษณะการต่อเชื่อมเครื่องดนตรีแบบดิจิตอล ใช้อ้างถึงความสามารถในการสื่อสารระหว่างเครื่องดนตรีผ่านทางพอร์ต MIDI (ช่องสำหรับเสียบสายสัญญาณ) โดยเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่งส่งข้อมูลไปให้อีกเครื่องหนึ่ง เพื่อสั่งให้ทำงานหรือส่งเสียงตามที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น คุณเชื่อมต่อกีตาร์ไฟฟ้ากับคีย์บอร์ดเข้าด้วยกัน เมื่อคุณดีดกีต้าร์สมมุติว่าเป็นโน้ตเสียงโด คีย์บอร์ดก็จะส่งเสียงโด ออกมาพร้อมกันทันที เหมือนกับมีอีกคนมาช่วยเล่นคีย์บอร์ดให้คุณ

MIDI

มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้

MIMO

เป็นเทคโนโลยีช่วยชดเชยคลื่นสัญญาณส่วนที่สะท้อน หรือถูกดูดซึมโดยวัสดุบางอย่างในพื้นที่บริการ ด้วยการส่งคลื่นสัญญาณออกมากหลายๆ สายสัญญาณแทนที่จะเป็นเพียงลำเดียว หรือรับสัญญาณขาเข้า ได้หลายๆสายสัญญาณ

Mini USB

ประเภทขั้วต่อของ USB ย่อมาจาก Universal Serial Bus อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

minimize

การ ย่อเล็กสุด, การย่อหรือลดให้เหลือขนาดหรือความสามารถที่น้อยที่สุด, ในวินโดวส์ คำว่า การย่อเล็กสุดนี้หมายถึง การย่อช่องหน้าต่างที่ปรากฏอยู่ให้เหลือเป็นไอคอนบนเดสก์ทอป คุณจะย่อช่องหน้าต่างให้เล็กสุดด้วยการคลิกที่ปุ่ม Minimize หรือด้วยการใช้คำสั่งย่อเล็กสุดในเมนู Control ก็ได้

miniSD Card

การ์ดหน่วยความจำประเภทเดียวกับ SD Card ที่ถูกย่อขนาดลงมา 60 เปอร์เซ็นต์ คือมีขนาดเพียง 21.5x20x14 มิลลิเมตร ใช้กับโทรศัพท์บางรุ่น

mIRC

เป็น โปรแกรมสนทนาโต้ตอบที่นิยมใช้กันในกลุ่มของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต โปรแกรมพัฒนาขึ้นโดย Khaled Mardam-Bey ซึ่งรันบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดยการลอกอินเข้าเซิร์ฟเวอร์ของ IRC เองโดยตรง

MMC

การ์ด หน่วยความจำที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับอุปกรณ์ที่เป็นดิจิตอล ในปัจจุบัน MMC มีหน้ำหนักประมาณ 2 กรัม และขนาดประมาณดวงแสตมป์เท่านั้น แต่ถึงจะมีขนาดเล็ก แต่ความสามารถนั้นสูงมาก สามารถบันทึกข้อมูลได้เป็นล้านตัวอักษร อุปกรณ์พกพาที่ใช้การ์ดนี้ เช่น โทรศัพท์มือถือ PDA กล้องดิจิตอล กล้องวีดีโอ หรืออุปกรณ์จำพวก MP Player

MMC micro

การ์ด หน่วยความจำที่พัฒนาต่อมาจาก MMC โดยมีขนาดเพียง 12 x 14 x 1.1 มิลลิเมตร เล็กกว่า RS-MMC สามเท่า อ่านข้อมูลได้ที่ความเร็ว 10 เมกะไบต์ต่อวินาที (MB/s) และเขียนข้อมูลที่ความเร็ว 7 MB/s มีขนาดความจุตั้งแต่ 32, 64 และ 128 MB

MMC Mobile

การ์ดหน่วยความจำคล้ายกับ Micro SD

MMS

ข้อมูล รับส่งแบบตัวอักษร, รูปภาพ, เสียง หรือ วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถรองรับไฟล์รูปภาพได้ทั้งแบบ JPG, GIF หรือ BMP และไฟล์เสียงแบบ MP3, WAV หรือ MIDI โดยส่งจาก โทรศัพท์มือถือ ไปยัง โทรศัพท์มือถือ ที่รองรับ MMS ซึ่งทำให้โทรศัพท์มือถือของผู้รับ สามารถเปิดดูข้อความรูปภาพ, อักษร หรือ เสียงจากตัวเครื่องได้ทันที

Mobile Banking

บริการด้านการทำธุรกรรมที่ ช่วยให้ผู้ใช้งานมือถือสามารถใช้เป็นเหมือน กระเป๋าสตางค์แทนการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ หรือ บริการที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างผู้บริการเครือข่ายและธนาคาร เพื่อให้บริการในการดำเนินกิจกรรมทางการเงินกับธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อน ที่ และจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินต่างๆ กับธนาคารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีการเข้ารหัสข้อมูลตลอดกระบวนการ (End to End Encryption)

Mobile Games

เกมส์บนโทรศัพท์มือถือ

Mobile IM

ระบบการส่งข้อความ ระหว่างสองคน หรือกลุ่มคนใน เน็ตเวิร์ก เดียวกัน เช่น การส่งข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรมที่ทำงานอาจเรียกว่า เมสเซนเจอร์

Mobile TV

เป็นการทำให้อุปกรณ์ไร้สายสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ จึงไม่พลาดในการรับชมการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล หรือละครต่าง ๆ โดย สามารถรับชมได้ในทันทีบนโทรศัพท์มือถือ เช่นเดียวกับการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ปกติ

Mobile wallet

ฟีเจอร์หนึ่งที่บรรจุอยู่ในโทรศัพท์มือถือบางรุ่น เป็นการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่มีความปลอดภัย เช่น ข้อมูลบัตรจ่ายเงินและ User names ฟู้ใช้สามารถเรียกข้อมูล User name และ Password จาก Wallet เพื่อใช้ซื้อของผ่านระบบออนไลน์เมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ ซึ่ง Wallet นี้เป็นการใช้งานผ่าน Browser

Mobile wireless

เป็น ระบบส่งสัญญาณผ่านคลื่นจากสถานีส่งถึงอุปกรณ์รับสัญญาณที่เคลื่อนไหวได้ อย่างเช่น วิทยุสื่อสารติดรถยนต์ (แท็กซี่) วิทยุสายตรวจ เป็นต้น

Mobility Displayport

การเคลื่อนไหวรับการปล่อยตัวจากมาตรฐานเป็นส่วนขยายของการเชื่อมต่อ Displayport

Moblog

การเขียน Blog บนโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถนำรูปภาพและวิดีโอเคลื่อนไหวที่ถ่ายจากเครื่อง โทรศัพท์ ข้อความ SMS และ MMS ภายในเครื่องส่งขึ้นไปโพสต์พร้อมกับ Blog ได้บนเว็บไซต์ผู้ให้บริการโดยผ่านเครือข่าย GPRS หรือ EDGE

mode

โหมด, ภาวะ, วิธีการสั่งให้โปรแกรมทำงานวิธีหนึ่งในหลายวิธี เช่น คุณใช้โปรแกรมในดอสมากมายได้ทั้งในภาวะแบบข้อความหรือภาวะแบบกราฟิกในภาวะ แบบกราฟิก คุณจะเห็นฟอนต์และกราฟิกบนจอภาพในแบบ (เห็นอย่างไรได้อย่างนั้น – WYSIWYG) ส่วนในสภาวะแบบข้อความ จะปรากฏเฉพาะตัวอักขระแบบข้อความที่มีมาในคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว

model

ต้นแบบ, แบบจำลอง, การสร้างสิ่งที่เลียนแบบของจริงตามมาตรส่วนที่กำหนดขึ้น, รูปแบบของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

modem

ย่อ มาจาก modulator-demodulator, โมเด็ม, อุปกรณ์ที่นำไปต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อติดต่อกับเครื่องที่อยู่ไกลออกไปผ่านทางสายโทรศัพท์ โมเด็มจะแปลงสัญญาณระหว่างดิจิตอลซึ่งเป็นสัญญาที่คอมพิวเตอร์ใช้ กับแอนะล็อก ซึ่งเป็นสัญญาณที่เหมาะกับการส่งสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์ เมื่อโมเด็มได้รับสัญญาณจะทำการย้อนกระบวนการ และ demodulate ข้อมูลจากสัญญาณที่ได้รับ

monitor

มอนิเตอร์, ชื่ออีกชื่อหนึ่งของ CRT จอภาพ หรือเทอร์มินัลมอนิเตอร์ มีหลายแบบ ได้แก่ TTL monochrome, RGB color, analog color และ multisync

คำที่มีความหมายว่า ตรวจสอบดูการทำงานบางอย่าง เช่น สำรวจอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครื่องพีซีเพื่อดูว่าสิ่งเหล่านั้นทำงานได้อย่างไร (ดูที่ CRT, RGB, terminal)

monochrome

คำ คุณศัพท์ที่มีความหมายว่าสีเดียว, มอนิเตอร์แบบสีเดียวจะแสดงข้อมูลได้เพียงสีเดียว อาจจะเป็นสีเขียวหรือสีอำพันบนพื้นดำ จอแบบสีเดียวไม่มีความสามารถในการแสดงผลกราฟิกแบบความละเอียดสูง และใช้ได้ดีกับระบบงานแบบข้อความอย่างเดียว (ดูที่EGA,CGA,VGA)

Monophonic Ringtone

เป็นเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือที่เป็นเสียงดนตรีแบบเดี่ยว ในยุคแรก ๆ นั้นมีผู้พัฒนาโดยใช้ชิปที่สร้างความถี่เสียงเดี่ยวปกติ
มาผันเสียงให้เป็นคีย์ในระดับต่าง ๆ เหมือนบันไดเสียงของตัวโน้ตนั่นเอง เปรียบเสมือนกับการที่เรามีเครื่องดนตรีอยู่เพียงชิ้นเดียว ในยุค
นั้นผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละยี่ห้อก็ต่างพัฒนาออกมาเป็นเพลงต่าง ๆ มากมายส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแนวคลาสสิกของโลก

MP3

คือ เทคโนโลยีการบีบอัดไฟล์เสียง ซึ่ง MP3 นี้เป็นส่วนหนึ่งของ MPEG-1 และ MPEG-2 MP3 ได้ถูกพัฒนาในปี 1991 โดยสถาบัน Fraunhofer ที่ประเทศเยอรมันนี MP 3 ใช้การแปลงไฟล์เสียงและบีบอัดไฟล์เสียงโดยใช้แฟคเตอร์ 12 โดยมีเงื่อนไขว่าคุณลักษณะต่าง ๆ นั้นยังคงเดิม ไฟล์เพลง MP3 นั้นจะต้องเล่นด้วยโปรแกรมหรือเครื่องเล่นที่ต่อกับพีซีสำหรับการถ่ายโอน ข้อมูล

(นามสกุล .mp3) เป็นไฟล์เสียงที่มีพื้นฐานจากไฟล์ Wave แต่มีขนาดเล็กกว่าประมาณ 8-10 เท่า เนื่องจากข้อมูลในไฟล์ถูกบับอัดให้เล็กลงแต่ยังคงคุณภาพไว้ใกล้เคียงต้นฉบับ ไฟล์ MP3 ได้รับความนิยมมากสำหรับการบันทึกเพลง ไฟล์ประเภทนี้ความยาว 4 นาที มีขนาดประมาณ 5MB สามารถก๊อบปี้เก็บไว้ในฮารด์ดิสก์ได้เหมือนไฟล์ข้อมูลข้อมูลปกติทั่วไป แต่การสร้างและการแก้ไขไฟล์ค่อนข้างซับซ้อน ก่อนที่จะสร้างไฟล์ MP3 ได้ คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์บันทึกเสียงจากภายนอกให้เป็นไฟล์ Wave แล้ว จากนั้นจึงเข้ารหัสบีบอัดให้กลายเป็น MP3 หรือต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่สามารถบันทึกและเข้ารหัส MP3 ในทันทีได้

Mpeg

อ่านว่า “ เอ็ม-เพ็ก ” เป็นมาตรฐาน ISO/ITU สำหรับการบีบอัดวีดีโอหรือรูปภาพ MPEG คือวิธีการบีบอัดโดยบางส่วนของไฟล์หายไป หมายถึงว่าจะมีบางส่วนของภาพต้นแบบที่หายไป ในระหว่างนั้นขั้นตอนการบีบอัดเพื่อสร้างไฟล์ MPEG และไม่สามารถดึงส่วนที่หายไปกลับมาได้

MPEG4

ไฟล์วิดีโอประเภทหนึ่งที่มีการบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดที่เหมาะสมต่อการส่งผ่านไปยังการสื่อสารต่าง ๆ ทุกประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ
หรือเว็บไซต์ในการนำเสนอภาพวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเก็บภาพต่าง ๆ ในโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ได้ ซึ่งถ้าต้องการความ
ละเอียดมากขึ้นขนาดไฟล์ก็จะใหญ่ตามโดยปัจจุบันขนาดภาพมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับ มาตรฐานของหน้าจอโทรศัพท์ โดยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการส่งภาพเคลื่อนไหว และเสียงในระบบดิจิตอลผ่านเครือข่ายความเร็วต่ำไฟล์ที่บีบอัดด้วยมาตรฐานนี้ รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายที่ความเร็วหลายระดับตั้งแต่ Modem 56k, GPRS จนถึง Hi-Speed Internet

Mrl-Spec

ข้อระบุว่าอุปกรณ์ต้องปฎิบัติตามในสภาพแวดล้อมยังไง

MSFP

ย่อ เต็มๆ มาจาก The Messaging & Security Feature Pack for Windows Mobile 5.0 เป็นระบบการทำงานใหม่ของ WIndows Mobile เวอร์ชั่น 5 สำหรับทำงานกับระบบ Microsoft Exchange Server 2003 SP2 เพื่อทำการส่งข้อความเข้าในเครื่องที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows Mobile 5 โดยตรง และโซลูชั่นระบบนี้มุ่งเน้นการใช้งานในแง่ธุรกิจเป็นหลักโดยเครื่องที่ใช้ ระบบปฎิบัติการ Windows Mobile 5 ที่รองรับ MSFP จะสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Microsoft Office Outlook Mobile ที่อยู่ใน office ได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในขณะอยู่นอก office โดยผู้ใช้สามารถอัพเดทข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Calendar, Contacts, Tasks, และ Inbox โดยผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Direct Push Technology และนอกจากนั้นยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระหว่างที่ทำการรับส่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลอีกด้วย

MSN

ย่อมาจาก Microsoft Network เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือไอเอสพี ของบริษัทไมโครซอฟท์ ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ชอปปิ้ง และข้อมูลด้านการเงิน ผู้ให้บริการนี้สามารถเชื่อมโยงกับบริการที่ Hotmail และ MSN Messenger ได้

Multi - Tap

ประเภท ของการคีย์ตัวอักษร โดยกด 0 ถึง 9 บนปุ่มกดเพื่อเลือก อักษรที่อยู่ในปุ่มนั้น ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับการป้อนข้อมูลแบบมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป

Multi Shot

คือ ฟังก์ชันการถ่ายภาพชนิดหนึ่ง ที่เป็นการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องทีละช็อตด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นภาพนิ่งจำนวนตั้งแต่ 15-30 ช็อต จึงเป็นคะละแบบกับการถ่ายวิดีโอที่เป็นภาพเคลื่อนไหวในมือถือหลายๆรุ่นก็มี ลูกเล่นนี้มาให้ได้ถ่ายภาพได้อย่างมีสีสันมากขึ้น

multimedia

มัลติ มีเดีย, สื่อผสม, ความสัมพันธ์ระหว่างวีดีโอ เสียง และภาพกราฟิก ซอฟต์แวร์มัลติมีเดียวจะผสมผสานสื่อตั้งแต่ 2 สื่อด้วยกัน เพื่อใช้นำเสนอหรือวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหลายชุดที่ให้คุณผสมภาพกราฟิกกับเสียงได้ ระบบงานมัลติมีเดียขนาดใหญ่มักจะอยู่ในอุปกรณ์ซีดีรอม เพราะต้องการหน่วยความจำและที่เก็บจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อ มัลติมีเดียจะมีใช้กันทั่วไปเพื่อค้นหาข้อมูลหลาย ๆ แบบได้ทั้งหมด (ดูที่communications)

multitasking

การ ทำงานหลาย ๆ รายได้พร้อมกัน, ความสามารถของเครื่องเครื่องหนึ่งที่ทำงานโปรแกรมตั้งแต่ 2 โปรแกรมขึ้นไปได้พร้อมกัน, มัลติทาสกิง มักใช้กับการทำงานอยู่เบื้องหลัง เช่น การพิมพ์, การส่งโทรสารและการส่งข้อมูล รวมไปถึงการคำนวณที่ซับซ้น ขณะที่การทำงานหรืองานเบื้องหลังทำงานอยู่ คุณก็จะทำงานอื่น ๆ ไปกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ด้วย แต่การทำงานแบบมัลติทาสก์นี้ จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานในงานใดงานหนึ่งช้าลง แต่ทำงานได้เสมือนพร้อมกับหลายงาน

Music Playback Time

การเล่นเพลงของโทรศัพท์มือถือที่เล่นซ้ำไปเรื่อยๆ ซึ่งใช้แบตเตอรี่ด้วยการชาร์จเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถอยู่ได้ยาวนาน

Music Player

ฟังก์ชั่นการเล่นเพลงของโทรศัพท์มือถือ ที่ไฟล์เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในหรือภายนอกได้

Music Streaming

การรับฟังเสียงแบบ Real Time ทำให้คุณสามารถฟังเสียงหรือเพลงได้ทันทีหลังการดาวน์โหลดเพียงไม่กี่วินาที โดยข้อมูลที่ได้รับมาจะไม่ถูกเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ ทำให้ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่หน่วยความจำ

Muti Touch Input Method

ความสามารถของหน้าจอสัมผัสมากกว่า 1 ควบคู่กับไปอย่างต่อเนื่อง

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther