หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

NAND Flash ROM

NAND Flash ROM ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยเก็บข้อมูลขนาดกลาง สำหรับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล, โทรศัพท์มือถือ และ PDA คุณลักษณะของ NAND Flash ROM คือ มีราคาถูก เก็บข้อมูลได้มาก และมีอายุการใช้งานได้นานกว่า NOR Flash ROM แบบเดิมถึง 10 เท่า ในส่วนของข้อด้อยของ NAND Flash ROM คือ มีความเร็วในการจัดการข้อมูลช้ากว่า เพราะเป็นโครงสร้างการจัดการแบบ execute in place (XIP) กล่าวคือ กระบวนการทำงานของเครื่องที่ใช้ NAND Flash ROM จำเป็นจะต้องอ่านข้อมูลจาก NAND Flash ROM ก่อน แล้วค่อยเรียกขึ้นไปทำงาน คล้าย ๆ กับการทำงานของฮาร์ดดิสในเครื่องพีซีเดสค์ทอป และ main memory ดังนั้นส่วนของ main memory ที่ใช้ NAND Flash ROM จำเป็นจะต้องมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพื่อใช้สำรองระบบการจัดการข้อมูลแบบนี้จึงทำให้พื้นที่ของส่วนความจำเพื่อใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลอื่น ๆ จะเหลือน้อยลง

NAND Memory

เป็นหน่วยความจำแฟลช ที่นิยมใช้กัน และใช้เป็นหน่วยความจำใน แฟลชไดร์ฟ โซลิดสเตตไดร์ฟ เมโมรีการ์ด ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลถาว

nano

ใช้ คำย่อว่า n, นาโน, คำนำหน้าที่มีความหมายว่า 1 ส่วนพันล้าน เช่น นาโนกรัมมีค่าเท่ากับ 1 ส่วนพันล้านกรัม นาโนวินาทีมีค่าเท่ากับ 1 ส่วนพันล้านวินาที

navigation

การ ค้นหาทางเข้าไปสู่ข้อมูล โปรแกรม ดิสก์ หรือเครือข่าย, ในซอฟต์แวร์ระบบงาน หมายถึง การเลื่อนตัวชี้หรือเคอร์เซอร์ขณะใส่ข้อความไปในเอกสาร, navigation ที่เหมาะสมจะทำให้คุณแก้ไขและปรับแต่งเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

network

เน็ต เวิร์ก, เครือข่าย, ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครื่องอื่นเพื่อโอนย้ายข้อมูลและสื่อสาร ข้อมูลได้อัตโนมัติ เครือข่ายต้องมีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไป ซอฟต์แวร์เครือข่ายมักเรียกว่าระบบปฏิบัติการเครือข่ายอะแดปเตอร์เครือข่าย และสายเคเบิล ตัวอย่างเครือข่าย ได้แก่ Ethernet, Token Ring, และ AppleTalk ตัวอย่างของระบบปฏิบัติการเครือข่าย ได้แก่ NovellNetware, Windows NT เครือข่ายมีประโยชน์เมื่อมีผู้ใช้หลายคนต้องการใช้ทรัพยากรจำพวกข้อมูลและ เครื่องพิมพ์ร่วมกัน ระดับของเครือข่ายจะมีตั้งแต่เครือข่ายแบบต่อกันตรง ๆ ภายในสำนักงานที่มีผู้ใช้ไม่มากนัก ไปจนถึงระบบ LAN ที่มีผู้ใช้หลายคนต่อเข้ามาใช้งานโดยเดินสายอย่างถาวรหรือหมุนโทรศัพท์เข้า มา หรือการเชื่อมต่อระบบ WAN บนเครือข่ายที่ต่างกันและอยู่ในระยะที่ห่างกันมากทางกายภาพ (ดูที่ LAN)

Network Capacity

ความจุของเครือข่ายปริมาณการเข้าชมสามารถจัดการในเวลาใดก็ตาม

Network coverage

เครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ภูมิศาสตร์ ซึ่งปกคลุมด้วยเครือข่ายของผู้ให้บริการ

NFC

เทคโนโลยี สื่อสารไร้สายระยะสั้น (Short-range wireless technology) ที่ใช้ได้ดีกับโครงสร้างพื้นฐานแบบไร้สัมผัส ช่วยสนับสนุนรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในระยะใกล้ๆ

NFC ถูกพัฒนาขึ้นโดย Sony และ NXP โดยใช้คลื่นความถี่ 13.56MHz. บนพื้นฐานมาตรฐาน ISO 14443 (Philips MIFARE and Sony’s FeliCa) ปัจจุบันบริษัททั้งสองได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ลิตและพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่ จัดตั้งเป็น NFC Forum เพื่อให้เกิดการใช้งานในรูปแบบต่างๆมากขึ้น

ในระยะเริ่มแรกมีบริษัทโทรศัพท์มือถือชั้นนำของโลกประกาศนำเทคโนโลยีนี้มา ใช้กับโทรศัพท์มือถือแล้ว เช่น Nokia, Samsung, Motorola เป็นต้น การประยุกต์ใช้งานส่วนใหญ่มักนำ NFC มาใช้กับการชำระเงินที่ต้องการความรวดเร็วและมีมูลค่าไม่สูง ซึ่งจะทำให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถใช้เพื่อการชำระเงิน โดยวิธีการแตะบนเครื่องอ่าน/ชำระเงิน เช่น การให้บริการในร้านอาหารจานด่วน หรือร้านขายสินค้า ระบบการซื้อขายตั๋ว และระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ peer-to-peer เช่น เพลง เกม และรูปภาพ การชำระเงินค่าโดยสารในระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น การขำระเงินแบบไร้สัมผัสนี้ก่อให้เกิดการชำระเงินที่ง่ายและรวดเร็ว ลดการเข้าคิวชำระเงินในร้านค้า,ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อต่างๆ

การจ่ายค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสดหรือบัตรเครดิต โดยการติดตั้งชิปเข้าไปในเครื่องโทรศัพท์เพื่อใช้ในการส่งสัญญาณติดต่อใน ระยะสั้นๆ เพียงไม่กี่เซนติเมตร เมื่อนำโทรศัพท์ไปสัมผัสหรือเข้าใกล้เครื่องรับสัญญาณ เช่น เครื่องขายสินค้า ซื้อตั๋วรถไฟ ชิปก็จะบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้าและเรียกเก็บค่าบริการในบิลค่าโทรศัพท์ หรือแล้วแต่กำหนด รวมถึงสามารถส่งผ่านข้อมูลไปยังโทรศัพท์ที่ติดตั้งระบบ NFC ได้เช่นกัน

Nicd

ประเภทแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟโดยใช้ไฮดรอกไซนิกเกิลออกไซด์และแคดเมียม โลหะเป็นขั้วไฟฟ้า

Night Mode

ฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ในกล้องดิจิทัลทั่วไปและกล้องบนมือถือ มีไว้เพื่อการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือในที่มือโดยเฉพาะ เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้ภาพสว่างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติกว่าการใช้แฟลช ที่ทำให้สว่างเฉพาะฉากหน้าแต่ด้านหลังมืด แต่ฟังก์ชันนี้มีข้อเสียคือทำให้ความเร็วชัตเตอร์ลดลง จึงต้องทำมือให้นิ่งที่สุดเพื่อป้องกันภาพสั่น แต่ถ้าเป็นกล้องดิจิทัลทั่วไปก็ใช้ขาตั้งกล้องได้

NiMH

ประเภทของแบตเตอรี่แบบชาร์จ ขั้วบวกจะคล้ายกับ Nicd แต่ขั่วลบใช้โลหะผสมไฮโดเจนดูดซับแทนแคดเมียม มีความหนาแน่นของพลังงาน

NoR Memory

เป็นหน่วยความจำแฟลช มีเทคโนโลยีการจัดเก็บแบบไม่ระเหยที่ไม่ต้องใช้อานุภาพในการเก็บรักษา

Numeric Keypad

กลุ่มแป้นพิมพ์ที่มีตัวเลข และเครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณ จัดไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เรียงกันแบบเดียวกับเครื่องคิดเลข มักอยู่ทางด้านริมขวาของแผงแป้นอักขระ (keyboard) เพื่อ ความสะดวกรวดเร็วในการพิมพ์ ถ้าจะพิมพ์เฉพาะตัวเลข มีราว ๆ 10 - 20 แป้น การใช้แป้นใน กลุ่มนี้พิมพ์ตัวเลข จะต้องกดแป้น Num Lock ก่อน (ดู Num Lock) มิฉะนั้นจะใช้เป็นเหมือนแป้นลูกศร หรือพิมพ์ไม่ติดเลย หรืออาจเป็นสัญลักษณ์สั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำคำสั่งอื่น ๆ แทน

O2 Media Plus

โปรแกรม สำหรับการจัดการเรื่องมัลติมีเดียต่างๆ ใน O2 ด้วยการรวมฟังก์ชันบันเทิงอย่าง วิทยุFM ฟัง MP3 กล้องถ่ายภาพวิดีโอมาไว้ในเมนูเดียวกัน

O2 Phone Plus

โปรแกรม จัดการการโทร เช่น ทำให้โทรออกสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยเก็บข้อมูลเป็น IDD Perfix เพื่อใช้ฟังก์ชั่น Smart Dialing การเดาหมายเลข และแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ได้ในขณะที่กำลังโทรออกอีกทั้งยังป้องกัน (Block List) หมายเลขที่ไม่ต้องการรับสายได้ รวมทั้งยังจัดเก็บข้อความได้มากขึ้น

OEM

ย่อ มาจาก Original Equipment Manufacturer, บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ใส่ในเครื่องที่ผู้อื่นประกอบและขาย เพราะมีโรงงานประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงไม่กี่โรงที่ทำส่วนประกอบทั้ง หมดเอง แต่มักจะ OEM ชิ้นส่วนมาจากบริษัทหรือโรงงานอื่น

off-line

ไม่ ได้เชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายในขณะนั้น, ภาวะที่ไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ หรือไม่มีสิ่งใดรบกวนคอมพิวเตอร์จริง ๆ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อเหล่านั้นไม่พร้อมที่จะทำงาน

ข้อ แตกต่างระหว่าง off-line กับ unplugged เป็นดังนี้ ถ้าคุณดึงสายเคเบิลของเครื่องพิมพ์ออกแล้วเป็นการ unplugged แต่ถ้าเครื่องพิมพ์ยังคงเสียบอยู่ คุณอาจจะต้องเปิดเครื่องพิมพ์ให้ทำงาน (on-line) ยิ่งไปกว่านั้น คุณอาจจะต้องกดปุ่มบางปุ่มเพื่อบอกให้เครื่องพิมพ์เชื่อฟังคอมพิวเตอร์ นั่นก็เป็น “ การทำให้เครื่องทำงาน ” ด้วย

Ogg Vorbis

Ogg Vorbis เริ่มพัฒนาโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ชื่อว่า Xiph.Org Foundation ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะสร้างเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียบนอินเตอร์เน็ตที่เป็น ของส่วนรวมอย่างแท้จริง เราเริ่มจะเห็นเพลงแบบ Ogg Vorbis (นามสกุล .ogg) มากขึ้น ส่วน FLAC ก็เริ่มได้รับการยอมรับจากนักพัฒนา เหลือแต่ Theora กับ Speex ที่ยังอยู่ในช่วงตั้งไข่ ข้อดีของ Ogg Vorbis ที่ดีกว่า MP3 นอกไปจากราคาและลิขสิทธิ์คือขนาดไฟล์เพลงเดียวกัน ถ้าแปลงเป็น Ogg จะมีขนาดเล็กกว่า MP3 และเสียงดีกว่า สนับสนุนการทำ Streaming (ฟังเพลงออนไลน์ เหมือนกับ Real Player) ด้วยโปรแกรม IceCast

OK button

ใน GUI คือตัวอักษร OK ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ภายในกรอบสนทนาอีกทีหนึ่ง คุณใช้เมาส์ของคุณเพื่อคลิกที่สี่เหลี่ยมรอบ ๆ OK นั่นคือคุณ “ กด ” ปุ่มเพื่อยืนยันการทำงานหรือย้ายไปยังระดับถัดไปในโปรแกรม นอกจากนี้ยังคลิกปุ่ม OK ได้ด้วยการกด Enter ในกรอบสนทนาส่วนมากมักจะมีปุ่ม OK เสมอ

OLED

หน้า จอที่สามารถปล่อยแสงออกมาได้ด้วยตัวของมันเองโดยไม่ต้องอาศัยไฟ Backlight หรือหลอดไฟส่องสว่างเข้าช่วย มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว ประหยัดพลังงาน และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะนำไปใช้อย่างแพร่หลายกับมือถือที่จะผลิตออกมาใน อนาคต ในปัจจุบันผู้ผลิตมักจะนำจอภาพแบบ OLED มาทำเป็นจอภาพด้านนอกของโทรศัพท์มือถือแบบฝาพับ เนื่องจากประหยัดพลังงานในการแสดงผล สีสันสดใส และสามารถรองรับกับภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี

online

ออ นไลน์, คำนี้มักใช้กันอย่างกว้างขวาง เมื่อหมายถึงความสามารถใด ๆ ที่มีโดยตรงบนคอมพิวเตอร์ เช่น “ ระบบช่วยเหลือแบบออนไลน์ ” หรืองานที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำแทนวิธีการแบบดั้งเดิม, อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ หรือโมเด็ม ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงและพร้อมจะใช้งาน เมื่อคุณต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องพีซีและพร้อมที่จะพิมพ์ คุณจะเห็นว่าทั้งสองตัวเสียบปลั๊กไฟ เสียบต่อเข้าด้วยกันและเปิดเครื่องทั้งคู่ กระนั้นก็ตามจะไม่ใช่ออนไลน์จนกว่าคุณจะกดปุ่มพิเศษบนเครื่องพิมพ์ให้ทำงาน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าคำนี้หมายถึง “no earplugs”

ใน เรื่องการสื่อสาร หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปผ่านทางเครือ ข่ายหรือโมเด็ม เช่น “ การเชื่อมต่อ ” ไปยังผู้ให้บริการโมเด็ม ซึ่งอาจจะเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือแม้แต่ BBS ในแต่ละพื้นที่ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ โมเด็ม และซอฟต์แวร์ของคุณจะทำงานทั้งหมด คุณก็จะยังไม่ได้ออนไลน์จนกว่าจะต่อเข้าไปยังผู้ให้บริการเหล่านี้ได้ ระบบดังกล่าวนี้บางระบบเรียกว่า ผู้ให้บริการออนไลน์

Online service

การให้บริการแบบออนไลน์ผ่านทางโมเด็ม บริการที่มีให้พอจะแบ่งออกได้เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 4 กลุ่มด้วยกัน คือ

- Commercial services เช่น America Online, CompuServe และ Prodigy ผู้ให้บริการเหล่านี้จะเก็บค่าบริการสมาชิกเป็นรายเดือน โดยเข้าไปใช้งานอภิปราย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดซอฟต์แวร์ และการประชุมแบบออนไลน์ สำหรับผู้ให้บริการรายใหญ่ ๆ เช่น America Online และ CompuServe จะให้ซอฟต์แวร์ฟรีติดตั้งพีซีให้คุณเข้าไปใช้บริการ ขณะที่ผู้ใช้บริการของ Genie และ Delphi ต้องหาซอฟต์แวร์สื่อสารมาใช้เอง

- Internet เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมทั่วโลก มักจะอยู่ตามหน่วยงานรัฐบาล และสถาบันการศึกษา เครื่องพีซีที่บ้านไม่อาจจะเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายนัก และใช้ยากเสียด้วย แต่มีข้อมูลอันเป็นประโยชน์อยู่มากมาย ปัญหาหลักของผู้ใช้ขาจรคือ ไม่มีรายการของที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตทั้งหมด

- Special Database ฐานข้อมูลเฉพาะนี้มีเป้าหมายให้นักวิจัยเข้าไปใช้ข้อมูลผ่านทางผู้ให้บริการ ออนไลน์ได้ เช่น Dow Jones News/Retrieval สำหรับข้อมูลธุรกิจ และ Lexis and Nexis ที่เป็นข้อมูลทางกฎหมายและที่เก็บข่าว

- Local Bulletin Boards, BBS ขนาดเล็กในท้องถิ่นมีอยู่มากมาย มักจะอยู่ที่บ้านส่วนตัว เป็นกลุ่มผู้ใช้พีซีหรือโรงเรียนภายในท้องถิ่นนั้น, BBS บางแห่งมีห้องสมุดซอฟต์แวร์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมแบบข้อมูลที่มีได้ในสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ภายใน ท้องถิ่น หรือถามกลุ่มผู้ใช้พีซี

Open Source

โอ เพนซอร์ส, ลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ผู้เขียนโปรแกรมเปิดเผยซอร์สโค้ด ให้นักพัฒนาหรือผู้ใช้ได้ทราบ ซึ่งเป็นการให้สิทธิ์เสรีแก่ผู้ที่จะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกัน ในลักษณะของสังคมซอฟต์แวร์โดยโปรแกรมที่อยู่กันคนละมุมโลกอาจจะได้ร่วมกัน วิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป และการใช้งานโอเพนซอร์สมา ทดแทนซอฟต์แวร์ที่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์นี้ จะช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ได้มากด้วย ที่นิยมมากที่สุดก็คือระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ที่ได้พัฒนามาใช้ทดแทนวินโดวส์

operating system

ใช้ คำย่อว่า OS, ระบบปฏิบัติการ, ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้ จัดการระบบแฟ้มข้อมูล จัดการหน่วยความจำ จัดการทรัพยากรของระบบ เช่น หน่วยความจำ เวลาในการใช้โปรเซสเซอร์ ที่ว่างบนดิสก์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ โมเด็ม และมอนิเตอร์ เป็นต้น

โปรแกรม ระบบงานทุกโปรแกรม ใช้ระบบปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้ตามต้องการ ระบบปฏิบัติการเป็นโปรแกรมแรกที่บรรจุเข้าไปในคอมพิวเตอร์ตอนเปิดเครื่อง และจะอยู่ในหน่วยความจำตลอดเวลา ระบบปฏิบัติการที่มีใช้กันทั่วไป เช่น ดอสซิสเต็ม 7 สำหรับเครื่องแมคอินทอช โอเอส/ทู และยูนิกซ์ (วินโดวส์รุ่นก่อนหน้าวินโดวส์ 95 ไม่ได้เป็นระบบปฏิบัติการเพราะทำงานอยู่บนดอส)

operator

ตัว ปฏิบัติการ, เครื่องหมายแทนการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ มักเขียนกันไว้ภายในซอฟต์แวร์ หรือภาษาโปรแกรม ได้แก่ + (บวก), - (ลบ), * (คูณ), / (หาร)

นอกจากตัวปฏิบัติการทาง คณิตศาสตร์เหล่านี้แล้ว ยังมีตัวปฏิบัติการอื่น ๆ อีกหลายประเภท เช่น ตัวปฏิบัติการความสัมพันธ์ มีไว้สำหรับทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่าง ๆ ได้แก่ < (น้อยกว่า), > (มากกว่า), = (เท่ากับ), <= (น้อยกว่าหรือเท่ากับ), >= (มากกว่าหรือเท่ากับ), <> (ไม่เท่ากัน)

optical

โดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงแสงหรือภาพ เช่น เมื่อคุณมีภาพลวงตา หมายความว่าคุณจะเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ที่นั่น

Optical Zoom

เป็น การซูมภาพจากเลนส์กล้อง ด้วยหลักการเดียวกับกล้องฟิล์ม แต่มีใช้ในกล้องโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเท่านั้น โดยคุณภาพของภาพถ่ายที่ได้จะดีกว่าการซูมแบบ Digital Zoom

optimize

การ ปรับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสม เพื่อนำมาให้บริการแก่ผู้ใช้ด้วยความสามารถสูงสุด เป้าหมายคือทำให้เครื่องทำงานให้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และรวมไปถึงส่วนที่สับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ออก

option

ออปชัน, ตัวเลือก, ค่าตัวเลือกเพื่อให้เครื่องทำงานตามค่าที่กำหนด

OS

ย่อมาจาก Operating System, ระบบปฏิบัติการ, ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่จัดการทรัพยากรของระบบ (ดูที่ Operating System)

OS/2

ย่อ มาจาก Operating System/2, ระบบปฏิบัติการ 32 บิต ที่ทำได้หลายงานพร้อมกันบนไมโครโปรเซสเซอร์อินเทล 80386 ขึ้นไป แต่เดิมมาจากการร่วมพัฒนาระหว่างไมโครซอฟท์และไอบีเอ็มต่อเนื่องมาจากดอส โดยจะใช้เป็นปฏิบัติการตัวต่อไปที่จะเข้ามาแทนที่ดอส ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาวินโดวส์ขึ้นมาขณะรอให้โอเอส/ทูพร้อม แต่ไมโครซอฟท์หันไปใช้วินโดวส์โดยจัดวางทรัพยากรที่สำคัญไว้เบื้องหลังความ ก้าวหน้าของวินโดวส์ 3.0 ขณะที่ไอบีเอ็มถูกปล่อยให้พัฒนาโอเอส/ทูต่อไป จนกระทั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 1992 ได้ออกโอเอส/ทู 2.0 มาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นความสำเร็จทางเทคนิคที่สำคัญ โดยได้รับรางวัลเกียรติยศอุตสาหกรรมหลายรางวัล โอเอส/ทูได้ออกรุ่นต่าง ๆ มา ได้แก่ OS/2 2.0, OS/2 2.2, OS/2 for Windows, OS/2 Warp Connect

เมื่อ เริ่มเปิดตัว มีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพียงไม่กี่รายที่หันมาเขียนระบบงานสำหรับโอเอส/ทู ในปัจจุบันไอบีเอ็มพยายามที่จะเชื้อเชิญผู้ใช้งานมากมายให้หันมาใช้โอเอส/ทู รุ่นใหม่และดีกว่า โดยเฉพาะที่ใช้งานได้กับไมโครซอฟต์และวินโดวส์ด้วย ปัญหาเดียวของโอเอส/ทูคือ ยังคงไม่มีซอฟต์แวร์เฉพาะที่ใช้กับโอเอส/ทู

OTA

เป็นการส่งข้อความ Ringtone, Logo, หรือ Screen Saver ต่าง ๆ ด้วยระบบ SMS แต่บริการ OTA นี้เป็นฟังก์ชันหนึ่งของบริการ Smart Messaging ของ Nokia ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยมี 2 แบบหลัก ๆ คือ ส่งแบบ Personal ต่อ Personal และ Network ต่อ Personal

output

เอาต์พุ ต , ส่งออก , สิ่งนำออก , สิ่งที่คอมพิวเตอร์แยกออกมาหลังจากที่คุณป้อนข้อมูลเข้าไป ผลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบของตัวอักขระบนจอภาพ เสียงจากลำโพง ออกมาทางเครื่องพิมพ์ เขียนลงดิสก์หรือเทป หรือส่งผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง

output device

อุปกรณ์แสดงผล เช่น เครื่องพิมพ์ จอภาพ เป็นต้น

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther