หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

QCIF

คือขนาดของไฟล์วิดีโอที่ 176x144 พิกเซล หรือ 1 ใน 4 ของแบบ CIF โดยใช้มาตรฐานการบีบอัด K.261 จาก ITU (International Telecom Union) เช่นเดียวกัน ในการทำวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ที่ความเร็ว 30 เฟรมต่อวินาที

Quad Band

หมายถึงโทรศัพท์มือถือที่สามารรองรับคลื่นความถี่ได้ 4 ระบบสัญญาณ คือ 850 MHz , 900 MHz , 1800 MHz และ 1900 MHz ซึ่ง GSM 850/1900เป็นคลื่นความถี่ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศละตินอเม ริกาส่วน GSM 900/1800 เป็นคลื่นความถี่ที่ใช้ในแถบยุโรปและเอเชีย (ดูที่ Dualband , Triband)

QVGA

ขนาดหน้าจอ 320x240 เป็นรุ่นที่ใช้ในโทรศัพท์ขนาดเล็ก

QWERTY keyboard

ชื่อที่ใช้กันทั่วไปกับแบบของแป้นพิมพ์มาตรฐานทั้งของเครื่องพิมพ์ดีดและ คอมพิวเตอร์ ชื่อนี้เกิดจากการผสมกันระหว่างตัวพยัญชนะบนปุ่มในแถวที่ 3 หรือแถวบนซ้ายสุดของแป้นที่เป็นตัวพยัญชนะจำนวน 6 ปุ่มแรกบนแป้นพิมพ์

R-UIM

คือ SIM Card ของระบบ CDMA มีขนาดเท่ากันกับ SIM Card ของระบบ GSM ซึ่ง R-UIM บางชนิดที่เป็น dual-mode สามารถที่จะใช้ได้ทั้งระบบ GSM และ CDMA โดยจะ roaming ข้ามระบบได้ด้วยการใช้ในเครื่องโทรศัพท์ที่เป็น multi-mode

RA

เป็นไฟล์เสียงสำหรับใช้กับโปรแกรม Real Player โดยเฉพาะ มีพื้นฐานมาจากไฟล์ Wave แต่ถูกบีบอัดให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลเสียงทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก

RAM

ย่อมาจาก Random access Memory, แรม , หน่วยความจำชนิดหนึ่งในคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนอ่านได้ , คำว่า random คือ อ่านเขียนข้อมูลจากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องอ่านทุกส่วนของหน่วยความจำเพื่อหาตำแหน่งดังกล่าว แรมโดยทั่วไปหมายถึง หน่วยความจำภายในคอมพิวเตอร์ที่มีไมโครชิปเตรียมไว้ให้ มักเป็นหน่วยความจำหลัก มีหน่วยเป็นกิโลไบต์หรือเมกะไบต์ , แรมเป็นพื้นที่หน่วยความจำชั่วคราวที่ทำงานได้เร็ว แต่ข้อมูลโปรแกรมและระบบปฏิบัติการจะอยู่จนกว่าจะจัดเก็บ บันทึก หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดูที่ ROM และ WORM)

RAM disk

ส่วน หนึ่งของหน่วยความจำภายในคอมพิวเตอร์ (RAM) ที่ถูกปรับสภาพให้ทำงานเป็นดิสก์โดยดีไวซ์ไดรเวอร์พิเศษ แรมดิสก์ใช้งานเช่นเดียวกับดิสก์ทั่วไปเพื่อเก็บและดึงแฟ้มมาใช้งาน แต่แรมดิสก์ทำงานได้เร็วกว่าดิสก์มาตรฐานทั่วไปมาก เพราะว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดและเคลื่อนย้ายไม่ได้ ข้อเสียที่มีอยู่ คือที่เก็บบนแรมดิสก์จะหายไปเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงต้องบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในดิสก์จริง ๆ ก่อน แรมดิสก์มีประโยชน์ในการเก็บโปรแกรมบางโปรแกรมที่ใช้ดิสก์มาก เพราะว่าแรมไดรฟ์ทำงานได้เร็วกว่าดิสก์ปกติ หมายความว่าเหลือแรมให้โปรแกรมใช้น้อยลง แรมดิสก์เรียกอีกอย่างว่า virtual drive

random-access memory

(ดูที่ RAM)

RBDS

วิทยุกระจายเสียงระบบข้อมูล อาศัยเทคโนโลยีดิจิตอล ทำให้สถานีวิทยุสามารถส่งข้อมูลถึงผู้ฟังผ่านอุปกรณ์เครื่องรับที่เรียกว่า Smart Radio Receivers ได้

RDS

โปรแกรม แสดงรายละเอียดข้อมูลในการฟังรายการวิทยุ โดยแสดงเป็นข้อความ เช่น ข้อมูลข่าวในขณะนั้น ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ใช้งานผ่านเครือข่าย GPRS, EDGE ของระบบเครือข่าย

read-only

อ่านอย่าง เดียว , ชนิดของสื่อที่อ่านข้อมูลได้ แต่เขียนลงไปไม่ได้ ดิสก์แบบซีดีรอมเป็นสื่อแบบอ่านอย่างเดียว เช่น เครื่องเล่นจากจานเสียง คุณจะอ่าน (เล่น ) ได้ แต่เขียนกลับ (บันทึก ) ลงไปไม่ได้ นอกจากนี้ยังใช้เป็นแอตทริบิวต์หนึ่งของแฟ้มบนดอสอีกด้วย ซึ่งทำให้แฟ้มหรือชุดข้อมูลอ่านได้เพียงอย่างเดียว โดยจะไปแก้ไขและลบทิ้งไม่ได้เลย เช่น แฟ้มระบบปฏิบัติการที่จะออกแบบให้เป็นแฟ้มอ่านอย่างเดียว เพื่อกันไม่ให้ถูกลบทิ้งไปโดยไม่ได้ตั้งใจ

read-only memory

ใช้คำย่อว่า ROM, หน่วยความจำที่อ่านอย่างเดียว , หน่วยจัดเก็บเอกสาร สามารถอ่านได้ แต่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ (ดูที่ ROM)

README

อ่าน ฉันเถอะ , ชื่อแฟ้มข้อความที่เก็บข้อมูลที่ตรงกับโปรแกรมที่สุด เช่น การเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเพิ่มเติมล่าสุดและคำอธิบายข้อผิด พลาดที่ยังไม่ได้แก้ไขก่อนผลิตภัณฑ์นี้จะออกมาวางจำหน่าย เมื่อโปรแกรมไม่ตรงกับเอกสาร ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จึงหันมาใช้แฟ้ม README เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น แฟ้ม README เป็นข้อความล้วน ๆ ซึ่งอ่านด้วยเอดิเตอร์ข้อความหรือเวิร์ดโปรเซสเซอร์ชนิดใดก็ได้ แฟ้มดังกล่าวนี้มีชื่อแตกต่างกันไป เช่น READ.ME, README, TXT และ README.DOC เป็นต้น

Realplayer

เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับดูหนัง ฟังเพลง มัลติมีเดียต่าง ๆ จากการแพร่ภาพทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีนามสกุลเป็น .ram ถ้าคอมพิวเตอร์ของใครยังไม่มี RealPlayer ก็ให้จัดการหามาติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยเสียก่อน แต่ส่วนใหญ่ทางเว็บไซต์นั้นได้จัดเตรียมลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้แล้ว

realtime

หน่วย ของเวลาตามเวลาจริงที่ผ่านไป ไม่ใช่หน่วยของเวลาในคอมพิวเตอร์ เหตุการณ์ในคอมพิวเตอร์แบบ realtime วัดกันได้ด้วยอุปกรณ์บอกเวลาปกติ การทำงานของคอมพิวเตอร์ส่วนมากวัดช่วงเวลาที่ผ่านไปตามเวลาการะประมวลผลของ คอมพิวเตอร์หรือระบบที่ไม่เป็นจริง หรือจำลองตัวเป็นเวลาที่เร็วกว่าปกติ หรือช้ากว่าปกติเพื่อทำการทดลอง , เวลาจริง เป็นการเน้นการทำงานแบบโต้ตอบกันโดยตรงในขณะนั้น เช่น realtime online

reboot

รี บูต , การปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ การเปิดคอมพิวเตอร์ เรียกว่า booting หรือ booting up การปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่นี้ทำได้ 2 วิธีคือ โคลต์บูต (cold boot) ได้แก่ การปิดเครื่องสักครู่หนึ่งแล้วเปิดใหม่ และวอร์มบูต (warm boot) ได้แก่ กดปุ่ม Ctrl-Alt-Del บนคีย์บอร์ดพร้อมกัน หรือกดปุ่มรีเซตที่ตัวเครื่อง ตามปกติแล้วมักทำวอร์มบูต แต่บางครั้งต้องทำโคลด์บูตเพื่อล้างหน่วยความจำทิ้งไปทั้งหมด วอร์มบูตจะทำงานได้เร็วกว่าโคลด์บูต

record

(คำนาม ) หน่วยข้อมูลแต่ละหน่วยในฐานข้อมูล เรคอร์ดประกอบด้วยฟิลด์ตั้งแต่ 1 ฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจริงที่เก็บอยู่ ฟิลด์ต่าง ๆ ผสมกันเพื่อสร้างเรคอร์ดเช่นเดียวกับการเติมช่องว่างลงในแผ่นกระดาษ ซึ่งช่องว่างคือฟิลด์ และแผ่นกระดาษคือเรคอร์ด ในโมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เรคอร์ดเทียบเท่ากับแถว และทุกแถวมีโครงสร้างฟิลด์เดียวกัน

(คำกริยา ) การเขียนข้อมูล มักใช้กับการบันทึกข้อมูลเสียงและเก็บลงในแฟ้มคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนดิสก์ ตามปกติและคำว่า “ เขียน ” ใช้เมื่อบันทึกข้อมูลลงในดิสก์หรือหน่วยความจำ

register

รี จีสเตอร์ , ที่เก็บขนาดเล็ก ๆ อยู่ในไมโครโปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ รีจีสเตอร์เป็นแถวหรือกลุ่มของฟลิปฟลอป (flip-flop; หน่วยจัดเก็บแบบฐานสอง ) ที่เก็บบิตของข้อมูลเพื่อนำมาให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ในระดับล่าง สุด (ดูที่ assembly language, bit, flip flop และ word)

Registry

รีจีสตรี , ส่วนที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบปฏิบัติการของวินโดวส์ 95/98, NT, Windows Me ไปจนถึง Windows XP

reinstall

กระบวนการติดตั้งใหม่อีกครั้ง อันเนื่องมาจากมีความผิดปกติเกิดขึ้น

remote

รีโมต , ระยะไกล , คอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลเป็นเครื่องที่เชื่อมต่อเข้าไปยังเครือข่ายจากระยะไกลออกไป

Resistive Touchscreen

เทคโนโลยีมัลติทัช เป็นหน้าจอแบบสัมผัส เป็นจอที่มีลักษณะนิ่ม เหมาะกับการใช้งานประเภทต่างๆ ได้กว้างขวาง

resolution

ความ ละเอียด , วิธีการวัดความชัดเจนของภาพ ความละเอียดนี้เกี่ยวข้องกับจำนวนจุดของพิกเซลต่อนิ้วบนจอภาพ หรือจำนวนจุดต่อนิ้วที่เครื่องพิมพ์เลเซอร์พิมพ์ออกมาได้ ซึ่งบอกความชัดเจนและความคมของภาพ เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์บางเครื่อง พิมพ์ได้ที่ความละเอียด 300 จุดต่อนิ้ว (dpi) เครื่องพิมพ์ความละเอียดสูงจะแสดงผลได้ตั้งแต่ 600 ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ความละเอียดของส่วนแสดงผลกราฟิกวัดตามแนวนอนและแนวตั้ง ความละเอียด 320 x 200 บอกว่าใช้จุดขนาดใหญ่สร้างภาพ ขณะที่ความละเอียด 1,240 x 800 หมายถึงจุดที่มีขนาดเล็กกว่าและภาพที่ละเอียดกว่า ตาเปล่าจะเห็นจุดในความละเอียดที่ต่ำว่า 600 จุดต่อนิ้ว แต่เครื่องพิมพ์แบบ 300 จุดต่อนิ้ว ก็ถือว่ามีความละเอียดที่ใช้ได้กับความต้องการสำหรับการพิมพ์ส่วนใหญ่

ความละเอียดของส่วนแสดงผลภาพสีนั้น จะขึ้นกับจำนวนสีที่แสดงได้ในแต่ละครั้งด้วย เช่น ภาพที่มีความละเอียดต่ำจะแสดงผลได้ครั้งละไม่กี่ร้อยสี ซึ่งเป็นการลวงตาของภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า แต่นั่นเป็นเพียงเพราะว่าตาถูกหลอกล่อด้วยสีต่าง ๆ มากมาย ภาพที่มีความละเอียดสูงมักจะมีสีน้อยกว่า (เกมคอมพิวเตอร์ส่วนมากใช้ความละเอียดระดับกลาง ) ความละเอียดมักจะย่อจากคำว่า resolution เป็น res เช่น high res หรือ low res เพื่อบกความละเอียดสูงหรือต่ำ (ดูที่ pixel)

resource

ทรัพยากร , คอมพิวเตอร์ก็มีทรัพยากรเหมือนกัน ได้แก่ หน่วยความจำดิสก์เก็บข้อมูล เครื่องพิมพ์ มอนิเตอร์ เป็นต้น ในวินโดวส์และบนเครือข่าย คุณมักจะต้องการดูทรัพยากรของคุณที่ใกล้จะหมด ในสภาวะของการเขียนโปรแกรม สิ่งของบางอย่าง เช่น กรอบสนทนา บิตแมป และฟอนต์ ถือเป็นทรัพยากรด้วย และโปรแกรมหลายโปรแกรมนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องแก้ไขภายในโปรแกรม

restart

รีสตาร์ท , เริ่มทำต่อ , เริ่มทำงานใหม่ , เริ่มดำเนินการใหม่

restore

(คำกริยา ) การนำกลับคืน , การหลับไปสู่สภาวะปกติ , การคัดสำเนาแฟ้มจากที่เก็บหรือที่เก็บสำรองหรือเทปไปยังที่เดิมบนฮาร์ดดิสก์ , การนำกลับคืนเป็นการทำงานที่ตรงข้างกับการเก็บสำรอง มักจะทำเมื่อเกิดสิ่งที่เลวร้ายขึ้น เช่น หลังจากข้อมูลเสียหายไปแล้ว เป็นการนำแฟ้มกลับมาใหม่จากดิสก์ที่เก็บสำรองไว้ล่าสุด หรือถ้าลบแฟ้มไป จะต้องนำแฟ้มกลับมาจากดิสก์ที่เก็บสำรองไว้ แต่สิ่งที่กล่าวมานี้จะทำไม่ได้หากผู้ใช้ไม่เก็บสำรองบ่อย ๆ , ใน GUI คือ การนำช่องหน้าต่างกลับมาอยู่ในขนาดเดิมหลังจากที่ขยายใหญ่สุดไปแล้ว ทำได้ด้วยการคลิกบนส่วนชี้ลงของลูกศรคู่ที่มุมขวาบนของช่องหน้าต่าง หรือใช้คำสั่ง Restore ที่เมนู Control

RIM

บริษัท รีเสิร์ชอินโมชัน จำกัด (Research In Motion Limited (RIM)) (TSX: RIM, NASDAQ: RIMM) เป็นบริษัทผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญระบบไร้สายของแคนาดา เป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้พัฒนาสมาร์ตโฟน BlackBerry

Ringback Tone

คือบริการเสียงเพลงระหว่างรอรับสาย จากเดิมเวลาโทรมาหาเพื่อนขณะรอเพื่อนรับสายอยู่เราจะได้ยินเป็นเสียง "ตู้ด...ตู้ด" ซึ่งหมายถึง
สัญญาณสายว่าง แต่ถ้าเพื่อนเราใช้บริการ Ringback Tone เสียงที่เราได้ยินจะเป็นเสียงเพลงที่เพื่อนเราเลือกไว้ ซึ่งแต่ละโอเปอเรเตอร์
จะใช้ชื่อในการเรียกแตกต่างกันไป เช่น AIS เรียกว่า Calling Melody

Ringer ID

เป็นเสียงเรียกเฉพาะตัว หรือเสียงเรียกตามชื่อที่ตั้งไว้ โดยผู้ใช้โทรศัพท์จะกำหนดโทนเสียงที่เจาะจงลงไปสำหรับรายชื่อในสมุด
โทรศัพท์ ซึ่งทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์ทราบว่าใครโทรเข้ามา โดยการแยกแยะจากเสียงเรียกเข้า

Ringing Profile

เป็นฟังก์ชั่นช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับรูปแบบที่ต่างกัน

Ringtone

เสียงที่สร้างขึ้นจากโทรศัพท์ โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่ามีสายเข้าหรือได้รับข้อความ หรืออาจหมายถึงเสียงบนโทรศัพท์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้

RM

ไฟลืมัลติมีเดียที่ถูกสร้างขึ้นจาก Real Producer เพื่อใช้แสดงสำหรับ Realplayer โดยจะมี 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ Real Audio ใช้นามสกุล .ra สำหรับไฟล์ข้อมูลเสียง, Real Video ใช้นามสกุล .rv สำหรับไฟล์ข้อมูลวิดีโอ (ไม่รวมเสียง), Real Media ใช้นามสกุล .rm สำหรับไฟล์ข้อมูลวิดีโอและข้อมูลเสียง โดย RM นี้เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอผ่านอินเทอร์เน็ต และก็จำเป็นต้องใช้ Real Player ในการเปิดชมเท่านั้น

roaming

โรม มิ่ง , การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ต่างท้องถิ่น โดย ISP รายนั้นมีโหนดให้บริการในพื้นที่อื่น เช่น นักท่องเที่ยวสามารถใช้อินเทอร์เน็ตต่างประเทศได้ เพียงหมุนโทรศัพท์ในพื้นที่นั้น และเสียค่าบริการในราคาโทรศัพท์ท้องถิ่น

ROM

ย่อ มาจาก Read-Only Memory, รอมเป็นหน่วยความจำชนิดหนึ่งที่อ่านข้อมูลออกมาได้แต่เขียนไม่ได้ ทำมาจากสารกึ่งตัวนำเพื่อเก็บข้อมูลอย่างถาวรแบะไม่หายไปเมื่อไม่มีพลังงาน มาเลี้ยง เช่น ซีดีเป็นสื่อประเภทรอม รอมมักใช้เพื่อพูดถึงชิปภายในคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลพื้นฐานสำหรับ คอมพิวเตอร์ไว้อย่างถาวร เช่น ไบออสในพีซี และในคอมพิวเตอร์แบบโยกย้ายได้มักใช้เก็บโปรแกรมหรือแม้แต่ระบบปฏิบัติการ (ดูที่ RAM)

root directory

ได แรกทอรีแรกและไดแรกทอรีเดียวเท่านั้น ไดแรกทอรีนี้ไม่มีความสำคัญจนกว่าคุณจะมีไดแรกทอรีย่อยและโครงสร้างดิสก์แบบ ต้นไม้ จากนั้นไดแรกทอรีอื่น ๆ เช่น ไดแรกทอรีย่อยจะแตกกิ่งก้านออกมาจากรากคล้ายต้นไม้ เครื่องหมายแทนไดแรกทอรีรากบนดอสคือ ขณะที่บนยูนิกซ์คือ / ดังนั้นคุณจะย้ายไปยังไดแรกทอรีรากได้โดยใช้คำสั่ง CD บนดอส หรือ cd/ บนยูนิกซ์เพียงคำสั่งเดียว

ไดแรกทอรีรากนี้สร้างขึ้นมาด้วยคำสั่ง FORMAT และจะเก็บแฟ้มได้เช่นเดียวกับไดแรกทอรีอื่น ๆ คงเป็นการใช้งานอย่างฉลาดหากจะเก็บแฟ้มไว้บนไดแรกทอรีรากน้อย ๆ เพราะดอสจะมีจำนวนแฟ้มหรือไดแรกทอรีจำกัดบนไดแรกทอรีราก นอกจากนี้คุณยังลบไดแรกทอรีนี้ไม่ได้ด้วย (ดูที่ directory)

RS-232, RS-232-C

ย่อ มาจาก Recommended Standard-232, และคำว่า C แทนรุ่นที่ 3 ของมาตรฐาน , คำนี้ไม่ใช่หมายเลขส่วนประกอบของวิทยุสื่อสารสมัครเล่น แต่เป็นวิธีการรับส่งข้อมูลมาตรฐานผ่านสายอนุกรม และใช้กับโมเด็ม เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อนุกรมอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอีกมากมาย ดังนี้

RS-232 เป็นมาตรฐานของ Electrical Industries Association ในเรื่องราวสื่อสารแบบไม่ประสานจังหวะ มาตรฐานนี้ได้กำหนดสายต่อ ช่วงเวลาและการส่งสัญญาณที่ใช้ระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยใช้สายเชื่อมต่อ DB แบบ 25 และ 9 เข็ม

RS-232 ใช้กับการสื่อสารแบบไม่ประสานจังหวะระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่อพ่วง ความยาวของสายมากที่สุดคือ 50 ฟุต แต่จะขยายให้เกินกว่านี้ได้โดยใช้สายที่มีคุณภาพดีมาก ไลน์ไดรเวอร์เพื่อกระตุ้นสัญญาณหรือโมเด็มแบบ short-haul

RS-232-C, คำว่า C แทนรุ่นที่ 3 ของมาตรฐาน ซึ่ง RS-232-C นี้ทำงานได้เหมือนกับมาตรฐาน CCITT V.24 (ดูที่ serial port)

RS-MMC

คือ การ์ดหน่วยความจำที่พัฒนาต่อมากจาก MMC โดยมีขนาดเล็กลงเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น และสามารถใช้งานร่วมกับตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ (Card reader) แบบเดิมได้ เพราะ Pin หรือหน้าสัมผัสมีขนาดเท่า MMC แบบเดิม และเมื่อหน่วยความจำมีขนาดเล็กลงจึงทำให้สามารถออกแบบโทรศัพท์ให้มีขนาดเล็ก ลงไปได้ด้วย (ดูที่ DV RS-MMC)

RSA

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประชากรซึ่งกำหนดโดยสำนักสำรวจสำมะโนประชากรของ USA

RSS reader

วิธีการอ่านข่าวแบบเดิมนั้นต้องไล่นั่งเปิดทีละเว็บ เหมือนกับไล่ซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านทีละฉบับ แต่วิธีแบบใหม่นี้จะคล้ายๆ กับทีวี คือ ให้เว็บไซด์ต่างๆ ส่งข่าวเข้ามาในเครื่องของเราอย่างอัตโนมัติโดยผ่านเครือข่าย GPRS หรือ EDGE

Rugged

การป้องกันข้อเสนอเพื่อคุ้มครองผู้ผลิต

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther