หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

S-DMB

เทคโนโลยีการกระจายสัญญาณมัลติมีเดียแบบดิจิทัลผ่านทางดาวเทียม ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูทีวีผ่านมือถือและอุปกรณ์พกพาอื่นๆ อาทิ เครื่องเล่นมัลติมีเดียพกพาได้ทุกที่ทุกเวลา

S60 User Interface

เป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับสมาร์ทโฟนที่รันอยู่บน ระบบปฏิบัติการ Symbian เป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อกับผู้ใช้

SAP

รายละเอียดการเข้าถึง SIM ซึ่งช่วยให้บลูทูธเข้าถึงข้อมูลของ SIM และจะแบ่งปันซิมการ์ดกับอุปกรณ์อื่นชนิดเดียวกัน

SAR

ค่าอัตราการดูดกลืนพลังงานของเนื้อเยื่อจากได้รับรังสีชนิด Radio frequency หรือตัวย่อคือ RF (รังสีอาร์เอฟ) โดยมีหน่วยเป็น วัตต์ต่อกิโลกรัม (W/kg

save

บันทึก , การเก็บข้อมูล (จากแรม ) ลงไปในอุปกรณ์จัดเก็บที่ถาวรมากกว่า เช่น ฟลอปปีดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์ โปรแกรมเกือบทุกโปรแกรมมีคำสั่ง Save ให้เก็บบันทึกงาน ดังนั้นจึงควรบันทึกงานบ่อย ๆ มิฉะนั้น ถ้าผู้ใช้พบกับปัญหาไฟดับหรือโปรแกรมผิดปกติอย่างรุนแรง งานทุกอย่างที่ทำมาจะหายไปหมด เนื่องจากเก็บไว้ในหน่วยความจำ ซึ่งจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อไฟดัง

save as

การ เก็บแฟ้มที่มีอยู่แล้วโดยใช้ชื่ออื่น คำสั่ง Save As บันทึกแฟ้มแต่ให้คุณเปลี่ยนชื่อแฟ้มใหม่ และอาจเปลี่ยนรูปแบบการเก็บบันทึกแฟ้มนั้นด้วย

scan

สแกน, การอ่านข้อความ ภาพ หรือ รหัสแท่ง (Barcode) เข้าไปในคอมพิวเตอร์โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า สแกนเนอร์ (Scanner), เป็นชื่อโปรแกรมที่ใช้ในการสแกนหาไวรัสในคอมพิวเตอร์

scanner

สแกนเนอร์ , อุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อความหรือภาพที่พิมพ์ไปแล้วมาเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์มี 2 ขนาด คือ flat-bed กับ hand-held สแกนเนอร์แบบ flat-bed จะอ่านได้ครั้งละหน้า ขณะที่สแกนเนอร์แบบ hand-held จะกวาดได้บริเวณกว้างประมาณ 4 นิ้ว อุปกรณ์ที่ใช้แสงเพื่อทำให้ภาพกลายเป็นสัญญาณดิจิตอล เช่น ภาพลายเส้นหรือภาพถ่าย เพื่อให้คุณรวมเข้าไปกับตัวหนังสือโดยใช้โปรแกรมจัดหน้ากระดาษหรือเดสก์ทอ ปพับลิชชิง หรือไปรวมกับภาพที่ได้จาก CAD

Screen Protection

จอสัมผัสขนาดใหญ่มีการเพิ่มความต้านทานรอยขีดข่วนและป้องกันการกระแทก

script

สคริปต์, ชุดคำสั่งที่เก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มเอสกี ซึ่งโปรแกรมประยุกต์นำไปใช้งาน, ตัวพิมพ์ซึ่งเป็นรูปแบบของลายมือเขียน, ไฟล์หรือเอกสารที่พิมพ์ที่เป็นสำเนาของข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอ

scroll

สกรอลล์, การเลื่อนข้อความหรือภาพตามแนวตั้งหรือแนวนอนบนจอภาพใน GUI เหมือนกับว่ามอนิเตอร์ของคุณเป็นช่วงเอาไว้ดูภาพใหญ่ ๆ ทีละนิด

SD

เป็นการ์ดหน่วยความจำถาวรพัฒนาโดยสมาคมเอสดีการ์ดสำหรับใช้กับอุปกรณ์พกพา มีปุ่มป้องกันการเขียนข้อมูลทับ และมีคุณสมบัติควบคุมสิทธิ์การใช้แบบดิจิตัล ขนาดมาตรฐานของเอสดีการ์ดคือ 32 มิลลิเมตร × 24 มิลลิเมตร × 2.1 มิลลิเมตร แต่สามารถลดความหนาให้เหลือ 1.4 มิลลิเมตร เท่ากับมัลติมีเดียการ์ดได้

SD Card

การ์ด หน่วยความจำประเภทหนึ่งที่มีขนาดหน้ากว้างเท่ากับ MMC แต่หนากว่า สามารถเลือกป้องกันการเขียนทับได้ ใช้หน่วยความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลเป็น x โดย 1x มีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลเท่ากับ 150k โดยส่วนมากจะใช้กับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่เน้นด้านมัลติมีเดีย

SDRAM

เป็น แรมในตระกูล DIMM ประเภท dynamic RAM โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้สัญญาณจากภายนอกมาควบคุม เพื่อให้สามารถทำงานไปพร้อม ๆ กับซีพียู ส่งผลให้ทำงานได้เร็วและเป็นที่นิยมใช้ในเมนบอร์ดรุ่นปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาแรมรุ่นใหม่ ๆ ขึ้นมาอีกก็คือ DDR SDRAM (Double Data Rate DRMA) และ DSDRAM (Double Speed DRAM)

search

ค้น หา, การตรวจสอบแฟ้มจากข้อมูลที่กำหนด เช่น คำ ตัวอักขระ หรือสัญลักษณ์ เป็นต้น เวิร์ดโปรเซสเซอร์มีขีดความสามารถค้นหาคำ ขณะที่ฐานข้อมูลมีโปรแกรมช่วยค้นหาเรคอร์ดที่ต้องการ

Secondary Camera

กล้องความละเอียด มักจะใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมทางวิดิโอ

security

ความปลอดภัย, สภาวะที่เป็นการปกป้องข้อมูลจากผู้บุกรุกที่ไม่พึงประสงค์

self-extracted archive

แฟ้มโปรแกรมซึ่งบรรจุแฟ้มที่ผ่านการบีบอัดไว้ในตัว เมื่อเรียกใช้แล้วจะคลายตัวเองออกมาเป็นแฟ้มต้นฉบับได้

Sen sors

ปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรืองปริมาณทางฟิสิกส์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิ เสียง แสง การสัมผัส เป็นต้น ปัจจุบันมีการนำระบบ sensor มาใช้บนโทรศัพท์มือถือ ในหลายรูปแบบ

serial port

พอร์ ตอนุกรม, พอร์ต (ตัวเชื่อมที่อยู่ด้านหลังเครื่องพีซี) ที่ให้ส่งข้อมูลได้ครั้งละ 1 บิต บางครั้งเรียกว่า พอร์ต RS-232 มีอยู่ 2 แบบคือ 1 เข็ม และ 25 เข็ม ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์ติดต่อได้กับโมเด็ม เครื่องพิมพ์ เมาส์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ

setting

โครงร่างของโปรแกรมที่ใช้กำหนดสิ่งต่าง ๆ บนจอภาพ เช่น สี ขนาดของช่องหน้าต่าง การใช้หน่วยความจำ เป็นต้น

setup

เซต อัป, การแก้ไขโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามวิธีที่ต้องการเพื่อให้ใช้งาน ครั้งแรกที่จัดเตรียมโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ คือเมื่อผู้ใช้ติดตั้งสิ่งเหล่านั้นแล้ว หลังจากนั้นจะเป็นการปรับแต่ง

sever

เซิร์ฟเวอร์, ตัวให้บริการ, คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมเครือข่ายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการแฟ้ม การพิมพ์ การสื่อสาร และงานบริการอื่น ๆ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในเครือข่ายทุกเครื่องจะต่อเข้ามาและขอใช้ดิสก์กับเครื่องพิมพ์ที่ เซิร์ฟเวอร์

ในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ตัวให้บริการจะใช้ระบบปฏิบัติการเครือข่ายพิเศษ แต่ถ้าเล็กกว่านั้น จะใช้ระบบปฏิบัติการที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลธรรมดา

shared memory

เทคนิค การสื่อสารระหว่างกระบวนการที่มีหลาย ๆ โปรแกรมเข้าใช้หน่วยความจำที่เดียวกันในระบบปฏิบัติการที่ทำได้หลายงานพร้อม กัน, semaphores หรือการจัดการแบบอื่น ๆ จะช่วยป้องกันไม่ให้ระบบงานชนกัน หรือพยายามแก้ไขข้อมูลเดียวกันในเวลาเดียวกัน

shareware

แชร์ แวร์, โปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้ใช้ทดลองใช้ก่อน, ซอฟต์แวร์ที่คุณคัดสำเนาหรือแจกจ่ายให้อย่างถูกกฎหมาย แต่ต้องจ่ายเงินหากใช้งานอยู่เป็นประจำ มีโปรแกรมแชร์แวร์มากมายที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกับซอฟต์แวร์ที่วางขาย แต่มีราคาถูกกว่ามาก เมื่อจ่ายเงินค่าแชร์แวร์ไปแล้ว คุณจะได้รับคู่มือเป็นเล่ม หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในกรณีเกิดปัญหา และคำเตือนสำหรับการปรับรุ่นในอนาคต ผู้ที่ต้องการใช้สามารถดึงแชร์แวร์มาได้จากบูลเลทินบอร์ดและผู้ให้บริการออ นไลน์มากมาย เช่น CompuServe นอกจากนี้ยังมีมาจากลุ่มผู้ใช้พีซีภายในท้องถิ่นด้วย

Shockwave

ระบบมัลติมีเดียทีพัฒนาโดยบริษัท แมคโคมีเดียที่อนุญาตให้เว็บเบราเซอร์สามารถแสดงภาพและเสียงแบบมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ตได้

shortcut key

ชอร์ตคัตคีย์, ปุ่มลัด, ปุ่มหรือลาย ๆ ปุ่มที่กดพร้อมกันเพื่อให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

รายการคำสั่งในเมนูบางคำสั่งมีปุ่มลัดให้ตรงไปยังรายการในเมนูนั้นทันที และกดได้ที่แป้นพิมพ์โดยตรงแทนการเปิดเมนูและเลือกคำสั่ง ปุ่มลัดนี้เป็นวิธีที่ผู้ใช้อันเชี่ยวชาญใช้เพื่อประหยัดเวลา สำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญหรือนาน ๆ ใช้ทีหนึ่งก็ใช้เมนูธรรมดาต่อไปได้

Shutter Speed, SV, S

ความ ไวชัตเตอร์ของกล้องถ่ายภาพ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่แสงจะตกกระทบกับฟิล์มหรือเซนเซอร์รับแสง ถ้าใช้เวลาในการตกกระทบมาก (ความไวชัตเตอร์ช้า) แสงก็เข้าไปมาก หากมากเกินไปจะทำให้ภาพมีความสว่างมากเกินไปหรือเรียกอีกอย่างว่า โอเวอร์ (Over) แต่หากใช้เวลาน้อย (ความไวชัตเตอร์สูง)แสงก็เข้าไปน้อย และถ้าแสงน้อยเกินไปภาพที่ได้ก็จะมืดหรืออันเดอร์ (Under) ก็ได้ ซึ่ง Shutter Speed จะทำงานสัมพันธ์กับรูรับแสง (Aperture) ของกล้องถ่ายภาพ

Side Keys

ปุ่มด้านข้างของโทรศัพท์มือถือจะอยู่ด้านข้างของโทรศัพท์

SIM

เกณฑ์ในการแสดงตัว หรือลักษณะเฉพาะของผู้ลงนาม ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างปลอดภัย ใช้พิสูจน์หรือระบุ ผู้ลงนาม บนระบบโทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ดสามารถย้ายได้ ระหว่างโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นๆ

Simlock

เป็นเทคนิคของการจำกัดของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้บริการจะจำกัดการใช้งานของโทรศัพท์

Single Band

โทรศัพท์ความถี่เดียวทำงานบนความถี่เดียว จะทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่ได้

SiRF Star III

คือ ซิปเซ็ตของระบบ GPS ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งมีความไวในการ รับสัญญาณและมีความแม่นยำสูงขึ้น สามารถนำทางได้โดยต่อเนื่องมากกว่าเดิม และกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน จึงช่วยให้ GPS รับสัญญาณบริเวณใต้ทางด่วนและในย่านที่มีตึกหนาแน่นก็สามารถทำได้แล้ว (ดูที่ GPS)

Skin

ลักษณะหน้าโปรแกรม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการเพื่อใช้กับซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ เพื่อปรับแต่งความสวยงามของผู้ใช้ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่มีสกิน หรือรูปแบบพื้นหลัง

Slimport

เป็นการใช้สายเคเบิลเส้นเดียวในการส่งมอบเสียงความละเอียดสูงและวิดิโอจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถืออื่นๆให้กับการแสดงผลภายนอก

slot

สล็อต, ช่องเสียบ, รูเล็ก ๆ ยาว ๆ ที่แผ่นวงจรเพิ่มเติมเสียบเข้าไปได้ อาจเรียกอีกอย่างว่า ช่องเสียบเพิ่ม อันที่จริงคำว่าช่องเสียบนี้เป็นคำที่ง่าย ผู้รู้เรียกช่องเสียบเหล่านี้ว่า บัส (bus) และอ้างถึงคำนี้ด้วยคำอื่น ๆ เช่น MCA, ISA, EISA และ NuBus (ดูที่ expansion card และ expansion slot)

SMAF

เป็นเทคโนโลยีของการพัฒนาไฟล์เสียงสำหรับอุปกรณ์พกพาอย่าง PDA และโทรศัพท์มือถือ พัฒนาโดย Yamaha Corporation ซึ่ง
มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดามาตรฐานไฟล์เสียงดนตรีต่าง ๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของเสียงที่แสดงออกมา การทีโทรศัพท์มือถือจะเล่น
ไฟล์เสียงแบบ SMAF ได้นั้นจะต้องใช้ชิปเซตของ Yamaha เท่านั้น เทคโนโลยี SMAF มีการใช้อย่างแพร่หลายในโทรศัพท์เคลือนที่
ยี่ห้อต่าง ๆ เช่น Samsung, Motorola, LG และอื่น ๆ ฟอร์แมตไฟล์มีนามสกุลเป็น .mmf

Smalltalk

ภาษา โปรแกรมเชิงวัตถุรุ่นแรกภาษาหนึ่งในโลก พัฒนาขึ้นมาที่ Xerox Palo Alto Research Center , การโต้ตอบกับ Smalltalk มีแนวคิดตรงกันกับการโต้ตอบแบบกราฟิกที่ใช้บนเครื่องแมคอินทอชและไมโครซอฟท์

smart card

สมาร์ท การ์ด, บัตรพลาสติกที่ชิปคอมพิวเตอร์ฝังอยู่ที่ตัวบัตร ซึ่งในชิปจะมีข้อมูลต่าง ๆ ของเจ้าของบัตร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญสำหรับควบคุมการใช้บัตรนี้เพื่อทำรายการ ซื้อขายต่างๆ

Smart Phone

คือโทรศัพท์ที่ไม่ได้เป็นแค่โทรศัพท์ที่ใว้ใช้โทรเข้า - ออกธรรมดา แต่ยังได้รวมความเป็นพีดีเอหรือคอมพิวเตอร์มือถือรวมเข้ามาอยู่ภายในตัวด้วย ทำให้เราสามารถใช้งานในส่วนของออร์แกไนเซอร์ เพื่อจดบันทึกรายการต่าง ๆ ได้สมบูรณ์แบบ อีกทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลก็สามารถทำได้หลากหลายขึ้น พร้อมกับโปรแกรมการใช้งานที่มากมายอีกด้วย

SMIL

เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ควบคุมการแสดงผลของสื่อมัลติมีเดียว่าแสดงอย่างไรและเมื่อไหร่ โดยสามารถกำหนดได้ทั้งรูปแบบและเวลา SMIL จะมีลักษณะเป็น text file เช่นเดียวกับ RAM file แต่ข้อมูลที่ระบุ อยู่ใน SMIL file นั้น จะมีทั้ง URL ของสื่อมัลติมีเดีย รูปแบบการแสดงผล ช่วงเวลาที่เริ่มแสดงและหยุดแสดง รวมทั้งมีความสามารถในการจัดการแสดงผลสื่อมัลติมีเดียสองแฟ้มหรือมากกว่าได้ในคราวเดียวกัน

smiley

สัญลักษณ์ที่ใช้สื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งมีลัษณะแตกต่างกันไป เช่น :-) หน้ายิ้ม หรือ :-(หน้าบึ้ง เป็นต้น

SMS

ย่อมาจาก Short Message Service, เป็นบริการรับส่งข้อความของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล

SMTP

ย่อ มาจาก Simple Mail Transfer Protocol, โปรโตคอลรับส่งเมล์บนอินเทอร์เน็ต, โปรโตคอลที่สำคัญตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการรับและส่งเมล์, โฮสต์คอมพิวเตอร์ทั้งฝ่ายรับและฝ่ายส่งจะอาศัยโปรแกรมลำเลียงจดหมาย ทำงานภายใต้ SMTP โดยทำหน้าที่เป็นทั้งไคลเอนต์หรือเซิร์ฟเวอร์ได้ตามสถานการณ์โปรแกรมจะทำ หน้าที่เป็นไคลเอนต์เมื่อต้องการส่งจดหมายออกไปยังโฮสต์อื่น และเป็นเซิร์ฟเวอร์เมื่อต้องรับจดหมายเข้า ดังนั้นระหว่างโฮสต์คู่ใดคู่หนึ่งที่กำลังติดต่อด้วย SMTP เครื่องที่เป็นฝ่ายส่งก็จะอยู่ในสภาพของไคลเอนต์ และฝ่ายรับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ และเมื่อสภาวะการรับส่งจดหมายสลับทิศทางกัน สถานะไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ก็จะกลับกันตามไปด้วย

SNS

เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสังคม สำหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ทำ และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแช็ต ส่งข้อความ ส่งอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก การทำงาน

Soft Keys

เป็นปุ่มที่ตั้งโปรแกรมซึ่งมีความยืดหยุ่น มักจะแสดงในฟังก์ชั่นให้แสดงอยู่ข้างอุปกรณ์แสดงผลของอุปกรณ์พกพา

Soft Reset

การรีสตาร์ทการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

software

ซอฟต์แวร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ , ซอฟต์แวร์มักจะหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทใดก็ได้ ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ เช่น ดอส โปรแกรมอำนวยความสะดวก ระบบงาน จนกระทั่งโปรแกรมที่เก็บอยู่ในรอม ซอฟต์แวร์ตรงข้ามกับฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นส่วนทางกายภาพในเรื่องการประมวลผล ซอฟต์แวร์ทำให้ฮาร์ดแวร์ทำงานได้ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์แล้ว ฮาร์ดแวร์จะไม่เป็นอะไรเลย นอกจากความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน

software license

การอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไขที่ระบุ เงื่อนไขเหล่านี้อาจจะกำหนดสิทธิของผู้ซื้อและจำกัดความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์

spam

การ ส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไร้สาระจำนวนมากมายเครือข่าย การส่ง spam เป็นสิ่งต้องห้าม ตัว spam เองก็ถือว่าเป็นแก้แค้นทางอิเล็กทรอนิกส์

special characters

ตัว อักขระพิเศษ, ตัวอักขระที่เป็นตัวประหลาด หรือตัวอักขระที่ไม่ได้ใช้งาน หรือตัวอักขระที่ทำหน้าที่พิเศษ, เช่น เครื่องหมายการค้า (TM) ถือว่าเป็นตัวอักขระพิเศษไม่มีบนแป้นพิมพ์ ตัวอักขระส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ตัวอักษร เลข หรือ สัญลักษณ์ที่ใช้กัน ถือว่าเป็นตัวอักขระพิเศษทั้งนั้น นอกจากนี้ยังมีตัวอักขระพิเศษอื่น ๆ ที่อาจจะดูเหมือนกับตัวอักขระธรรมดา แต่ทำหน้าที่พิเศษด้วย เช่นตัวอักขระไวลด์การ์ด ถือว่าเป็นตัวอักขระพิเศษเช่นกัน

speed

ความ เร็ว, การวัดความเร็ว, ความเร็วของไมโครโปรเซสเซอร์มีหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์ ความเร็วของช่องใส่ดิสก์วัดจากเวลาในการดึงข้อมูล มีหน่วยเป็นมิลลิวินาที โดยทั่วไปแล้วกล่าวกันว่า ยิ่งมีจำนวนเมกะเฮิรตซ์มากเท่าไร หรือเวลาดึงข้อมูลน้อยเท่าไร จะยิ่งทำงานได้เร็วมากเท่านั้น (ดูที่ MHz)

Speed Dial

ฟังก์ชั่นที่มีให้บริการบนระบบโทรศัพท์ที่ยิยอมให้ผู้ใช้งานการโทรโดยการกดตัวเลข ฟังก์ชั่นนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่กดหมายเลขบางอย่างประจำ

spreadsheet

สเปร ดชีต, โปรแกรมที่จัดตัวเลข และสูตรไว้ในแถวและคอลัมน์เพื่อคำนวณผลลัพธ์ สเปรดชีตคำนวณได้รวดเร็วและถูกต้องโดยใช้สูตรคณิตศาสตร์, สเปรดชีตหลาย ๆ ตัวมีสมการทางสถิติ คณิตศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อกับการเงิน ซึ่งในสเปรดชีตเรียกว่า ฟังก์ชัน ดังนั้นจึงทำให้ผู้ใช้สนใจเรื่องการป้อนตัวเลขมากขึ้น ขณะที่สดใจเรื่องการสร้างสมการที่จำเป็นให้น้อยลง

Stand By Time

การแสดงสถานะระยะเวลาของแบตเตอรี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Stereo Speakers

ลำโพงสเตอริโอ เป็นลำโพงที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีระบบเสียงเป็นสเตอริโอ

STN-LCD

หน้าจอ STN จะใช้หลักการบังคับสายไฟที่วางพาดกันอยู่ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ให้เกิดการปล่อยกระแสไฟไปยังช่องแสงต่างๆ (Pixels) ที่กำหนดไว้ ข้อดีของหน้าจอแบบ STN ก็คือต้นทุนการผลิตต่ำ ทำให้ราคาเครื่องก็ต่ำไปด้วย และใช้พลังงานน้อย แต่หน้าจอ STN จะมีการตอบสนองที่ค่อนข้างช้า ไม่เหมาะกับการแสดงภาพเคลื่อนไหว หรือการแสดงผลที่ต้องมีการสลับไปสลับมาอย่างรวดเร็ว และมีความสว่างค่อนข้างน้อย รวมทั้งสีสันไม่สดใสถ้าเทียบกับหน้าจอแบบ TFT

storage

ที่ เก็บ, ที่ที่ใช้ใส่ข้อมูลอันมีค่าด้วยความหวังที่ว่าคุณจะได้พบอีกครั้ง อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้กัน ได้แก่ เทป ฟลอปปีดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ และซีดีรอม

Streaming Video

การนำข้อมูลในรูปแบบ ของภาพและเสียง ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมีลักษณะเด่นคือ ต้องการ Bandwidth น้อย ๆ ก็สามารถรับชมภาพยนตร์ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ทั่วโลก

style

สไตล์, การจัดรูปแบบตัวหนังสือและคุณสมบัติของตัวอักขระทั้งหมดรวมกันเข้าเป็นหนึ่ง เดียว สไตล์หมายถึงลักษณะที่เราเห็นตัวหนังสือ, ในโปรแกรมบางโปรแกรม สามารถจัดรูปแบบข้อความโดยใช้คำสั่ง Style, ในบางครั้งสไตล์อาจจะหมายถึง ชุดของการจัดรูปแบบและคุณสมบัติของตัวอักขระที่ติดอยู่กับข้อความทั้งหมดเลย

Stylus

คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายปากกา มีไว้สำหรับจิ้มลงบนหน้าจอ Touch Screen ซึ่งดีกว่าการใช้นิ้วมือสัมผัสบนหน้าจอโดยตรง
เพราะจะทำให้เกิดรอยนิ้วมือและคราบมันบนหน้าจอได้

Sub QCIF

ขนาดของภาพมาตรฐานที่เล็กที่สุด ด้วยความละเอียด 128 x 96 พิกเซล มีความละเอียดต่ำกว่าคลิปวิดีโอและวิดีโอสตรีมมิ่งบนโทรศัพท์มือถือ

Super VGA

จอแสดง ผลที่เร็วกว่า VGA ธรรมดา ทรงประสิทธิภาพมากกว่า EGA กระโดดข้ามความสามารถของ CGA อย่างง่ายดาย มองดูที่จอภาพ ถ้าจอมีความละเอียดสูง แสดงผลเป็นสี เช่นนั้นใช่แน่นอนว่า Super VGA ไอบีเอ็มได้นำมาตรฐานกราฟิกบนพีซีที่เรียกว่า Super VGA ออกมาในปี 1987 มักรู้จักกันในนาม SVGA ถ้าคุณซื้อแผ่นวงจรกราฟิกมาใช้กับพีซีของคุณ Super VGA นี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

Super VGA แสดงผลได้น้อยที่สุด 800 x600 พิกเซล (ตามมาตรฐาน VESA) และไม่เกิน 1600 x1200 พิกเซล ที่มีจำนวนสี 16, 256, 32, 767 หรือ 16,777,216 สี โดยจะมีวีดีโอแรมจำนวนหลายเมกะไบต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (ดูที่ VGA)

SVGA

ย่อมาจาก Super VGA, แผ่นวงจรกราฟิกมาตรฐานสำหรับเครื่องพีซี

Swing Phone

คือโทรศัพท์มือถือรูปแบบหนึ่ง ที่ออกแบบมาให้หน้าจออยู่ด้านนอกโดยใช้การเลื่อนเปิดในลักษณะครึ่งวงกลมแบบ 180 องศา มีแผงปุ่ม
กดอยู่ภายใน ซึ่งมือถือดีไซน์แบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่นัก ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะฝาสไลด์เพราะใช้งานง่ายกว่า

switch

สวิตซ์, ปุ่มหรือคันโยกที่มีอยู่ 2 ตำแหน่งคือ เปิดและปิด นอกจากนี้ยังมีภาพกราฟิกของปุ่มใน GUI ด้วย, ทางเลือกหรือพารามิเตอร์ของคำสั่ง เช่น / F ในคำสั่ง FORMAT ของดอสที่บอกให้คำสั่ง FORMAT รู้ว่าดิสก์ที่ใช้มีขนาดเท่าไร, การเปลี่ยนการใช้งานจากโปรแกรมไปยังอีกโปรแกรมหนึ่งในสภาวะที่ทำได้หลายงาน พร้อมกันในวินโดวส์ และโอเอส/ทู จะทำเช่นนี้ได้โดยกดปุ่ม Ctrl-Esc

Symbian OS

คือระบบปฏิบัติการที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้โทรศัพท์ใช้งานได้หลากหลายขึ้น เพราะสามารถดาวน์โหลด
โปรแกรมต่างๆ มาเก็บไว้เหมือนคอมพิวเตอร์ได้ หรือที่เรียกว่า โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยจะเห็นได้จากโทรศัพท์มือถือหลาย ๆ รุ่นของ
โนเกีย พานาโซนิค โซนี่ อีริคสัน และซีเมนส์ และเป็นระบบปฏิบัติการมาตรฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่และ PDA ในอนาคต

Symbian เวอร์ชั่น 9+

เป็นซิมเบียนเวอร์ชันที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในรูปแบบนักธุรกิจโดยเฉพาะ หรือที่เรียกกันว่า Business Phone ใช้คีย์บอร์ดแบบ QWERTY ที่เรี่ยงตัวอักษรแบบเดียวกับคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานด้านเอกสาร

Sync ML

การโอนถ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองตัวที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ

system

ซิสเต็ม, ระบบ, โปรแกรมที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ทั้งหมด, เครือข่าย

system file

แฟ้ม ข้อมูลของระบบ, แฟ้มในดอสแลโอเอส/ทู ได้รับการกำหนดแอตตริบิวต์เป็นของระบบในพีซี-ดอสของไอบีเอ็ม ได้แก่ แฟ้ม IBMBIOS.COM และ IBMDOS.COM ส่วนในเอ็มเอส-ดอสของไมโครซอฟต์ ได้แก่ แฟ้ม ID.SYS และ MSDOS.SYS แฟ้มเหล่านี้จะเก็บรูทีนจำเป็นต่อการจัดการอุปกรณ์ หน่วยความจำ และการรับ/แสดงผล

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther