หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

UI

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ฯ ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับตัวเครื่อง

UIQ

เป็น Interface ผู้ใช้หน้าจอสัมผัสสำหรับระบบปฏิบัติการ Symbian

UMA

เทคโนโลยี UMA (Unlicensed Mobile Access) คือเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายลูกผสมระหว่างเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ เครือข่ายไว-ไฟ ผลงานของบริษัท Kineto Wireless Inc. ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพสัญญาณเสียงของการใช้โทรศัพท์ในอาคาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สัญญาณระบบเครือข่ายเซลลูลาร์อ่อนกำลัง ตรงกันข้ามกับเครือข่าย Wi-Fi ที่สามารถใช้งานได้ดี

ยก ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้โทรศัพท์กำลังเคลื่อนที่เข้าสู่มุมอับสัญญาณ เทคโนโลยี UMA จะทำให้เกิดการถ่ายโอนสัญญาณผ่านเครือข่ายอื่นๆที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายระบบ GSM, GPRS หรือ UMTS รวมถึงเครือข่ายข้อมูลไร้สายไว-ไฟหรือบลูทูธด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นช่วยแก้ปัญหาคอขวดหรือการแย่งกันใช้เครือข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่จนเครือข่ายเต็มได้ ข้อดีนี้จะช่วยให้บรรดาผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือไม่ต้องปวดหัวกับการขยาย สัญญาณอีกต่อไป

กลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายไว-ไฟยังคงลังเลใจที่จะหันมาสู่เทคโนโลยี UMA แม้ว่าการทดลองจะชี้ว่าสามารถใช้งานได้จริง เหตุผลหนึ่งคือเมื่อเครือข่ายเซลลูลาร์สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายไว-ไฟ การส่งสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือวีโอไอพี น่าจะมีอนาคตที่สดใสกว่า เพราะอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าค่าโทรศัพท์มากมายนัก

UMTS

ย่อมาจาก "Universal Mobile Telecommunication System" เป็นเครือข่ายในยุค 3G ที่มีพัฒนาการมาจากเครือข่าย GSM, GPRS และ EDGE ซึ่งหลาย ๆ ครั้งอาจเรียกได้ว่าเป็นเครือข่าย W-CDMA โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานด้านการรับ-ส่งข้อมูลที่มาก ขึ้นของลูกค้า เครือข่าย UMTS นั้นจะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงถึง 2 Mbit/sec ซึ่งมีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลที่มากกว่าเครือข่าย EDGE ที่ใช้บริการในปัจจุบันถึง 4 เท่า ด้วยเหตุนี้เอง เครือข่าย UMTS จึงเป็นเครือข่ายที่ผู้ให้บริการทั้งหลายต่างคาดหวังว่าจะมาช่วยตอบสนองความ ต้องการด้ารการใช้ข้อมูลของลูกค้า รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่บริษัทเป็นจำนวนมาก

มาตรฐานของ UMTS ในปัจจุบันนั้นมีการเผยแพร่ออกมาแล้ว 4 มาตรฐานด้วยกัน โดยหน่วยงาน 3GPP (3G Partnership Project) รับหน้าที่ในการออกแบบมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

Release 99
เป็นมาตรฐานใช้งานที่เพิ่มเติมจากเครือข่าย GPRS และ EDGE

 

โดยจะมีการเพิ่มเติมอุปกรณ์ในส่วนของ BSS (Base Station Subsystem) ซึ่งเป็นส่วนที่ดูแลการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ผู้ใช้บริการกับเครือข่ายของผู้ให้บริการ โดยกลุ่มของอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นมีชื่อเรียกว่า UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network)

Release 4
เป็นมาตรฐานที่เพิ่มเติมในส่วนของ Core-Network โดยจะมีการนำเครือข่ายแบบ ATM (Asynchronous Transfer Mode) และ IP ซึ่งเป็นการรับ-ส่งข้อมูลแบบเป็น Packet เข้ามาใช้งานแทนเครือข่ายแบบ Circuit Switched ที่ใช้งานอยู่ในเครือข่าย GSM ในปัจจุบัน

Release 5
เป็นมาตรฐานที่เพิ่มเติมในส่วนของ IMS (IP Multimedia Service) โดยการทำงานของ IMS จะช่วยให้การใช้งานแบบ Multimedia ในลักษณะของ Person to Person มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

Release 6
เป็นมาตรฐานที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบมากนัก เพียงแต่เพิ่มความสามารถในการทำงานของการจดจำคำพูด (Speech Recognition), Wi-Fi / UMTS inter-working (การสื้อสารระหว่างเครือข่าย Wireless LAN กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อที่)

Unicode

รหัส ยูนิโค้ด, มาตรฐานที่ประโยชน์ต่อการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ที่ ต่างกัน ยูนิโค้ดเป็นรหัสตัวอักขระขนาด 16 บิต ที่กำหนดขึ้นมาโดย Unicode Consortium และ the International Standards Organization (ISO 10646) จึงรองรับตัวอักขระไปถึง 65,536 ตัว แทนรหัสแอสกีที่มี 256 ตัวในปัจจุบัน ยูนิโค้ดช่วยให้ตัวอักขระและเครื่องหมายทั้งหมดในภาษาต่าง ๆ มีรหัสประจำตัว เช่น กรีก ฮิบรู อารบิก รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย เมื่อรหัสนี้เผยแพร่ออกมา จะทำให้ซอฟต์แวร์หลายภาษาเขียนและแก้ไขได้ง่ายขึ้น

Uniform Resource Locator

ใช้คำย่อว่า URL, เป็นรูปแบบมาตรฐานการเขียนเพื่อใช้บอกโปรแกรมเบราเซอร์ว่า ต้องการขอใช้บริการใดจากศูนย์บริการหรือต้องการเข้าไปยังเว็บไซต์ใด (ดูที่ URL)

uninstall

เป็นการลบโปรแกรมออกจากระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ

Unlocked Phone

การปลดล็อกโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือได้

unzip

การคลายแฟ้มข้อมูลที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม PKZIP

up

ทิศ ทางปกติที่ชี้ไปยังท้องฟ้าและเพดาน, คำว่า “ ขึ้น ” ใช้กับทิศทางที่มุ่งไปยังส่วนบนสุดของเอกสารแม้ว่าจะไม่อยู่บนจอภาพก็ตาม แต่ความเป็นจริงแล้วอยู่ในหน่วยความจำอีกส่วนหนึ่งในคอมพิวเตอร์

update

อัพเดต, ปรับให้เป็นปัจจุบัน, ทำให้ทันสมัย, การเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน, การปรับระบบให้ทันสมัยขึ้น

upgrade

อัพเกรด, ยกระดับ, การปรับปรุงระบบหรือแฟ้มข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น ทันสมัย และมีสมรรถนะสูงขึ้น

upload

อัพ โหลด, การส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์, การโอนย้ายไฟล์จากเครื่องผู้ใช้ไปยังเครื่องอื่น ๆ , การส่งแฟ้มข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง

UPnP

ฟังก์ชั่นที่รองรับการตั้งค่าหรือการดูข้อมูลค่าต่างๆ ของตัวเราเตอร์ สามารถทำงานได้แม้ไม่ต้อง Login ผ่านหน้าเว็บหรือ telnet เพียงแค่เปิดฟังก์ชั่นนี้ไว้เพียงต่อสายแลนก็จะสามารถตั้งค่าการใช้งานบางค่าได้เลย

UPS

ย่อ มาจาก Uninterruptible Power Supply, ยูพีเอส, อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสำรอง หรือ แบตเตอรี่สำรอง, เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนฉุกเฉินในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟดับ หรือ หยุดทำงาน ทำให้มีเวลาเพียงพอที่จะเก็บบันทึกข้อมูลและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

URL

ย่อ มาจาก Uniform Resource Locator, รหัสสืบค้นข้อมูลยูอาร์แอล, วิธีการเข้าไปใช้งานข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต URL เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้งานและเกี่ยวกับทรัพยากรนั้นด้วย และยังเป็นตัวที่เว็บเบราเซอร์ (Web browsers) ใช้เพื่อให้ติดต่อโดยตรงกับเอกสารหรือข้อมูลที่ต้องการบน WWW โดยไม่ต้องรู้ว่าแหล่งข้อมูลนั้นอยู่ที่ใด ตัวอย่าง URL เป็นดังนี้

http//www.google.com/

ส่วน แรกของ URL ที่อยู่หน้า คือวิธีการใช้งาน ซึ่งบนเว็บมักใช้ http (hypertext transmission protocol) แต่อาจจะเห็นเป็นชื่อแฟ้ม ftp หรือ gopher แทนก็ได้ ส่วนที่สองอยู่หลัง คือแหล่งข้อมูลที่ต้องการ ข้อความที่อยู่หลัง // มักเป็นชื่อตัวให้บริการ และข้อความต่อจาก / คือไดเรกทอรี หรือแฟ้มที่ต้องการ ถ้าติดต่อไปยังเอกสาร จะต้องใส่นามสกุล . html ด้วย ซึ่งย่อมาจาก hypertext markup language

ต้องระมัดระวังขณะป้อนตัวอักษรและเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วย เพราะตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ใน URL “ เป็นคนละตัวกัน ”

USB

ย่อ มาจาก Universal Serial Bus เป็นพอร์ตมาตรฐานใหม่ที่คิดค้นขึ้นมารเพื่อทดแทนพอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนานแบบ เดิม ซึ่งทำงานด้วยความเร็วสูงกว่ามาก พอร์ต USB สามารถเชื่อมต่อและถอดอุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐาน USB ได้ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง

USB Port

เป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลที่พัฒนาจาก Serial Port ให้สามารถ Transfer ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งสามารถเห็นได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น mouse, keyboard, สาย Printer หรือแม้แต่ Interface ของโทรศัพท์เคลื่อนที่กับ Computer

user

ผู้ ใช้, ผู้ที่เข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์, ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือช่วย ตรงกันข้ามกับโปรแกรมเมอร์หรือวิศวกรฮาร์ดแวร์

user interface

การ โต้ตอบกับผู้ใช้, สิ่งที่คุณเห็นเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยเครื่องหมายรับคำ สั่ง เคอร์เซอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ที่คุณโต้ตอบด้วยเพื่อทำงานอย่างหนึ่งในโปรแกรม (ดูที่ Windows)

USIM

ซิมที่รองรับการใช้งาน 4G ครับ จะมีคุณสมบัติในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในซิม และ มีหน่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มากขึ้นถึง 128 K (ซิมเดิมมีความจุ 64K) โดยซิมใหม่สามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ในซิมการ์ดได้ถึง 1,000 ราย ชื่อ รวมถึงสามารถรองรับการใช้เทคโนโลยี 4G LTE

utility

ยู ทิลิตี้, สิ่งเอื้อประโยชน์, โปรแกรมอรรถประโยชน์, ซอฟต์แวร์ที่นำมาช่วยแก้ไข กระตุ้น หรือเพิ่มความสามารถให้แก่ระบบของคุณ ซอฟต์แวร์นี้ไม่ใช่ระบบงานที่แท้จริงเพราะไม่ได้ให้ผลลัพธ์หรือเอกสารใด ๆ ออกมา แต่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานกับคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการได้ง่าย ขึ้น ซอฟต์แวร์เอื้อประโยชน์นี้เคยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องมือซอฟต์แวร์และโปรแกรมเมอร์เป็นผู้นำมาใช้ช่วยให้การเขียนโปรแกรม ที่ซ้ำซากให้ง่ายขึ้น ในทุกวันนี้ซอฟต์แวร์เอื้อประโยชน์จัดเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ประเภทหนึ่งด้วย ตัวอย่างที่นิยมใช้กัน เช่น Norton Utilities, PC Tools, Stacker และ FastBack (ดูที่ backup, virus)

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther