Menu

เมนู

แท็บเล็ต SONY - โซนี่รุ่นเปิดตัวปี 2015

แท็บเล็ต SONY - โซนี่รุ่นเปิดตัวปี 2014

8"
 - Xperia Z3 Tablet Compact
Xperia Z3 Tablet Compact 20,990 บาท
10.1"
 - Xperia Z2 Tablet
Xperia Z2 Tablet (4G LTE) 22,900 บาท

แท็บเล็ต SONY - โซนี่รุ่นเปิดตัวปี 2013

10.1"
 - Xperia Tablet Z
Xperia Tablet Z 22,990 บาท

แท็บเล็ต SONY - โซนี่รุ่นเปิดตัวปี 2012

9.4"
 - Xperia Tablet S
Xperia Tablet S 14,990 บาท

แท็บเล็ต SONY - โซนี่รุ่นเปิดตัวปี 2011

9.4"
 - Tablet S1 32GB
Tablet S1 32GB 17,900 บาท
9.4"
 - Tablet S
Tablet S1 14,900 บาท