ข้อมูลแคตตาล็อกตรวจสอบแล้ว

เว็บไซต์ สยามโฟน ดอทคอม (http://www.siamphone.com) ได้ตรวจสอบข้อมูลเครื่องโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว รวมถึงการวัดขนาดและน้ำหนัก ซึ่ง ข้อมูลแคตตาล็อก ทุกรุ่นที่มีสัญลักษณ์นี้ จะไม่รวมถึงระยะเวลาสนทนา, ระยะเวลาเปิดรอสาย, แอพพลิเคชั่น, ซอฟต์แวร์, โปรแกรมที่ติดตั้งเพิ่มเติมจากผู้ขายหรือจากผู้ให้บริการเครือข่าย และจะไม่ครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ นอกตัวเครื่อง ทั้งในส่วนของรายละเอียดพิเศษต่างๆ จนถึงการ์ดหน่วยความจำภายนอก

* ดังนั้นหากท่านพบสัญลักษณ์นี้ในแคตตาล็อกมือถือรุ่นใด เว็บไซต์ สยามโฟน ดอทคอม ได้ตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลรุ่นนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้รายละเอียดกับตัวเครื่องจริง 100%

การตรวจสอบข้อมูลตัวเครื่อง

ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องจริงของรุ่นนั้นๆ อัพเดทข้อมูลและการยืนยันในรายละเอียดในวิธีอื่นๆ ท่านสามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ใช้โดยตรงในเว็บบอร์ด "ข้อมูลผู้ใช้ และแสดงความเห็น" ซึ่งท่านจะได้ข้อมูลเครื่องอัพเดทจากผู้ใช้ที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด หรือ สามารถตั้งหัวข้อสอบถามได้ที่ เว็บบอร์ดผู้ใช้มือถือ http://community.siamphone.com ของเว็บไซต์ สยามโฟน ดอทคอม

ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยน หรือ แก้ไขข้อมูลแคตตาล็อกรุ่นต่างๆ สามารถส่งข้อมูลอัพเดทของท่านมาได้ที่ webmaster@siamphone.com [ Contact ]