สมาร์ทวอทช์ยี่ห้อโปลาร์ มีจำนวน 13 รุ่น

การแสดงผล :

POLAR Grit X Pro

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก ตุลาคม 64 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ ยังไม่วางจำหน่าย
 • Tizen-based wearable
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 346 mAh นานสุด 7 วัน

POLAR IGNITE 2

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก มีนาคม 64 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ ยังไม่วางจำหน่าย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 165 mAh นานสุด 5 วัน

POLAR VANTAGE M2

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก มีนาคม 64 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ ยังไม่วางจำหน่าย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 230 mAh นานสุด 5 วัน

POLAR VANTAGE V2

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก ตุลาคม 63 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ ยังไม่วางจำหน่าย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 346 mAh นานสุด 40 ชั่วโมง

POLAR UNITE

6,500 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก มิถุนายน 63 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • Proprietary OS
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 174 mAh นานสุด 4 วัน

POLAR GRIT X

17,000 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก พฤษภาคม 63 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • Proprietary OS
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 340 mAh นานสุด 7 วัน

POLAR IGNITE

9,100 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก มิถุนายน 62 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • Tizen-based wearable
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 165 mAh นานสุด 5 วัน

POLAR VANTAGE V TITAN

23,000 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก พฤษภาคม 62 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 320 mAh นานสุด 7 วัน

POLAR VANTAGE V

23,500 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก กันยายน 61 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 320 mAh นานสุด 7 วัน

POLAR A370

7,900 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก สิงหาคม 60 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 110 mAh นานสุด 4 วัน

POLAR M430

9,390 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก เมษายน 60 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 240 mAh นานสุด 14 วัน

POLAR M200

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก ตุลาคม 59 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • Tizen-based wearable
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 180 mAh นานสุด 6 วัน

POLAR M600

11,900 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก สิงหาคม 59 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • Wear OS by Google
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 500 mAh นานสุด 2 วัน

ข่าวสมาร์ทวอทช์

รีวิวสมาร์ทวอทช์ล่าสุด

5 อันดับ รีวิวสมาร์ทวอทช์

5 อันดับ วางจำหน่ายล่าสุด