0
SHARES


Alcatel One Touch 918 MIX - อัลคาเทล


alcatel One Touch 918 MIX

ขนาด: 54.84 × 108.1 × 9.77 มม.
น้ำหนัก 123 กรัม

alcatel One Touch 918 MIX

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

Alcatel

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : Alcatel One Touch 918 MIX - อัลคาเทล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : Alcatel One Touch 918 MIX - อัลคาเทล