0
SHARES


HTC ChaCha - เอชทีซี


htc ChaCha

ขนาด: 65.5 × 114.4 × 11 มม.
น้ำหนัก 125 กรัม

htc ChaCha

htc ChaCha

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

HTC

- One Touch to Facebook -
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง


htc ChaCha
 

ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)


htc ChaCha
 

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : HTC ChaCha - เอชทีซี ChaCha

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : HTC ChaCha - เอชทีซี ChaCha