0
SHARES


HTC One (M7) - เอชทีซี


htc One

ขนาด: 137.4 × 68.2 × 9.3 มม.
น้ำหนัก 143 กรัม

htc One

htc One

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

HTC

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง


htc One
 

ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)


htc One
 

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย


htc One

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : HTC One (M7) - เอชทีซี วัน (M7)

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : HTC One (M7) - เอชทีซี วัน (M7)

คำเตือน ข้อมูลข้างต้นอาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนที่มีภายในตัวเครื่อง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากเว็บไซต์ผู้ผลิตโดยดูได้จาก แหล่งที่มาข้อมูล และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องกับผู้ขายสินค้าทุกครั้ง หากพบข้อมูลผิดพลาดหรือปัญหาในการแสดงผลโปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@siamphone.com