0
SHARES


HTC One S - เอชทีซี


htc One S

ขนาด: 65 × 131 × 7.9 มม.
น้ำหนัก 120 กรัม

htc One S

htc One S

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

HTC

- Beauty and brains -
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง


htc One S
 

ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : HTC One S - เอชทีซี One S

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : HTC One S - เอชทีซี One S