0
SHARES


HTC One X - เอชทีซี


htc One X

ขนาด: 69.9 × 134.3 × 8.9 มม.
น้ำหนัก 130 กรัม

htc One X

htc One X

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

HTC

- Amazing camera. Authentic sound. -
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง


htc One X
 

ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : HTC One X - เอชทีซี One X

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : HTC One X - เอชทีซี One X