JOHNSPHONES bar - จอห์นโฟน


johnsphones bar

ขนาด: 60 × 105 × 15 มม.
น้ำหนัก 95 กรัม

johnsphones bar


* ข้อมูลมือถือเปิดตัวล่วงหน้า [ โปรดอ่าน ]
- Preliminary information -

JOHNSPHONES

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง


johnsphones bar
 

ระบบเชื่อมต่อ


johnsphones bar
 

การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : JOHNSPHONES bar - จอห์นโฟน bar (Gold)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : JOHNSPHONES bar - จอห์นโฟน bar (Gold)