0
SHARES


OPPO Find 3 X9015 - ออปโป้


oppo Find 3

ขนาด: 65 × 126 × 10.5 มม.
น้ำหนัก 150 กรัม

oppo Find 3

oppo Find 3

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

OPPO

- ค้นหาประสบการณ์ความเร็วที่เหนือกว่า -
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง


oppo Find 3
 

ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : OPPO Find 3 X9015 - ออปโป้ Find 3

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : OPPO Find 3 X9015 - ออปโป้ Find 3