0
SHARES


OPPO Find Clover - ออปโป้


oppo Find Clover

ขนาด: 129.6 × 66.7 × 9.8 มม.
น้ำหนัก 141.5 กรัม

oppo Find Clover

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

OPPO

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : OPPO Find Clover - ออปโป้ R815

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : OPPO Find Clover - ออปโป้ R815