0
SHARES


OPPO Find Melody - ออปโป้


oppo Find Melody R8111

ขนาด: 61.5 × 114.7 × 10.9 มม.
น้ำหนัก 120 กรัม

oppo Find Melody R8111

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

OPPO

- หลุดความจำเจ ด้วยฝาหลังเปลี่ยนสีได้ -
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง


oppo Find Melody R8111
 

ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : OPPO Find Melody - ออปโป้ R8111

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : OPPO Find Melody - ออปโป้ R8111