0
SHARES


OPPO Find Mirror - ออปโป้


oppo Find Mirror

ขนาด: 136.5 × 68 × 7.3 มม.
น้ำหนัก 110 กรัม

oppo Find Mirror

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

OPPO

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : OPPO Find Mirror - ออปโป้ R819

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : OPPO Find Mirror - ออปโป้ R819