0
SHARES


OPPO Find Guitar R8015 - ออปโป้


oppo Find my Guitar

ขนาด: 61.8 × 116.5 × 11.6 มม.
น้ำหนัก 127 กรัม

oppo Find my Guitar

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

OPPO

- Duo, Do More -
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : OPPO Find Guitar R8015 - ออปโป้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : OPPO Find Guitar R8015 - ออปโป้