0
SHARES


OPPO Find Piano - ออปโป้


oppo Find Piano

ขนาด: 123 × 63 × 9.9 มม.
น้ำหนัก 128.5 กรัม

oppo Find Piano

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

OPPO

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : OPPO Find Piano - ออปโป้ R8113

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : OPPO Find Piano - ออปโป้ R8113