0
SHARES


OPPO Finder X9017 - ออปโป้


oppo Finder

ขนาด: 66 × 125 × 6.65 มม.
น้ำหนัก 125 กรัม

oppo Finder

oppo Finder

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

OPPO

- บาง ทนทาน แข็งแกร่ง -
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง


oppo Finder
 

ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : OPPO Finder X9017 - ออปโป้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : OPPO Finder X9017 - ออปโป้