0
SHARES


VIEWSoppo Finder

ขนาด: 66 × 125 × 6.65 มม.
น้ำหนัก 125 กรัม

oppo Finder

oppo Finder

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

OPPO

- บาง ทนทาน แข็งแกร่ง -
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง


oppo Finder
 

ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)