0
SHARES


Samsung Galaxy Cooper (S5830) - ซัมซุง


samsung Galaxy Cooper

ขนาด: 59.9 × 112.4 × 11.5 มม.
น้ำหนัก 113 กรัม

samsung Galaxy Cooper

samsung Galaxy Cooper

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

Samsung

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : Samsung Galaxy Cooper (S5830) - ซัมซุง Galaxy Cooper