0
SHARES


Samsung Galaxy Note 3 - ซัมซุง


samsung Galaxy Note 3

ขนาด: 151.2 × 79.2 × 8.3 มม.
น้ำหนัก 168 กรัม

samsung Galaxy Note 3

samsung Galaxy Note 3

samsung Galaxy Note 3

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

Samsung

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง


samsung Galaxy Note 3
 

ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)


samsung Galaxy Note 3
 

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : Samsung Galaxy Note 3 - ซัมซุง Galaxy Note 3

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : Samsung Galaxy Note 3 - ซัมซุง Galaxy Note 3