0
SHARES


Samsung Galaxy Note 2 - ซัมซุง


samsung Galaxy Note II

ขนาด: 80.5 × 151.1 × 9.4 มม.
น้ำหนัก 180 กรัม

samsung Galaxy Note II

samsung Galaxy Note II

samsung Galaxy Note II

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

Samsung

- Be Creative, Be Expressive with the GALAXY Note II -
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง


samsung Galaxy Note II
 

ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : Samsung Galaxy Note 2 - ซัมซุง N7100

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : Samsung Galaxy Note 2 - ซัมซุง N7100