0
SHARES


Samsung Galaxy S4 Zoom - ซัมซุง


samsung Galaxy S4 Zoom

ขนาด: 125.5 × 63.5 × 15.4 มม.
น้ำหนัก 208 กรัม

samsung Galaxy S4 Zoom

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

Samsung

- ครั้งแรกของสมาร์ทโฟน ที่ซูมได้ถึง 10 เท่า -
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง


samsung Galaxy S4 Zoom
 

ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)


samsung Galaxy S4 Zoom
 

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย


samsung Galaxy S4 Zoom

แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : Samsung Galaxy S4 Zoom - ซัมซุง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : Samsung Galaxy S4 Zoom - ซัมซุง