สมาร์ทวอทช์ยี่ห้อไคสเลค มีจำนวน 2 รุ่น

การแสดงผล :

Kieslect Calling Watch Ks

ไม่ระบุราคา

  • เปิดตัวครั้งแรก กุมภาพันธ์ 66 (สยามโฟนฯ)
  • สถานะ มีวางจำหน่ายในต่างประเทศ
  • ไม่ระบุ
  • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
  • แบตเตอรี่ 330 mAh นานสุด 7 วัน

Kieslect Calling Watch Kr Pro

ไม่ระบุราคา

  • เปิดตัวครั้งแรก พฤศจิกายน 65 (สยามโฟนฯ)
  • สถานะ มีวางจำหน่ายในต่างประเทศ
  • Tizen-based wearable
  • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
  • แบตเตอรี่ นานสุด 7 วัน

ข่าวสมาร์ทวอทช์

รีวิวสมาร์ทวอทช์ล่าสุด

5 อันดับ รีวิวสมาร์ทวอทช์

5 อันดับ วางจำหน่ายล่าสุด

10 อันดับ สมาร์ทวอทช์เข้าชมสูงสุด ย้อนหลัง 16 สัปดาห์