สมาร์ทวอทช์ยี่ห้อไมโครแวร์ มีจำนวน 18 รุ่น

การแสดงผล :

Microwear W38Pro

790 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก ตุลาคม 65 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 210 mAh นานสุด 10 วัน

Microwear W28Pro

990 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก กันยายน 65 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 270 mAh นานสุด 10 วัน

Microwear SG3

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก กรกฏาคม 63 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในต่างประเทศ
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 230 mAh นานสุด 10 วัน

Microwear L16

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก มิถุนายน 63 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ ยังไม่วางจำหน่าย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 290 mAh นานสุด 7 วัน

Microwear L15

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก พฤษภาคม 63 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ความจุ 128 KB
 • แบตเตอรี่ 370 mAh นานสุด 10 วัน

Microwear L12

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก เมษายน 63 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 300 mAh นานสุด 5 วัน

Microwear L13C

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก เมษายน 63 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ความจุ 32 MB
 • แบตเตอรี่ 300 mAh นานสุด 5 วัน

Microwear L13

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก เมษายน 63 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ความจุ 32 MB
 • แบตเตอรี่ 300 mAh นานสุด 5 วัน

Microwear S2

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก เมษายน 63 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ ยังไม่วางจำหน่าย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ความจุ 32 MB
 • แบตเตอรี่ 220 mAh นานสุด 5 วัน

Microwear S20

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก มีนาคม 63 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในต่างประเทศ
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ความจุ 128 KB
 • แบตเตอรี่ 240 mAh นานสุด 10 วัน

Microwear W75

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก มีนาคม 63 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ความจุ 64 KB
 • แบตเตอรี่ 300 mAh นานสุด 10 วัน

Microwear L10

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก พฤศจิกายน 62 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • Proprietary OS
 • หน่วยความจำ ความจุ 64 KB
 • แบตเตอรี่ 180 mAh นานสุด 15 วัน

Microwear SG2

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก ตุลาคม 62 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ ยังไม่วางจำหน่าย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 230 mAh นานสุด 10 วัน

Microwear L9

1,300 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก ตุลาคม 62 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • Proprietary OS
 • หน่วยความจำ ไม่ระบุ
 • แบตเตอรี่ 300 mAh นานสุด 15 วัน

Microwear X12

5,990 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก สิงหาคม 62 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ความจุ 64 KB
 • แบตเตอรี่ 200 mAh นานสุด 10 วัน

Microwear L7

1,300 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก สิงหาคม 62 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ความจุ 32 MB
 • แบตเตอรี่ 300 mAh นานสุด 3 วัน

Microwear L8

1,299 บาท

 • เปิดตัวครั้งแรก กรกฏาคม 62 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในประเทศไทย
 • ไม่ระบุ
 • หน่วยความจำ ความจุ 64 KB
 • แบตเตอรี่ 320 mAh นานสุด 7 วัน

Microwear H8

ไม่ระบุราคา

 • เปิดตัวครั้งแรก มิถุนายน 62 (สยามโฟนฯ)
 • สถานะ มีวางจำหน่ายในต่างประเทศ
 • Android Wear 7.1
 • หน่วยความจำ ความจุ 1 GB
 • แบตเตอรี่ 800 mAh นานสุด 2 วัน

ข่าวสมาร์ทวอทช์

รีวิวสมาร์ทวอทช์ล่าสุด

5 อันดับ รีวิวสมาร์ทวอทช์

5 อันดับ วางจำหน่ายล่าสุด

10 อันดับ สมาร์ทวอทช์เข้าชมสูงสุด ย้อนหลัง 16 สัปดาห์