0
SHARES


VIEWSbeyond WIN2

ບໍ່ລະບຸຂະຫນາດ
ບໍ່ລະບຸນ້ຳຫນັກ

beyond WIN2

beyond WIN2

beyond WIN2

beyond WIN2


* Catalog information is release [ ໂປດອ່ານ ]
- Preliminary information -

Beyond

NETWORK
ຂໍ້ມູນຕົວເຄື່ອງ
ລະບົບປະຕິບັດການ (OS, CPU)
ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່
ໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດ
ຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ (Messaging)

ຟັ່ງຊັ້ນມັດຕິມິເດຍ

ການໂທແລະຟັ່ງຊັ້ນພື້ນຖານ
ແບດເຕີຣີ້

ໂທລະສັບມືຖືລຸ້ນອື່ນໆ : Beyond WIN2 - บียอนด์ WIN2