0
SHARES


VIEWSmoto E4 Plus

ຂະຫນາດ: 155 × 77.5 × 9.55 ມິລິເມັດ
ນ້ຳຫນັກ 181 ກະລ້າມ

moto E4 Plus


* Catalog information is release [ ໂປດອ່ານ ]
- Preliminary information -

Moto

NETWORK
ຂໍ້ມູນຕົວເຄື່ອງ
ລະບົບປະຕິບັດການ (OS, CPU)
ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່
ໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດ
ຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ (Messaging)

ຟັ່ງຊັ້ນມັດຕິມິເດຍ

ການໂທແລະຟັ່ງຊັ້ນພື້ນຖານ
ແບດເຕີຣີ້

ໂທລະສັບມືຖືລຸ້ນອື່ນໆ : Moto E4 Plus - โมโต E4 Plus