0
SHARES


OPPO Find Way - ออปโป้


oppo Find Way

ขนาด: 63.7 × 126.9 × 8.95 มม.
น้ำหนัก 114 กรัม

oppo Find Way

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

OPPO

- กล้องหน้า 5 ล้าน คมชัด...สวยสมจริง -
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง


oppo Find Way
 

ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)


oppo Find Way
 

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
แบตเตอรี่

โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆ : OPPO Find Way - ออปโป้ U7015

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : OPPO Find Way - ออปโป้ U7015